Ketterän HR:n opas

Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa yritysten on pysyttävänä joustavina. Joustavuus auttaa meitä mukautumaan, kasvamaan ja kehittymään. Joustavuudesta on tullut työkalu myös HR:lle selviytyä isoista hankkeista, jotka muuten voisivat jäädä toteutumatta. Suuret hankkeet yrityksissä ovat toisinaan raskaita ja niiden vaikutuksia on vaikea ennustaa niiden pitkäkestoisuuden vuoksi, sillä maailma muuttuu jatkuvasti.

Ketterä HR on lähestymistapa, joka auttaa pilkkomaan monimutkaiset hankkeet ja strategiat hallittaviksi paloiksi, jotka voidaan viestiä selkeästi koko organisaatiolle. Ketterä HR korostaa joustavuutta, sopeutumiskykyä, itsenäisyyttä ja läpinäkyvyyttä. Ketteryyttä hyödyntämällä organisaatiot voivat parantaa työntekijöiden sitoutumista ja parantaa liiketoimintansa tuloksia. 

Jotta matkasi kohti ketterämpää HR:ää olisi mahdollisimman helppoa, olemme laatineet selkeän oppaan, jonka avulla voit päästä alkuun ja tutustua siihen, kuinka ketterä HR voisi hyödyttää sinunkin organisaatiotasi. 

 

1. Määrittele ongelmat, tavoitteet ja tarkastele kokonaiskuvaa 

Ensimmäinen askel on tunnistaa ongelmat, joihin haluat saada muutosta, ja tämän jälkeen asettaa tavoitteet sille, miltä onnistuminen mielestäsi näyttää. 
 
Seuraava vaihe onkin saada organisaatio – tai ainakin sen keskeiset toimijat – mukaan. Heidän motivaationsa ylläpitäminen edellyttää selkeää viestintää ja avoimuutta. Selkeä viestintä kertoo, miksi tämä muutos tapahtuu ja auttaa organisaatiotasi saavuttamaan tavoitteensa. Päämäärä ja tavoite on riittävän selkeä, kun sen voi ilmaista yhdessä lauseessa ja jokainen sidosryhmässä muistaa sen.  
 
Vinkki: Viestiessäsi sekä lyhyen että pitkän aikavälin hyötyjä, inspiroit ja innostat sekä esihenkilöitä että työntekijöitä.  
 
Kun olet vakuuttanut useimmat avainhenkilöistä, on aika keskustella käytännön asioista. Ole tarkka siitä, mitä on tehtävä, milloin ja kenen toimesta. Selkeiden ohjeiden antaminen tasoittaa tietä menestykseen.  
 
Muista: testaa, opi, optimoi ja toista. 


2. Resurssien jakaminen sekä roolien ja vastuualueiden määrittely

Kun olet tunnistanut ongelman ja asettanut tavoitteet, tarvitset tiimin toteuttamaan sen - on aika keskustella käytännön asioista. 
 
Löydä HR-järjestelmästä oikeat osaajaprofiilit tähän projektiin, jotka auttavat saavuttamaan tavoitteesi. Ketterät tiimit ovat yleensä pieniä ja tiimiläisillä on toisiaan täydentäviä taitoja - tämä tarkoittaa, että saatat työskennellä sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa et yleensä työskentele.    
 
Ole tarkkana projektinhallinnasta: mitä on tehtävä, milloin ja kenen toimesta. Koko tiimin on osallistuttava tähän prosessiin aktiivisesti. Laadi tavoitteista selkeä lista, jotta voit jakaa tavoitteet pienemmiksi välitavoitteiksi ja priorisoida mitkä tavoitteet on toteutettava ensin.  

3. Matka kohti ketteryyttä alkaa 

Nyt kun käytännön asiat ovat selvät, on aika ryhtyä töihin. Pieni tiimisi suunnittelee, analysoi, suunnittelee, testaa ja dokumentoi projektin suhteellisen lyhyessä ajassa eli sprintissä.  
 
Muista tavata tiimin kanssa säännöllisesti keskustellaksenne projektin edistymisestä sprintin aikana, ja sopikaa selkeästi mitä kultakin tiimiläiseltä odotetaan kyseisessä sprintissä.  

4. Seuraa ja raportoi

Kun olet saavuttanut tavoitteesi, varmista, että toteutuksen arviointi on suoritettu. HR-raportit saattavat olla tässä hyödyksi. 

Kattava tarkastelu auttaa löytämään kaikki nykyisissä ja tulevissa prosesseissa ilmenevät ongelmat. Prosessin purkuun kannattaa panostaa yhtä paljon kuin toteutuksen aiempiin vaiheisiin. Muista, että harjoitus tekee mestarin.  

Tiedosta että vaikka projektit eivät ole valtavia hankkeita, saattaa ketterä sprintti työskentely olla silti raskasta ja sopeutuminen voi vaatia veronsa HR-tiimiltäsi. Varmista että panostat tiimisi hyvinvointiin, jotta he pysyisivät terveinä – sekä henkisesti että fyysisesti. Huolenpidolla varmistat, että tiimi saa mahdollisuuden latautua ja mahdollistaa seuraavan  ketterän HR-sprintin sujumista entistä paremmin. 

Olemme laatineet kätevän muistilistan, joka ohjaa sinua tekemään HR-muutoksia ketterästi. Voit ladata muistilistan täältä.