1. Algemeen

Sympa BV (later “wij”) is toegewijd aan het zeker stellen van de vertrouwelijkheid en de gegevensbescherming van persoonsgegevens waarover het beschikt. Dit privacybeleid wordt toegepast op persoonsgegevens die verzameld wordt van de bezoekers van onze website (later: “u”). Dit privacybeleid omschrijft wat voor persoonsgegevens wij ontvangen en verzamelen door uw gebruik van onze website en hoe we deze persoonsgegevens verwerken.

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met de manier waarop wij met gegevens omgaan zoals omschreven in dit privacybeleid. We kunnen dit privacybeleid te allen tijden vernieuwen, bijvoorbeeld als er veranderingen zijn in de wetgeving die hieraan gerelateerd is. Wij raden u aan om dit privacybeleid af en toe opnieuw te bekijken om te zien of er wijzigingen zijn. Wij zullen redelijke maatregelingen treffen om ervoor te zorgen dat u van tevoren wordt geüpdatet over mogelijke veranderingen. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 21.5.2018.

2. Data Controller en Data Protection Officer

De contactgegevens van de data protection officer zijn als volgt: [email protected]

 

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en op welke manier?

Wij verzamelen de persoonsgegevens die wij automatisch ontvangen zodra u onze website gebruikt. Dit omvat informatie omtrent de exploitatie van onze website en de inhoud daarvan (bijvoorbeeld het aanvragen van de nieuwsbrief), technische informatie die door uw browser naar onze server wordt gestuurd (bijvoorbeeld IP-adres, browser, browser versie, de webpagina waar u vandaan bent gekomen voordat u op onze website aan bent gekomen en de videoweergavegeschiedenis), cookies die naar uw browser worden verstuurd, en informatie die aan deze cookies is gerelateerd (aanvullende informatie over cookies en vergelijkbare technologieën vindt hieronder in Sectie 10).

Verder worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verzameld door vrijwillige invoer op onze website:

 • uw naam
 • uw contactgegevens: e-mailadres en telefoonnummer; en
 • de organisatie die u representeert en uw functie binnen de organisatie.

4. Basis en doeleinden voor het verwerken van uw persoonlijke data

De basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens is onze rechtmatige interesse gebaseerd op de doeleinden waar de data voor wordt gebruikt zoals hieronder omschreven. Wij kunnen u op basis van uw goedkeuring ook elektronische directe marketing berichten toesturen.

Wij verwerken persoonsgegevens om:

 • uw verzoeken te verwerken en te beantwoorden;
 • de inhoud van onze website op zo´n manier te presenteren die ideaal is voor uw apparaat;
 • het gebruik van onze website te monitoren en de functionaliteit en gebruikerservaring te verbeteren;
 • de effectiviteit van onze sales promoties en marketing campagnes te monitoren;
 • te adverteren en onze diensten aan te bieden zoals volgens de wet toegestaan;
 • communicatie richting de klant te verbeteren en potentiele klanten te herkennen.

Wij verwerken geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die omschreven zijn in dit privacybeleid.

5. Regelmatige onthullingen en overdracht van uw persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan onze verkoop- en marketingpartners.

Onze zakelijke partners kunnen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor de doeleinden die zijn gedefinieerd in dit privacybeleid. We zorgen er altijd voor dat onze partners de aan hen overgedragen persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.

6. Overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EU of de Europese Economische Ruimte

In sommige gevallen brengen we uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming over naar de volgende operatoren: Hubspot Inc. en Google Inc., Livestorm SAS, Zapier en Vidyard.

In alle situaties brengen we uw persoonsgegevens alleen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte over op basis van een van de wettelijke gronden die hieronder worden genoemd:

 • de Europese Commissie heeft besloten dat het ontvangende land in kwestie zorgt voor een passend beschermingsniveau;
 • wij hebben passende maatregelen ingesteld voor de overdracht van persoonsgegevens door gebruik te maken van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Commissie zijn goedgekeurd. U hebt het recht om een kopie van dergelijke standaardbepalingen te verkrijgen door contact met ons op te nemen op de manier die wordt beschreven in de sectie ‘Contacten’; of
 • u heeft uw nadrukkelijk uw toestemming gegeven voor de overdracht van uw persoonsgegevens, of er bestaat een andere wettige basis voor de overdracht van uw persoonlijke gegevens buiten de EU of EER.

7. Principes voor het behoud van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden die in dit privacybeleid uiteen zijn gezet. Wij zullen in ieder geval uw persoonsgegevens na maximaal twee jaar vanaf het moment van verzamelen verwijderen.

Uw persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard als de wetgeving of onze contractuele verplichtingen jegens derden een langere bewaartermijn vereisen.

8. Rechten van een data subject in verband met de verwerking van persoonsgegevens

Als data subject hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. U kunt ons kanaalspecifieke toestemmingen en verbodsbepalingen geven met betrekking tot directe marketing (verbied bijvoorbeeld marketingmeldingen die per e-mail worden verzonden, maar sta marketinguitingen toe die per post worden verzonden).

Bovendien hebt u het recht om, volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming, op elk gewenst moment:

 • geinformeerd te worden over de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • toegang te verkrijgen tot data die aan u is gerelateerd en de persoonsgegevens die wij van u beheren in te kunnen zien;
 • rectificatie en aanvulling te eisen van incorrecte of incomplete persoonsgegevens;
 • uw toestemming intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming;
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang;
 • persoonsgegevens ontvangen in een machinaal leesbaar formaat en deze gegevens verzenden naar een andere controller. (op voorwaarde dat u ons die gegevens zelf hebt bezorgd, verwerken wij dergelijke persoonsgegevens op basis van uw toestemming. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op geautomatiseerde wijze.); en
 • een restrictie te verkrijgen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

U dient uw verzoek voor het uitoefenen van een van de bovengenoemde rechten te presenteren op de manier die is beschreven in de sectie ‘Contacten’ van dit privacybeleid. We kunnen u vragen om uw verzoek schriftelijk te specificeren en om uw identiteit te verifiëren voordat u het verzoek verwerkt. We kunnen weigeren om aan uw verzoek te voldoen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking. U kunt uw toestemming intrekken in overeenstemming met het gedeelte “Contacten” hieronder. De enige impact die wordt veroorzaakt door het intrekken van uw toestemming, is dat wij u geen directe marketing kunnen sturen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de betrokken toezichthoudende autoriteit of bij de toezichthoudende autoriteit van de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats of werkplek, als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet hebben verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbescherming wetgeving.

9. Principes van databeveiliging

We respecteren de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Tastbaar materiaal dat persoonsgegevens bevat wordt achter slot en grendel bewaard in een ruimte waartoe alleen afzonderlijk benoemde personen toegang hebben. Persoonsgegevens die digitaal worden verwerkt worden in ons informatiesysteem zijn alleen toegankelijk op een need-to-know-basis. Dergelijke personen hebben persoonlijke inloggegevens en wachtwoorden.

10. Informatie met betrekking tot cookies en vergelijkbare technologieen

Een “Cookie” is een veelgebruikt klein teksbestand dat de internetbrowser op uw computer of andere terminal installeert wanneer u een website bezoekt. De browser stuurt informatie over uw bezoek terug naar de website wanneer u deze opnieuw bezoekt. Alle hedendaagse websites gebruiken cookies om u een persoonlijkere ervaring te bieden.

Elke cookie is afzonderlijk geïnstalleerd op elke terminal die u gebruikt en cookies kunnen alleen worden gelezen door de server die de cookie heeft geïnstalleerd. Omdat de cookie gebonden is aan de browser en niet verspreidbaar is tussen afzonderlijke browsers of terminals in het algemeen (tenzij een browser, plug-in of andere applicatie dit afzonderlijk mogelijk maakt), zijn uw keuzes met betrekking tot het beheer van cookies alleen van toepassing op elke afzonderlijke browser. Een cookie kan geen software besturen en het kan niet worden gebruikt als medium voor virussen of andere malware, noch om uw terminal van bestanden te beschadigen. Een enkele gebruiker kan niet alleen worden geïdentificeerd door het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën.

We gebruiken Google Analytics op onze website om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) en die functioneert door cookies te gebruiken. Houd er rekening mee dat de algemene voorwaarden van Google worden toegepast op cookies die door Google zijn geïnstalleerd. Meer informatie over de algemene voorwaarden van Google vindt u op https://www.google.com/policies/privacy/partners/. U kunt het gebruik van Google Analytics op uw terminal(s) voorkomen door contact met ons op te nemen in overeenstemming met sectie 11 hieronder. Houd er rekening mee dat als u besluit om het gebruik van Google Analytics te voorkomen, dit invloed kan hebben op uw gebruik van de website en de werking van de eigenschappen en functies ervan kan belemmeren.

11. Contacten

Alle verzoeken betreffende het gebruik van de bovengenoemde rechten, vragen over dit privacybeleid en andere contacten moeten per e-mail worden verstuurd [naam van de data protection officer of een andere persoon aangewezen door de data protection officer] naar het volgende adres [e-mail]. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactfunctie op onze website, persoonlijk op onze kantoren of schriftelijk:

Sympa Oy 

Data Protection Officer

Teknobulevardi 3–5 

01530 Vantaa, Finland 

Als u uw toestemming voor directe marketing wilt intrekken, kunt u dit doen [bijv. door te klikken op een link die in elke directe marketinguiting wordt vermeld].