Skip to main content

Strategiskt lärande och utveckling

Vi har sammanställt viktiga resurser för HR som vill främja en kultur av kontinuerlig tillväxt och innovation i sina team. 

 
 

Capterra png Software advice png

Ge medarbetarna inflytande

Företag möter förändring genom anpassningsförmåga och motståndskraft, och det är därför den strategiska betydelsen av lärande och utveckling (L&D) inte kan överskattas. Vi har sammanställt viktiga resurser för HR som vill främja en kultur av kontinuerlig tillväxt och innovation i sina team, från att bygga flexibla, lärande företag till att bemästra kompetenshanteringen.

 Strategiskt lärande och utveckling-1 | Sympa

Bygg strategiskt lärande företag

Resan mot att skapa ett strategiskt lärande företag är både en utmaning och en möjlighet för HR. I ett blogginlägg går vi igenom de metoder och arbetssätt som kan omvandla ert företags syn på lärande och utveckling och ser till att era ansträngningar ligger i linje med de övergripande verksamhetsmålen. Läs om hur ni skapar en kultur av lärande som inte bara anpassar sig till förändring utan blomstrar som ett resultat. 

 Strategiskt lärande och utveckling-2 | Sympa

Bemästra kompetenshantering

Vår guide till kompetenshantering är ett ovärderligt verktyg för att ge HR praktisk vägledning för att anpassa medarbetarnas utveckling till organisationens behov. Guiden ger insikter i hur man identifierar, utvecklar och tar tillvara nyckelkompetenser inom hela personalstyrkan för att öka konkurrenskraften och skapa resultat. 

Mer läsning

euro

Mini-handbok för
talent management

Hämta som PDF
measure

Kompetensutveckling med digitala inlärningsmetoder

Läs blogginlägget
software

Mall för
utvecklingssamtal

Hämta som PDF
 Strategiskt lärande och utveckling-3 | Sympa

Skapa effektiva program för lärande

Läs mer om hur man utformar effektiva utbildningsprogram som engagerar medarbetarna och stöder strategiska verksamhetsmål. Från att identifiera utbildningsbehov till att utnyttja rätt metoder för genomförande ger inlägget praktisk insikt i hur man skapar effektiva inlärningsupplevelser som leder till engagemang, slutförande och framgång för företaget. 

 Strategiskt lärande och utveckling-4 | Sympa

Sympas verktyg för strategiskt lärande och utveckling

Sympas utbildningsverktyg, integrationer, funktioner och partnerskap är kärnan i vårt åtagande för bättre lärande och utveckling. Det är utformat för att effektivisera och berika lärandeprocessen, och vi erbjuder allt HR behöver för att främja strukturerat lärande och utveckling på sina företag. Se hur Sympa kan förändra er strategi för lärande och utveckling, från integrationer med avancerade lärandeplattformar (LMS) till samarbeten med plattformar för expertcoachning.