Skip to main content

Om Sympa

HR-verktyg som effektiviserar och stöttar er verksamhet.

Se lösningar

 

Capterra png Software advice png

Sympa är länken mellan medarbetare och strategi. 

I en tid av ständiga förändringar av arbetslandskapet har HR en avgörande roll i att säkra motivation och välmående hos medarbetarna samtidigt som organisationens behov är under ständig förändring. HR ser till att medarbetarnas kompetens är i linje med verksamhetsmålen och är en bidragande framgångsfaktor i en dynamisk affärsmiljö.


Sympa gör det möjligt för HR att bryta sig loss från traditionella roller och ta en starkare ledarskapsposition i strategiska frågor som berör medarbetarna. En företagsstrategi med medarbetarna i centrum anser vi vara avgörande för att företag ska lyckas navigera och hantera förändringar på ett framgångsrikt sätt. Det innebär att HR inte bara stöder utan aktivt verkar för affärsframgångar i ett arbetsliv under snabb utveckling.

brand-image-d2-12

Vi erbjuder HR-verktyg som känner våra kunders medarbetare och är byggda för samarbete

Sympa erbjuder HR-verktyg som är utformade för att effektivisera verksamheten och hjälpa HR och ledningen att administrera och utveckla medarbetarna. Tack vare Sympas unika samarbetsbaserade funktioner kan företagsledare ta fram såväl organisatoriska som strategiska planer för medarbetarna i ett verktyg som redan känner till personalen. Sympa är med under hela medarbetarresan med ett stort ekosystem som sammanför alla era verktyg i ett mastersystem. Det gör att ni kan automatisera rutinuppgifter, spara tid och säkerställa att lagar och regler efterlevs.

brand-image-d1-07

20 års erfarenhet  

Med 20 års expertis och en lönsam tillväxt i bagaget har vi kunnat etablera oss som en erfaren och ledande aktör på den europeiska marknaden för tekniska HR-lösningar. Sympa grundades i Norden med åtagandet att följa höga standarder vad gäller datasäkerhet och regelefterlevnad. Tack vare denna stadiga grund kan vi leverera pålitliga och säkra HR-lösningar som uppfyller de höga krav som moderna företag ställer.

Våra erfarna team har samlat på sig stor kunskap och många insikter under 20 års tid och har utvecklat en djup förståelse för HR-behov som sträcker sig över landsgränser kring alltifrån regelefterlevnad, kulturella nyanser och arbetslagstiftning i de europeiska länderna. I Sympa har kunderna en samarbetspartner som är van att navigera komplexa internationella HR-processer och som arbetar sida vid sida med kunderna under varje steg av resan.

brand-image-d1-01

Vad kommer härnäst?

Med utgångspunkt i en medarbetarcentrerad strategi bygger vi en HR-plattform med ännu större fokus på samarbete, omgiven av ett stadigt växande ekosystem. Vi fortsätter att kombinera kundernas feedback med våra egna erfarenheter och innovationer för att ta fram de bästa HR-verktygen.

Varje kvartal håller vi webbinarer där kunderna får information om nya lanseringar och kommande funktioner. Ni kan vara säkra på att våra verktyg blir både enklare och smartare, med fler samarbetsmöjligheter och funktioner. Dessa innovationer är utformade så att ni effektivt kan främja och utföra strategiska aktiviteter och säkra att HR-initiativen är i linje med de bredare verksamhetsmålen.

Så säger våra kunder

 

Capterra png Software advice png

"Vi försöker löpande effektivisera våra processer inom verksamheten och behöver enkelt kunna lägga till nya funktioner. Det är därför Sympa passar så bra för oss – när vi identifierat ett behov kan vi själva utföra förändringen, eller ta hjälp av Sympa om det skulle behövas."

caroline-gestrup-forex-sympa-220x220

Caroline Gestrup

HR Manager, Forex

"Sympa erbjuder en bra balans mellan standardisering och flexibilitet. Det har fina möjligheter för integrationer och funktionaliteten som behövs för att skapa smidiga HR-processer."

hanna-mannberg-svea_solar-220x220

Hanna Mannberg

Global Chief Human Resource Manager, Svea Solar