Skip to main content

Vilka EU-direktiv är viktiga för HR?

Håll dig uppdaterad på vilka EU-direktiv som påverkar HR och hur du jobbar strategiskt med dem. I vissa fall finns redan lokala lagar stiftade och i andra är det mer osäkert om när och hur den lokala anpassningen kommer ske. Vi har identifierat några viktiga områden som påverkar HR och fokuserar på hur du kan uppnå regelefterlevnad – och skaffa konkurrensfördelar på samma gång.

 

Capterra png Software advice png

HR-effiency-01

Direktivet om tidsregistrering

EU:s direktiv om tidsregistrering från 2019 har inneburit en en betydande förändring i hur arbetstimmar registreras och hanteras i medlemsstaterna som implementerat direktivet. Även om HR ofta ser det som en fråga om regelefterlevnad utgör det faktiskt en verklig möjlighet att förbättra sin arbetsgivarvarumärke och främja medarbetarnas välmående.

Talent-management-01

Förstå EU:s löntransparensdirektiv

I samarbete med Pihr_logo_sv

EU:s kommande direktiv om lönetransparens kan få konsekvenser som överstiger effekterna av GDPR. Det är planerat att träda i kraft 2026 – en verklig utmaning för företag som inte förbereder sig för dess effekter i tid – och en enorm möjlighet för de som är redo anpassa sig till det nya direktivet.

 Relaterade insikter

software

Hur moderna verktyg för lönerevision kan hjälpa er verksamhet

Läs blogginlägget
learning

Datadriven HR för
bättre beslut


Läs blogginlägget
measure

HR-masterdata – hitta rätt väg genom förändringen


Läs blogginlägget
People-and-culture-01

EU:s visselblåsardirektiv

I samarbete med Whistlelink

EU:s visselblåsardirektiv har lett till förändringar i hur företag som verkar inom Europa hanterar visselblåsning. Det är avgörande att HR inte bara förstår de nya reglerna, utan också implementerar praktiska steg för att säkerställa fullständig efterlevnad. Låt oss dyka ner i direktivet och titta närmare på vilka konkreta steg som ditt HR-team kan följa.

 
sympa-home-hero-photo-scaled-device-3.png-1

Direktivet om hållbarhetsredivisning för företag

En mängd innehåll har redan skrivits om Europeiska unionens direktiv för hållbarhetsredovisning för företag (CSRD), dess följder för affärslandskapet i Europa och den avgörande roll som HR är inställd på att spela för att säkerställa efterlevnad. Utöver dess rapporterings- och efterlevnadskrav representerar CSRD faktiskt en möjlighet för HR-ledare att överbrygga klyftan mellan människor och strategi.