1. Generelt

Sympa Oy (heretter “vi”) er forpliktet til å sikre konfidensialiteten og personvernbeskyttelsen til personlige opplysninger i sin besittelse. Disse retningslinjene for personvern gjelder for personlige opplysninger vi innhenter om besøkende på nettsteder (heretter “deg”). Disse retningslinjene for personvern beskriver hvilke typer personlige opplysninger vi mottar og innhenter gjennom din bruk av vårt nettsted, samt hvordan vi behandler slike personlige opplysninger.

Ved å benytte vårt nettsted samtykker du til den praksisen vi har ovenfor opplysninger som beskrevet i disse retningslinjene for personvern. Vi kan tidvis oppdatere disse retningslinjene for personvern, eksempelvis grunnet endringer i gjeldende lovgivning. Derfor anbefaler vi at du tidvis gjennomgår disse retningslinjene for personvern i tilfelle det er endringer. Vi benytter alle rimelig tiltak for å varsle deg om endringer på forhånd. Disse retningslinjene for personvern ble sist oppdatert den 25.05.2018.

2. Behandlingsansvarlig og personvernansvarlig

Kontaktopplysningene til personvernansvarlig er: [email protected].com.

 

3. Hvilke personlige opplysninger innhenter vi og hvordan?

Vi innhenter visse personlige opplysninger om deg som vi mottar automatisk når du benytter nettstedet vårt. Dette inkluderer opplysninger vedrørende bruken av nettstedet og dets innhold (f.eks. påmelding på nyhetsbrev), tekniske opplysninger sendt til deg fra vår server til nettleseren din (f.eks. IP-adresse, nettleser, nettleserversjon, nettsiden som henviste deg til vårt nettsted, visningshistorikk fra videoer) samt nettleserkapsler sendt til nettleseren din og opplysninger relatert til dem (ytterligere opplysninger om bruken av nettleserkapsler og tilsvarende teknologi finnes nedenfor i avsnitt 10).

I tillegg innhentes følgene kategoriseringen av personlige opplysninger ved frivillig innsending på vårt nettsted:

 • Ditt navn
 • Dine kontaktopplysninger, e-postadresse og telefonnummer
 • Bedriften du representerer samt din stilling i bedriften

4. Grunnlaget og formålet for behandlingen av dine personlige opplysninger

Grunnlaget for behandlingen dine personlige opplysninger er våre legitime interesser basert på formålene som forklares nedenfor. Det kan også være vi sender deg markedsføringsmeldinger basert på ditt samtykke.

Vi behandler dine personlige opplysninger for å:

 • Behandle og besvare dine henvendelser
 • Presentere innholdet på vårt nettsted på en måte som fungerer på enheten din
 • Overvåke bruken av vårt nettsted samt til å forbedre nettstedes funksjonalitet og brukeropplevelse
 • Overvåke effektiviteten til våre salgs- og markedsføringskampanjer
 • Annonsere og tilby våre tjenester til deg i den grad det er tillatt gjennom lovgivning
 • Forbedre kundekommunikasjonen og gjenkjenne potensielle kunder

Vi behandler ikke dine personlige opplysninger til andre formål enn de som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern.

5. Om utlevering og overføring av dine personlige opplysninger til tredjeparter

Dine personlige opplysninger kan bli overført til våre forretningspartnere innen salg og markedsføring.

Våre forretningspartnere kan kun behandle dine personlige opplysninger til formålene definert av disse retningslinjene for personvern. Vi sikrer alltid at våre partnere ikke behandler personlige opplysninger overført til dem for noe annet formål.

6. Overføring av dine personlige opplysninger utenfor EU eller EØS  

I noen tilfeller overfører vi dine personlige opplysninger utenfor EU eller EØS. Dette skjer i henhold til personvernlovgivningen og gjøres til følgende operatører: Hubspot Inc., Google Inc., Livestorm SAS, Zapier og Vidyard.

Vi overfører utelukkende dine personlige opplysninger utenfor EU eller EØS kun basert på en av de tillatte årsakene omtalt nedenfor:

 • EU-kommisjonen har bestemt at mottakerlandet det gjelder må sørge for et passende sikkerhetsnivå.
 • Vi har etablert passende sikkerhetstiltak for overføring av personlige opplysninger ved å benytte standard beskyttelsesklausuler godkjent av kommisjonen. Du har retten til å motta en utgave av slike standard klausuler ved å kontakte oss gjennom en av metodene beskrevet i delen ‘kontakter’.
 • Du har gitt ditt eksplisitte samtykke til overføringen av dine personlige opplysninger eller det eksisterer et annet grunnlag for overføringen av dine personlige opplysninger til utenfor EU eller EØS.

Prinsippene for bevaring av dine personlige opplysninger

Vi bevarer dine personlige opplysninger i tidsperioden nødvendig for å behandle formålene forklart gjennom disse retningslinjene for personvern. Vi vil i alle tilfeller fjerne dine personlige opplysninger senest to år etter at de ble innhentet.

Dine personlige opplysninger kan bevares lenger dersom gjeldende lovgivningen eller våre kontraktsforpliktelser ovenfor tredjeparter krever en lengre bevaringsperiode.

8. Registrertes rettigheter vedrørende behandlingen av personlige opplysninger

Som registrert at du når som helst retten til å nekte at dine personlige opplysninger behandles til markedsføringsformål. Du kan gi oss kanalspesifikke samtykker og begrensninger vedrørende direkte markedsføring (f.eks. nekte at markedsføring sender på e-post).

I tillegg har du i henhold til gjeldende personvernlovgivning retten til å når som helst:

 • Informeres om behandlingen av dine personlige opplysninger
 • Innhente tilgang til opplysninger relatert til deg og gjennomgå dine personlige opplysninger som vi behandler
 • Kreve rettelse og fullførelse eller sletting av unøyaktige og feilaktige personlige opplysninger
 • Rekke tilbake ditt samtykke og nekte behandlingen av dine personlige opplysninger, så fremt behandlingen av dine personlige opplysninger er basert på ditt samtykke
 • Nekte at dine personlige opplysninger behandles av årsaker relatert til din individuelle situasjonså fremt behandlingen av dine personlige opplysninger er basert på våre legitime interesser
 • Motta dine personlige opplysninger i et maskinlesbart format og overføre slike opplysninger til en annen behandlingsansvarlig (så fremtdu selv har gitt oss slike opplysninger, vi behandler kun personlige opplysninger basert på ditt samtykke og behandlingen av personlige opplysninger utføres automatisk)
 • Sørge for en begrenset behandling av dine personlige opplysninger

Du må levere din forespørsel om utførelsen av noen av de ovennevnte rettighetene på en metode som er beskreven i avsnittet om ‘Kontakter’ i disse retningslinjene for personvern. Det kan være vi ber deg om en skriftlig forespørsel, samt at du må verifisere identiteten din før vi behandler forespørselen. Vi kan nekte å oppfylle forespørselen din basert på årsaker som fremgår av gjeldende personvernlovgivning.

Dersom du trekker ditt samtykke tilbake vil det ikke påvirke lovligheten til behandlingen basert på ditt samtykke før det ble trukket tilbake. Du kan trekke tilbake ditt samtykke i henhold til avsnittet om “Kontakter” nedenfor. Den eneste innvirkningen tilbaketrekking av samtykke får er at vi ikke bli i stand til å sende direkte markedsføring til deg.

Du har også rett til å rette en klage til den berørte tilsynsmyndigheten eller til en tilsynsmyndighet i et EU-land hvor du har bopel eller arbeider, dersom du mener at vi hikke har behandlet dine personlige opplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

9. Prinsippene ved personvernsikkerhet 

Vi respekterer konfidensialiteten til dine personlige opplysninger. Fysisk materiell inneholdende personlige opplysninger skal være nedlåst og kun tilgjengelig for spesielt oppnevnte personer. Personlige opplysninger som behandles digitalt er beskyttet og lagret i våre informasjonssystemer, kun tilgjengelig for autoriserte personer. Slike personer har personlig brukertilgang og passord.

10. Informasjon om bruken av nettleserkapsler og lignende teknologier

En “nettleserkapsel” er en ofte brukt tekstfil som nettlesere plasserer på din PC eller andre enheter når du besøker et nettsted. Nettleseren sender informasjon om ditt besøk tilbake til nettstedet når du besøker det igjen. Alle moderne nettsteder benytter nettleserkapsler for å kunne tilby deg en mer personlig opplevelse.

Hver nettleserkapsel installeres separat på hver enhet du benytter og kan kun leses av serveren som har installer nettleserkapselen. Siden nettleserkapsler er bundet til nettleseren og ikke distribueres mellom separate nettlesere eller enheter (med mindre en nettleser, plugin-modul eller andre applikasjon på egen hånd muliggjør dette), vil valgene du gjør relatert til styringen av nettleserkapsler kun gjelde for hver separat nettleser. En nettleserkapsel kan ikke styre programvaren og kan ikke benyttes som et middel for virus eller malware, den kan heller ikke skade enheten eller filene dine. En enkelt bruker kan ikke identifiseres utelukkende gjennom bruken av nettleserkapsler eller lignende teknologier.

Vi benytter Google Analytics på vårt nettsted for å kunne analysere hvordan brukerne benytter nettstedet. Google Analytics er en nettanalysetjeneste levert av Google Inc. (“Google”) som fungerer gjennom bruken av nettleserkapsler. Merk at Googles vilkår og betingelser gjelder for nettleserkapsler installert av Google. Mer informasjon om Googles vilkår og betingelser finnes på https://www.google.com/policies/privacy/partners/. Du kan forhindre bruken av Google Analytics på dine enheter ved å kontakte oss i henhold til avsnitt 14 nedenfor. Merk at dersom du bestemmer å forhindre bruken av Google Analytics kan dette påvirke din bruk av nettstedet, og forhindre egenskapene og funksjonene fra å fungere.

11. Kontakter

Alle henvendelser vedrørende bruken av rettighetene nevn ovenfor, spørsmål om disse retningslinjene for personvern og andre forespørsler kan gjøres ved å sende en e-post til [email protected]. Du kan kontakte oss gjennom kontaktfunksjonen på vårt nettsted, personlig ved å besøke våre kontorer eller skriftlig:

Sympa Oy

Data Protection Officer

Teknobulevardi 3–5

01530 Vantaa, Finland

Dersom du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke til direkte markedsføring, kan du gjøre dette ved å klikke på en link som inngår i hver markedsføringsmelding.