Skip to main content

Esittelyssä Sympan Collaborative HR -työkalu

Tehosta yhteistyötä HR:n ja yritysjohdon välillä

Tuotepakettimme
 
 
Capterra png Software advice png

Ihmiset strategisen päätöksenteon keskiössä

Yhteisten työkalujen puute on hankaloittanut HR:n ja yritysjohtajien tehokasta yhteistyötä. Suunnittelu on hajautunut sähköposteihin, viestipalveluihin sekä moniin eri tiedostoihin. ja versiohallinta voi olla haastavaa.

Sympan uudet Collaborative HR -toiminnot on suunniteltu tehostamaan HR:n ja johtajien välistä yhteistyötä. Toiminnallisuudet mahdollistavat yhteisen suunnittelun ja nopean reagoinnin henkilöstössä tapahtuviin muutoksiin, tehostavat vuorovaikutusta HR:n ja yritysjohtajien välillä ja varmistavat, että ihmiset pysyvät päätöksenteon ja strategian keskiössä.

Sympa | Nopeaa reagointia muutoksiin

Nopeaa reagointia muutoksiin

Vaikka HR:llä olisi vankat työkalut ja toimivat prosessit työsuhteen elinkaaren hallintaan, poikkeustilanteet ja odottamattomat henkilöstöön liittyvät muutokset kuuluvat sekä HR:n että johtajien arkeen. Nämä odottamattomat tilanteet vievät usein paljon aikaa sekä HR:ltä, esihenkilöiltä, että muulta yritysjohdolta. Arjessa näiden henkilöstöön liittyvien tilanteiden käsittely tapahtuu tyypillisesti hajautetusti useissa eri kanavissa, keskustelussa ja tiedostossa, mikä hidastaa yhteistä suunnittelua ja päätöksentekoa. Päätöksentekoa hidastaa hajautettujen kanavien lisäksi myös kattavien työntekijätietojen puuttuminen päätöksenteon tukena.  

Sympan uuden Collaborative HR -tarjonnan avulla henkilöstö- ja yritysjohtajat voivat tehdä yhteisiä suunnitelmia samassa työkalussa, josta jo valmiiksi löytyy kaikki työntekijöidesi tiedot. Tämä varmistaa suunnittelun ja päätöksenteon, joka tapahtuu yhdessä keskitetyssä paikassa, perustuu oikea-aikaiseen tietoon ja tehostaa reagointia muuttuviin ja yllätyksellisiin tilanteisiin.  

Sympa | Tehokkaampaa yhteistyötä ja sitoutuneet johtaja

Tehokkaampaa yhteistyötä ja sitoutuneet johtajat

Henkilöstöhallinto tekee tiivistä yhteistyötä esihenkilöiden ja johtoryhmän kanssa.  

HR:n kannalta merkittävä haaste on sitouttaa johtajat aktiivisesti kehittämään tiimiensä osaamista, sitoutuneisuutta ja motivoitumista. 

Sympan yhteistyötä tukevat toiminnallisuudet mahdollistavat kaksisuuntaisen suunnittelun HR:n ja johtajien välillä. Molemmat osapuolet voivat käynnistää skenaarioita erilaisten tilanteiden suunnittelua ja ratkaisua varten. Olipa kyse tilapäisten kriisien hallinnasta tai pitkän aikavälin suunnittelusta, tämä lähestymistapa parantaa johtajien sitoutuneisuutta ja mahdollistaa nopeiden ja tehokkaiden ratkaisujen löytämisen. Sympan Collaborative HR-toiminnot on suunniteltu parantamaan yrityksille tärkeää yhteistyötä HR:n ja johtajien välillä.  

Sympa | Nosta ihmiset strategiasi pääosaan

Ihmiset strategiasi keskiössä

Työelämässä tapahtuvat suuret murrokset sekä kiihtyvä muutoksen tahti nostavat henkilöstöhallinnon entistäkin merkittävämpään rooliin. Henkilöstöhallintoa ei voi enää nähdä vain yrityksen strategian toteuttajana, vaan sillä on keskeinen osa yritysstrategian muodostamisessa. HR:n haastavana tehtävänä on osoittaa, että yrityksen menestyksen takaaminen vaatii ihmisten asettamisen strategisen suunnittelun ytimeen heti suunnittelun alusta alkaen.  

Henkilöstöhallinto tarvitsee uudenlaisia työkaluja ihmisten ja strategian integroinnin tueksi. Sympan toiminnallisuuksien avulla voidaan laatia erilaisia ihmisiin liittyviä skenaarioita ja vaihtoehtoisia strategisia suunnitelmia. Näiden avulla voidaan tunnistaa parhaat keinot organisaation pitkän aikavälin menestyksen varmistamiseksi. On aika laittaa ihmiset yritysstrategian keskiöön. 

Yhteissuunnittelua Skenaario-työkalulla

Meidän mielestämme HR tarvitsi kyvyn suunnitella tulevaisuutta varten! Tämän vuoksi kehitimme järjestelmäämme Skenaario-työkalun, jonka avulla HR ja yritysjohtajat voivat suunnitella vaihtoehtoisia organisaatiorakenteita yhteistyössä ja realiaikaisesti. Haluatko tietää lisää?

Sympa-scenario-blog-mockup-FI

Mitä asiakkaamme sanovat?

Capterra png Software advice png

"Mahdollisuus integroida tietoja, jotka eivät aiemmin olleet yhteydessä keskenään, on johtanut selkeään ja läpinäkyvään järjestelmään. Sympan ansiosta FOREX pystyy nyt hallitsemaan työntekijän uran jokaista vaihetta."

caroline-gestrup-forex-sympa-220x220

Caroline Gestrup

HR Manager, Forex

"Sympassa on hyvä tasapaino standardoinnin ja joustavuuden välillä. Siinä on erinomaisia integraatiomahdollisuuksia ja kaikki tarvittavat toiminnot sujuvien HR-toimintojen luomiseen."

hanna-mannberg-svea_solar-220x220

Hanna Mannberg

Global Chief Human Resource Officer, Svea Solar

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Näytämme mielellämme, miten Sympa voi auttaa optimoimaan HR-prosesseja, jotta sinulle jää enemmän aikaa keskittyä henkilöstöösi.

Macbook_UI2024