Tillförlitlig och säker information om medarbetarna

Human Capital Management View

SJÄLVBETJÄNING

Låt medarbetarna uppdatera sina egna uppgifter

Gör hanteringen av personalinformationen mer effektiv och transparent. Gör det möjligt för anställda att uppdatera den egna personinformationen och följa dess utveckling med Sympa HR. På samma sätt kan teamledarna få tillgång till sina teammedlemmars status. Att ha rätt data tillgängliga för rätt personer ökar transparensen i hela organisationen och förbättrar medarbetarupplevelsen.

PERSONALINFORMATION I REALTID

Realtidsdata i alla system

Slösa ingen tid på att bläddra i kalkylblad eller leta i diverse system efter allehanda uppgifter. Sympa HR samlar in all personalinformation i en och samma säkra lösning. Enkla anslutningar gör det möjligt att dela information mellan olika program. Du slipper att mata in samma information två gånger eftersom informationen synkroniseras automatiskt. Alla centrala HR-uppgifter, från anställning till avslutad tjänst, hanteras tvärs över alla system.

Personnel view

Ge HR-verksamheten ett lyft

Kontakta oss så visar vi hur Sympa HR kan hjälpa dig att stärka HR-verksamheten i hela organisationen.

Priser
"Vi valde Sympa HR eftersom allt är skyddat i systemet och det var enkelt att definiera vilka som ska ha tillgång till vilken data."

Heidi Thisgaard
HR Director, Napatech

Capterra-rating