Kompetensutveckling med digitala inlärningsmetoder

Intresserad av kunskapsdelning och kompetensutveckling med moderna verktyg? Inspireras du av bra samarbeten mellan grupper med utrymme för att testa nya idéer? För oss är delad kunskap dubbel kunskap. Läs om vår satsning på kompetensutveckling och kom igång du med.

Från dröm till handling

2018 genomförde vi ett projekt på Sympa som gick under namnet Dreamcloud. Projektet var en strategisk satsning på kompetensutveckling där vi bad våra medarbetare att dela med sig av sina drömjobb. Vad vi lärde oss var att utöver bred kompetens och vikten av att det finns utvecklingsmöjligheter spelar kulturen och arbetsmiljön en lika viktig roll. Kunskapsdelning och bra kommunikation var det som oftast nämndes bland saker som finns på drömarbetsplatsen.

I Dreamcloud-projektet frågade vi också våra medarbetare om vad de i framtiden ville lära sig som team och vilka kompetenser de bedömde som nödvändiga. De kompetenser våra medarbetare värderade högst var kreativitet och ständig inlärning.

Det visade sig att i vårt fall ville våra medarbetare veta mer om HR! Våra kunder jobbar med HR i organisationer i olika länder och vi vill såklart ge dem en så bra kundupplevelse som möjligt. För att kunna göra det måste vi förstå HR-medarbetarnas vardag och förse dem med lösningar som hjälper och stöttar dem i deras uppgifter. Det är just det som vi vill vara riktigt bra på: att hjälpa våra kunder att tillföra mervärde till deras organisationer.

En ökad kunskap om HR gav oss mervärde

Medarbetarna är den viktigaste resursen för lönsamheten i en organisation. Med rätt digitala HR-verktyg, gedigen HR-kompetens, affärsförståelse och gemensamma mål stödjer HR-avdelningens arbete affärsverksamheten och skapar en hållbar lönsamhet.

För att göra detta mer synligt i vår egen organisation, och för att tillföra mervärde i verksamheten, skapade vi den digitala inlärningsmiljön HR Academy. Med detta verktyg ville vi kortfattat förmedla viktig HR-kunskap till alla våra medarbetare. Vi ville öka förståelsen för kundens vardag, någonting som i sin tur bidrar till ökat mervärde i deras organisationer.

Här är ett smakprov från vår HR Academy där jag sammanfattar HR på 3 minuter.

”Affärsvärlden idag handlar om människor, vilket skapar stora variationer i arbetssätt, tankesätt och trender – precis som vi vill att det ska vara. Allt fler har insett att det är människorna som är den viktigaste inkomstkällan.”

Mina tre steg till kunskapsdelning och kompetensutveckling

1. Gläns genom att låta andra glänsa!

HR Academy skapades i nära samarbete med mina kreativa och begåvade affärsutvecklingskollegor Jaakko Mattila och Björn Lorentzon. Delad kunskap, delad visdom. Kunskaps- och kompetensdelning mellan kollegor tillför mervärde till hela organisationen.

Det är viktigt att utnyttja den kunskap och mångfald som finns omkring oss och att dra nytta av olika färdigheter, bakgrunder och upplevelser. Om vi lyckas kombinera allt detta tar vi oss alla till en högre nivå när det gäller att dela med oss av vår kunskap.

2. Var kortfattad och rakt på sak

Hur skulle du definiera begrepp som HR, HR analytics eller sysselsättning på tre minuter? Att kristallisera huvudbudskapet är inte det enklaste. Det är viktigt att inte bara vara kortfattad utan också att förmedla ny information som väcker uppmärksamhet och skapar intresse, och att ge information som också är giltig några år framöver.

Vi vet alla att information numera måste vara kortfattad, av hög kvalitet, begriplig, intressant, tydlig och anpassad för att undvika informationsöverbelastning. Därför valde vi videor (av hög kvalitet) som vår inlärningsmetod. Videorna som används i vår HR Academy är lätta att komma åt oavsett tid och plats. De går snabbt att titta på, är enkla att följa med i och lätta att förstå.

3. Var djärv och höj insatsen med nya idéer

Att pröva på något nytt är alltid spännande – att skapa något som inte finns än, samla in information från olika håll och ta processen framåt steg för steg. Att inte känna till slutresultatet på förhand eller vilken feedback man kommer att få kräver – förutom konsekvent arbete – också mod. I slutändan är det målgruppen som definierar processens framtid och praktiska användbarhet. Men själva processen tillför värde i vilket fall som helst: vad har vi lärt oss och vilken kunskap och förståelse har vi vunnit?

Ingen sårbarhet, ingen kreativitet. Ingen tolerans för misslyckanden, ingen innovation. Så enkelt är det. Om du inte är villig att riskera att misslyckas kan du heller inte vara nyskapande.

Brené Brown

Vårt arbete med kunskapsdelning och kompetensutveckling fortsätter. Hittills har återkopplingen från våra kolleger varit mycket positiv. Förhoppningsvis är detta bara början på vår nya strategi för att dela och mångfaldiga kunskapen!