Svea Solar | Full fart framåt med hjälp av nytt HR-system

Svea Solar, en ledande aktör inom den globala energiomställningen, gillade Sympas löfte om en ”smooth ride” för cheferna och HR-avdelningen.

  • Share on Facebook
  • Share on LinkedIn
  • Share on Twitter
  • Share on Whatsapp

Svea Solar växte i rasande fart och det fanns verkligen inte tid för krångel. De behövde en lösning som var enkel att implementera och som höll vad den lovade. De valde Sympa för att systemet uppfyllde alla deras krav på ett modernt HR-system.

När Europa ska hantera klimatkrisen i en känsla av växande brådska har det inneburit att allt fler hushåll och företag investerar i ren teknik. Svea Solar ligger i framkant av denna revolution och tillhandahåller hårdvara och expertis.

Företaget bildades i Sverige, men en del av de 600 medarbetarna återfinns även i Nederländerna, Belgien, Tyskland och Spanien. Svea Solar omsätter cirka 100 miljoner euro per år och är väl positionerat för att växa starkt under de närmaste fem åren.

Att hitta och behålla kompetenta medarbetare är en utmaning för alla företag. I slutet av 2021 anställde Svea Solar 40–50 personer i månaden. Under 2021 introducerades i genomsnitt en nyanställd person varje dag. Det skulle vara en stor uppgift även för betydligt större företag.

Ansvaret för Svea Solars medarbetare ligger på Hanna Mannberg, företagets Global Chief Human Resource Officer. Hanna har arbetat både inom HR och på affärssidan och är väl medveten om hur de två hänger ihop.

 

Tillväxtresan har bara börjat

”Hur framgångsrika vi är med att attrahera talanger och behålla våra anställda avgör hur snabbt vi kan växa”, säger Mannberg. ”Alla på vårt företag vet hur viktigt det är.”

Hennes seniora kollegor insåg att rekrytering var en potentiell flaskhals för tillväxten. Så de lät sig snabbt övertygas om att en central HR-lösning skulle kunna fungera som ett nav för alla Svea Solars övriga personalrelaterade applikationer.

”Det var lätt att driva igenom idén om ett nytt HR-system och få det godkänt”, säger Mannberg. ”Vi visade hur mycket tid vi lägger på manuellt arbete och hur mycket tid ett nytt system skulle spara. Det blev särskilt tydligt när det handlade om att gå från många olika system som måste uppdateras var för sig till ett centralt HR-system som kommunicerade med resten.”

Eftersom vi arbetar i en specialiserad sektor, i ett företag och med människor som återspeglar det, skiljer sig många av de krav vi har på ett HR-system från dem som finns i många andra branscher. Därför är det viktigt att vi själva kan styra och konfigurera systemet.

Hanna Mannberg
Global Chief Human Resource Officer

Kombinerad IT- och HR-kompetens

Samtidigt som det föll på Mannberg att lägga fram idén om ett system för styrelsen, var det IT-chefen Erik Tevell som tog ledningen för den digitala miljön.

”För oss är det viktigt att ha ett modernt HR-system som fungerar bra tillsammans med resten av vårt IT-landskap”, säger Tevell. ”Vad många inte förstår är vikten av att medarbetarnas masterdata integreras med andra system. Det ger i sin tur effektiv IT-onboarding och möjliggör åtkomstkontroll i många andra system.”

”Den största utmaningen för IT-avdelningen i ett tillväxtföretag”, säger Tevell, ”är att både ha tid att bygga en stabil grund, prioritera rätt initiativ vid rätt tidpunkt och att stödja verksamhetens kortsiktiga och långsiktiga mål.” Det är ett taktfullt sätt att uttrycka det faktum att Svea Solars halsbrytande tillväxt inte lämnade utrymme för strul. Han behövde en lösning som var enkel att implementera och som höll vad den lovade.

Vi valde Sympa för att systemet uppfyller alla krav vi har på ett modernt HR-system och att vi även har möjlighet att skapa egna API:er utifrån olika intressanta datapunkter.

Erik Tevell
IT-chef

Designen av ‘moderskeppet’

Med detta i åtanke undersökte Mannberg och Tevell noggrant tillgängliga alternativ innan de bestämde sig för Sympa.

”Vi valde Sympa för att systemet uppfyller alla krav vi har på ett modernt HR-system. Det inkluderade även möjligheten att skapa egna API:er baserat på olika datapunkter.”

Den här möjligheten att anpassa systemet och att göra det oberoende av Sympa var viktig för teamet. Resultatet är att Svea Solar nu har ett centralt HR-system som fungerar – med Mannbergs ord – som ett ”moderskepp”. Erik Tavell är huvudansvarig för designen av ”moderskeppet”.

Det utgörs av en uppsättning integrerade lösningar som Svea Solar använder för att designa och bygga de processer de behöver. En prioriterad funktion är att ge HR-avdelningen alla data som krävs för att spåra viktiga tillväxtrelaterade nyckeltal och förstå personalens behov.

”Eftersom vi arbetar i en specialiserad sektor, i ett företag och med människor som återspeglar det, skiljer sig många av de krav vi har på ett HR-system från dem som finns i många andra branscher. Därför är det viktigt att vi själva kan styra och konfigurera systemet.”

En funktion som redan lagts till är den automatiserade onboardingen som gör att Svea Solars nyanställda får en chans att bekanta sig med företagets kultur och arbetssätt så att de snabbt känner sig hemma och får en stark känsla av tillhörighet.

En ‘smooth ride’

Implementeringen har pågått sedan slutet av 2021, men det har redan växt fram en stark teamkänsla mellan kollegor på Svea Solar och Sympa.

”Vi gillade Sympas löfte om en ‘smooth ride’, det vill säga en smidig och säker HR-process”, säger hon. ”Vi ville ge våra chefer och HR bra process för HR-frågorna. Och det gör vi.”

En sak kan Mannberg och hennes team vara säkra på – oavsett hur snabbt företaget växer så är Sympa ett HR-system som kan hålla jämna steg.