Börja jobba agilt: steg för steg-guide för HR

I en ständigt föränderlig värld är organisatorisk flexibilitet av avgörande betydelse för anpassning, tillväxt och innovation. Och det blir ofta HR, i egenskap av betrodd rådgivare och verksamhetsledare, som får leda komplexa strategiska initiativ som skapar tillväxt i verksamheten – till exempel genom att förbättra medarbetarnas prestationer, nöjdhet och engagemang.

Det är dock ofta svårt att förmedla värdet av dessa projekt och det kan ofta vara förknippat med stora initiativ som nya förmånspaket. 

Agil HR är ett arbetssätt som kan hjälpa till att dela upp komplexa projekt i hanterbara delar som kan kommuniceras till hela organisationen. Agil HR fokuserar på flexibilitet, anpassningsbarhet, korta feedbackslingor, självständighet och transparens. Genom att implementera agil HR kan organisationer skapa en mer dynamisk och lyhörd arbetsstyrka, förbättra de anställdas engagemang och främja bättre verksamhetsresultat.  

Vi har skapat en steg-för-steg-guide som kan hjälpa dig börja utforska hur ni kan implementera agila arbetssätt för HR och inom hela organisationen. 

 

1. definiera problemet och målen – kommunicera därefter den övergripande bilden

Börja med att exakt identifiera det område som ni vill förbättra och sätt mål för hur framgången ska definieras.  

Därefter måste ni få med er organisationen, eller åtminstone de viktigaste intressenterna. För att hålla dem motiverade krävs tydlig kommunikation och transparenta åtgärder. Ta er tid att förklara varför förändringarna genomförs – det kommer att hjälpa organisationen att nå målen. Om målet inte kan sammanfattas i en mening som alla enkelt kan förklara är det inte tydligt nog.  

Viktigt tips: Kommunicera de kort- och långsiktiga fördelarna för organisationen – det kommer att inspirera chefer och medarbetare.  

Efter att ni har övertygat de viktigaste intressenterna är det dags att diskutera praktiska frågor. Specificera vad som behöver göras, när och av vem. Återigen är tydliga instruktioner det viktigaste för att nå framgångar.  

Kom ihåg: testa, dra lärdom, optimera, upprepa.  

2. Tilldela resurser och fördela roller och ansvar

När ni har identifierat problemet och satt upp mål behöver ni ett team som ser till att göra verklighet av planen – det är dags att diskutera praktiska frågor.  

Använd en matris för talent management i ert HR-system för att identifiera de kollegor som är bäst lämpade för att hjälpa er att uppnå målen. Agila team är för det mesta små och medlemmarna har kunskaper som kompletterar varandra – detta innebär att ni kommer att samarbeta med personer som ni kanske inte samarbetar med i vanliga fall.    

Specificera vad som behöver göras, när och av vem. Hela teamet behöver bidra till denna process. Skapa en förteckning över uppgifter som återstår innan målet har uppfyllts och dela upp vägen till målet i rimliga delar. Prioritera det som behöver göras först. Tydliga instruktioner är viktigt för att arbetet ska bli framgångsrikt.

3. Påbörja er första sprint

När ni har fattat beslut om de praktiska frågorna är det dags att skrida till verket. På relativt kort tid kommer ert lilla team att planera, analysera, utforma, testa och dokumentera projektarbetet.  

Det är viktigt med regelbundna möten för att diskutera framsteg under projektsprinten – och alla teammedlemmar måste bidra.   

4. Kom ihåg att följa upp efter implementeringen 

Se till att genomföra en implementeringsgranskning efter att ni har uppnått era mål. Tänk på att era HR-rapporter är bra verktyg i detta sammanhang. 

Genom att analysera data kan ni komma till rätta med eventuella problem som inträffar under pågående och framtida processer. Det lönar sig att lägga lika mycket energi på uppföljning av processen som ni lade på implementeringen av tidigare steg. Tänk på att övning ger färdighet.  

De ansträngningar och korrigeringar som behövs kan vara krävande för HR-teamet. Det kan vara bra att tänka på att inte rusa på i för snabb takt så att alla får möjlighet att anpassa sig till nya sätt att jobba. Det kommer göra att ni kan implementera nästa agila HR-projekt ännu bättre.  

Vi har tagit fram en checklista med 10 områden att fokusera på när du ska implementera agila arbetssätt för HR. Ladda ner den här.

Guide: agila arbetssätt för HR

Få en djupare inblick i vad det innebär att jobba enligt agila metoder och se vilka fördelar det kan innebära för HR. Vår guide ger dig en introduktion till arbetssättet och hjälper dig igång!