Van gedoe­management naar people management

De harde en zachte kant van HR

HR wordt regelmatig als de zachte kant van een bedrijf gezien. Logisch, want mensen zijn geen computers en kun je ook niet aansturen als computers. Mensen sturen mensen aan en dat vraagt tijd en aandacht. Vaak is het echter zo dat HR vooral de aandacht moet besteden aan administratieve taken, waardoor HR vanzelf de harde kant van een bedrijf wordt. Mensen worden namelijk weerbarstig als de menselijke interesse ontbreekt.

Dat is iets waar een goed HR-systeem zoals Sympa op inspeelt. Een systeem dat belangrijke kerntaken digitaliseert biedt HR-professionals automatisch de ruimte en tijd om zich te focussen op de menselijke factor in de organisatie, wat resulteert in efficiëntie en tevreden werknemers.

Het managen van gedoe is van essentieel belang om ruimte te geven aan de zachte, menselijke kant van bedrijven. De kant waar we als HR-verantwoordelijken voornamelijk in geïnteresseerd zijn en uiteindelijk de meeste harde bedrijfsresultaten mee bereiken. Een HR-team dat kan vertrouwen op goed werkende en transparante HR-processen, die duidelijke inzichten bieden in het menselijk kapitaal van de organisatie, heeft ruimte om een pro-actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkelkracht van een bedrijf.

Wat doet gedoe met ons brein?

Gedoe is niet zomaar iets. Het doet iets met je brein. Als er dagelijks veel ongewenst gedoe is, dan heeft dat invloed op het functioneren van de breinen van de werknemers. Het leervermogen loopt enorm terug, en daarmee de flexibiliteit van het gehele bedrijf om te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Het brein staat op rood en functioneert wel, maar verwacht er niks nieuws van. Mensen blijven dan hangen in oud gedrag.

“Gedoe is iets waar je veel tijd en energie aan besteedt, zonder dat het echt iets oplevert.”

Wil je echter een bedrijf zijn met een flexibele slagkracht, dan moet het brein zoveel mogelijk op groen staan, zodat het brein de ruimte heeft om zich te ontwikkelen. Daar kan HR een doorslaggevende rol in spelen, helemaal met ondersteuning van een goed HR-systeem. Door gebruik van Sympa kun je HR de ruimte en tools bieden om mensen op groen te krijgen. Zo krijgen talent- en competentiemanagement een steun in de rug.

Gedoe managen schept dus letterlijk ruimte voor leervermogen, want als het brein niet rood is, is er automatisch ruimte voor groen.

Sympa en Gedoemanagement

Het doel van Gedoemanagement is de werking van het brein – en welke invloed dat op ons heeft – zo simpel mogelijk over te brengen. Gedoemanagement is gebaseerd op dit simpele gegeven: als je je bewust bent van je eigen gedoe, gaat het brein automatisch naar groen. Dan komt je brein automatisch weer in de ‘leerstand’. Sympa maakt ook gebruik van dit gegeven, door het HR-gedoe te minimaliseren en sowieso weinig gelegenheid te geven voor rood.

In de video over Gedoemanagement krijg je een goed beeld van de werking van ons brein en hoe je die kennis kunt inzetten voor HR. Bedrijven zijn tenslotte net mensen, met hun eigen eigenaardigheden en enorme potentieel.

Tips voor HR om de breinen op groen te zetten of te houden:

  • Zorg dat persoonlijke interesses ook hun weg vinden – Het brein groeit en bloeit in de interesse-stand. De persoonlijke interesses van medewerkers zijn een goede aanjager voor algemene interesses.
  • Maak dagelijkse processen zo soepel mogelijk – Als gedoe verweven zit in de dagelijkse processen, komt de ontwikkelkracht en flexibiliteit van een organisatie elke dag weer onder druk te staan. Zo kan voor HR een goed HR-systeem helpen de administratieve kernprocessen soepel te laten verlopen. Er is dan automatisch meer tijd voor iets anders dan gedoe.
  • Maak gedoe bespreekbaar – Gedoe dat een verborgen leven leidt in de organisatie, zal steeds groter worden. Op het moment dat je het gaat bespreken, zullen de breinen waarschijnlijk eerst roder worden voordat groen weer mogelijk wordt.
  • Basis-structuur met vrijheid – Het werkt om goede basisafspraken en werkmethodes te hebben op het werk, maar zorg wel voor voldoende individuele vrijheid. Structuur werkt heel goed – minder gedoe – en de vrijheid zorgt dat mensen makkelijk groen kunnen blijven.
  • Haal waarde uit je werk – Vrijwel iedereen is graag waardevol voor anderen als het brein op groen staat. Door zelf waarde uit je HR-werk te halen ben je vanzelf een bron voor groen.

Benieuwd hoe Sympa kan helpen om jouw gedoe te managen?

We laten het je graag zien tijdens een demo!