Trinnvis veiledning for å implementere smidig prestasjonssupport

I en verden i stadig endring er det viktig at organisasjonen er fleksibel for å oppnå tilpasning, vekst og nyskapning. Som rådgivere og forretningsledere er det ofte opptil HR å drive frem komplekse, strategiske initiativer for å skape vekst i virksomheten, for eksempel ved å øke medarbeidernes prestasjoner, velvære og engasjement.

Imidlertid er verdien som leveres av disse initiativene ofte vanskelig å kommunisere eller knyttet til betydelige «big bang»-utgivelser som nye fordelspakker.

Smidig HR er en tilnærming som hjelper HR-avdelinger med å bryte ned komplekse strategier i håndterbare deler som kan kommuniseres til hele organisasjonen. Smidig HR legger vekt på fleksibilitet, tilpasningsevne, korte tilbakemeldingssløyfer, uavhengighet og åpenhet. Ved å implementere smidig HR kan organisasjoner skape en mer dynamisk og responsiv arbeidsstyrke, forbedre medarbeidernes engasjement og oppnå bedre forretningsresultater.

Så for å gjøre ting så enkelt som mulig i begynnelsen, har vi laget en trinnvis veiledning du kan bruke til å komme i gang og utforske hvordan du implementerer smidig HR-resultatstøtte i organisasjonen din.

1. Definer problemet og målene, og kommuniser helheten

Identifiser først det nøyaktige problemet du prøver å forbedre, og sett mål for hvordan det ser ut å lykkes. 

Deretter må du få med deg organisasjonen på laget – eller i det minste nøkkelaktørene. Å holde dem motiverte krever tydelig kommunikasjon og transparente handlinger. Å ta deg tid til å forklare hvorfor denne endringen skjer, vil hjelpe organisasjonen din med å nå målene. Hvis målet eller målet ikke er én setning som alle kan formulere på en enkel måte, er det ikke klart nok. 

Topptips: Å kommunisere de kortsiktige og langsiktige fordelene for organisasjonen din vil inspirere ledere og ansatte. 

Etter å ha overbevist mange av nøkkelspillerne dine, er det på tide å diskutere praktiske ting. Vær presis på hva som må gjøres, når og av hvem. Igjen, å gi klare instruksjoner vil bane vei for å lykkes. 

Husk: test, lær, optimaliser og gjenta. 

2. Tildel ressurser og definer roller og ansvar

Når du har identifisert problemet og satt målene, trenger du et team for å nå målene – på tide å snakke om praktiske forhold. 

Bruk en kompetansestyringsmatrise i personalsystemet for å identifisere kollegene som best kan hjelpe deg med å nå målene dine. Smidige team er vanligvis små og har komplementære ferdigheter. Dette innebærer å jobbe med mennesker som du kanskje ikke vanligvis jobber med.   

Vær presis på hva som må gjøres, når og av hvem. Hele teamet må bidra til denne prosessen. Utvikle en prioritert liste over mål for å bryte ned mål i små biter og prioriter hvilke aktiviteter som må gjennomføres først. Å gi klare instruksjoner baner vei for å lykkes. 

3. Start din første sprint 

Nå som du har bestemt det praktiske, er det på tide å komme i gang. På relativt kort tid skal det lille teamet ditt planlegge, analysere, designe, teste og dokumentere seg gjennom et prosjekt. 

Det er viktig å møtes regelmessig for å diskutere fremgang under prosjektsprinten, og hvert teammedlem må bidra.  

4. Husk å følge opp implementeringen ved å bruke hr rapportering 

Etter å ha nådd målene dine, må du gjennomføre en implementeringsgjennomgang. Merk at HR-rapportene dine kan komme godt med her.

En omfattende gjennomgang vil fjerne eventuelle problemer som oppstår under nåværende og fremtidige prosesser. Det lønner seg å sette like mye fokus på oppfølging av prosessen som du gjorde på tidligere trinn av implementeringen. Husk at øvelse gjør mester. 

Innsatsen og tilpasningen som kreves kan være en belastning for HR-teamet ditt. Så for å holde dem friske – både mentalt og fysisk – sørg for å investere i HR-teamets egenomsorg. Det vil gjøre dem i stand til å lade opp litt, slik at de kan implementere den neste smidige HR-strategien enda bedre. 

Innsatsen og tilpasningen som kreves kan være en belastning for HR-teamet ditt. Så for å holde dem friske – både mentalt og fysisk – sørg for å investere i HR-teamets egenomsorg. Det vil gjøre dem i stand til å lade opp litt, slik at de kan implementere den neste smidige HR-strategien enda bedre.