Skip to main content

Mitkä EU-direktiivit ovat tärkeitä HR:lle?

Monissa EU:n jäsenvaltioissa on tulossa voimaan laajoja EU-lainsäädäntöjä. Kartoitimme keskeiset painopistealueet, joilla henkilöstöammattilaiset voivat yhdistää ihmiset ja strategian, aina vaatimustenmukaisuudesta kilpailuetuun.

 
 
 
Capterra png Software advice png
HR-effiency-01

Työaikakirjanpitodirektiivi

Euroopan unionin vuoden 2019 työaikadirektiivi oli merkittävä muutos tavassa, jolla työaikaa kirjataan ja hallinnoidaan eri jäsenvaltioissa. Vaikka useimmat HR-tiimit pitävät direktiiviä lainsäädännön noudattamiseen liittyvänä asiana, se itse asiassa tarjoaa yrityksille ja henkilöstöosastoille todellisen mahdollisuuden kehittää työnantajabrändiä ja edistää työntekijöiden hyvinvointia.

Talent-management-01

EU:n palkka-avoimuusdirektiivi pähkinänkuoressa

Yhteistyössä mukana Pihr_logo_sv

EU:n tuleva palkka-avoimuusdirektiivi on mullistava säädös, jonka vaikutukset voivat ylittää GDPR:n vaikutukset. Direktiivi tulee voimaan vuonna 2026, ja se on todellinen haaste yrityksille, jotka eivät varaudu sen vaikutuksiin ajoissa – ja suuri mahdollisuus niille, jotka ryhtyvät välittömästi toimiin arvioidakseen uudelleen lähestymistapaansa palkka-avoimuuteen.

Aiheeseen liittyviä oivalluksia

software

Modernit palkkatyökalut liiketoimintasi tukena

Lue blogikirjoitus
learning

How can HR metrics steer companies towards success?
 

Lue blogikirjoitus
measure

HR master data – oikean polun löytäminen muutosten keskellä.

Lue blogikirjoitus
People-and-culture-01

EU:n ilmiantodirektiivi

Yhteistyössä Whistlelinkin kanssa

EU:n ilmiantodirektiivi (whistleblower-direktiivi) on ollut virallisesti voimassa joulukuusta 2021 lähtien, ja se on tuonut merkittäviä muutoksia siihen, miten Euroopassa toimivat yritykset käsittelevät ilmiantoja. On tärkeää, että henkilöstöhallinnon tiimit paitsi ymmärtävät nämä uudet säännökset, myös toteuttavat käytännön toimia, joilla varmistetaan niiden täysimääräinen noudattaminen.

sympa-home-hero-photo-scaled-device-3.png

Yritysten kestävän kehityksen rapoirtointidirektiivi

Euroopan unionin direktiivistä yritysten kestävän kehityksen raportoinnista (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) ja sen vaikutuksista Euroopan liiketoimintaan on jo kirjoitettu valtavasti, ja henkilöstöhallinnolla on ratkaiseva rooli sen noudattamisen varmistamisessa. Raportointi- ja vaatimustenmukaisuusvaatimusten lisäksi CSRD tarjoaa henkilöstöjohtajille mahdollisuuden kuroa umpeen kuilua työntekijöiden ja strategian välillä.