Skip to main content

Sympas samarbetsbaserade HR-verktyg

Förbättra samarbetet mellan HR och ledningen.

Se lösningar
 
 
Capterra png Software advice png

Med människorna i centrum för strategiska beslut

Bristen på enhetliga verktyg har gjort det svårt för HR och företagsledare att samarbeta effektivt. Resultatet är ofta fragmenterad planering spridd över chattar, e-postmeddelanden och olika filformat.

Sympas nya strategiska HR-verktyg är utformat för att förbättra samarbetet mellan HR och företagsledarna. Funktionen gör det lättare för HR att reagera snabbt på förändringar som rör medarbetarna, förbättra interaktionen med företagsledarna och säkerställa att såväl beslut som strategier har medarbetarna i fokus. 

employees-swirl

Reagera snabbt på förändringar

HR har ett nära samarbete med företagsledarna varje dag. Trots robusta verktyg och processer för att hantera hela medarbetarresan är undantag och oförutsedda utmaningar oundvikliga och ofta tidsödande. Tidigare var det komplicerat att hantera oväntade personalrelaterade problem, eftersom kommunikationen spreds ut i många olika kanaler och det saknades övergripande medarbetardata när beslut skulle fattas.   

Tack vare Sympas nya strategiska HR-verktyg kan HR och företagsledarna tillsammans och på ett överskådligt sätt utveckla åtgärdsstrategier online, i realtid. Det gör att ni kan fatta välgrundade beslut i rätt tid, utan att ödsla tid på att samordna insatserna. Resultaten blir att ni kan reagera snabbt och effektivt på förändringar och att processen för att hantera undantag kan effektiviseras.

Ett bra samarbete mellan HR och chefer är nödvändigt

Underlätta samarbete och öka engagemanget hos cheferna

HR har ett långtgående samarbete med såväl chefer som ledningsgruppen. Det kan vara en utmaning att engagera cheferna i att aktivt utveckla sina team, skapa en positiv arbetsmiljö och säkra att medarbetarna är motiverade och engagerade i att bidra till organisationens resultat. Genom att möjliggöra tvåvägsplanering – från cheferna till HR och från HR till cheferna – kan båda parter ta initiativ till möjliga scenarier. Det kan handla om att hantera oförutsedda kriser eller långsiktig planering. Det leder inte bara till effektivare resultat, utan ökar även chefernas engagemang. 

I Sympas nya funktionalitet är samarbete själva grundstenen och en katalysator för ökat engagemang hos cheferna, skalbarhet och större effekt.

sympa-development-coaching-11

En strategi med medarbetarna i centrum

HR:s roll blivit allt viktigare i dagens föränderliga arbetslandskap. HR ska inte enbart ses som ett medel för att genomföra företagets strategi, utan har en viktig roll i att visa effekten av att sätta människorna i centrum för dessa strategier. Det kräver att medarbetarfokuset blir en del i strategiarbetet redan från början.   

För att kunna bidra till det arbetet behöver HR nya digitala verktyg för att kunna ta fram scenarier och strategiska planer med medarbetarna i fokus. Dessa verktyg gör det möjligt för HR att utforska och identifiera hur företagets långsiktiga framgångar kan säkerställas på bästa sätt.

Nu kan HR och chefer planera tillsammans: Scenarier i Sympa

HR behöver rätt verktyg för att kunna planera framåt och säkerställa att medarbetarna sätts i centrum av företagets strategi. Därför utvecklade vi Scenarier i Sympa. Experimentera med olika organisationsstrukturer genom att föreslå ändringar i organisationsschemat och samarbeta med chefer och ledning på ett visuellt sätt. Låter det intressant?

Sympa-scenario-blog-mockup-SE

Så säger våra kunder

Capterra png Software advice png

"Vi försöker löpande effektivisera våra processer inom verksamheten och behöver enkelt kunna lägga till nya funktioner. Det är därför Sympa passar så bra för oss – när vi identifierat ett behov kan vi själva utföra förändringen, eller ta hjälp av Sympa om det skulle behövas."

caroline-gestrup-forex-sympa-220x220

Caroline Gestrup

HR-chef, Forex

"Sympa erbjuder en bra balans mellan standardisering och flexibilitet. Det har fina möjligheter för integrationer och funktionaliteten som behövs för att skapa smidiga HR-processer."

hanna-mannberg-svea_solar-220x220

Hanna Mannberg

Global Chief Human Resource Officer, Svea Solar

Prata med en expert

Vi vill gärna hur Sympa kan hjälpa er att optimera hela anställningslivscykeln, så att du kan fokusera på dina medarbetare.

Macbook_UI2024