Dustin Group | Ett HR-system är ett måste

HR-systemet Sympa ger den struktur Dustin behöver för att kunna stödja HR, chefer och medarbetare med att hantera förändringar och genomföra initiativ.

  • Share on Facebook
  • Share on LinkedIn
  • Share on Twitter
  • Share on Whatsapp

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna med över 1 500 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv har företaget mer än femdubblat sin storlek under de senaste tolv åren.

Tiden för moderna HR-utvecklingsinitiativ är nu

”Det enda som är konstant är förändring”, säger Morten Jakobi, Executive Vice President, People & Culture på Dustin. Världen förändras snabbt och det gör också våra kunders önskemål. Verksamheten och HR måste helt enkelt kunna hänga med.”

Jakobi har sett hur förändringarna också påverkar medarbetarna. ”Det finns ett brett spektrum av olika karriärvägar att välja mellan och i takt med att nya generationer tar sig in på arbetsmarknaden blir den genomsnittliga anställningstiden inom företagen allt kortare. Samtidigt blir människor ständigt mer stressade”, påpekar han. ”För att man ska kunna stödja medarbetarnas välbefinnande och hjälpa dem att växa och engagera sig i företaget behövs moderna HR-utvecklingsinitiativ.”

När Dustin började samarbeta med Sympa 2016 hade de inget HR-system. Men Jakobi hade en tydlig vision: ”Jag menar att det första steget för HR när man står inför ett förändrings- eller utvecklingsprojekt är att verkligen definiera vad som ska utvecklas. Först därefter kan man gå vidare med på vilket sätt utvecklingen ska ske och vilka aspekter som ska prioriteras – med andra ord hur.”

Skapa en stadig grund med Sympa

Dustin har kunnat lösa dessa frågor genom att etablera tydliga värderingar och genom att bygga upp tydliga principer för ledarskap inom organisationen. ”Du måste ge dina medarbetare och team en solid grund att arbeta från. När grunden ligger fast skapar du utrymme för medarbetarna att utvecklas och växa”, fortsätter Jakobi.

Det är här Sympa, eller ”WorkLife” som Sympa-lösningen kallas på Dustin, gör en enorm skillnad. Lösningen är nu grundstommen kring vilken Dustin har byggt upp den solida struktur företaget behöver för att kunna stödja HR och cheferna i deras arbete med att hantera förändringar och genomföra initiativ.

"Att ha tillgång till nyckeltal för beslutsfattandet och att kunna storleksanpassa vår HR-verksamhet är mycket viktigt för oss – särskilt som vi har verksamhet i flera länder och driver projekt och processer parallellt."

Sympa håller reda på all personaldata inom Dustin och ger det en tydlig överblick. ”Före Sympa kunde det till och med vara svårt att få fram det exakta antalet anställda”, minns Jakobi. ”En sån enkel uppgift! Vi var faktiskt tvungna att ringa revisorer och HR på vartenda kontor för att få fram den siffran.”

Sympa stödjer också både globala och landsspecifika processer, vilket gör det mycket enklare att implementera, följa upp och kvantifiera dem.

Vi lär oss av varandra

Implementeringen fick teamen på både Dustin och Sympa att anstränga sig till det yttersta när de utforskade nya territorier. ”Sympa and Dustin har haft en fantastisk resa tillsammans och vi har lärt oss massor båda två”, säger Jakobi. På Dustin hade man inte någon tidigare erfarenhet av att implementera HR-system, och Sympa hade bara begränsad erfarenhet av att arbeta med en multinationell organisation av Dustins komplexitet.

”Vi har haft en positiv effekt på varandra och har alltid en bra dialog, vilket är särskilt värdefullt när det uppstår problem – och med utvecklingsprojekt av det här slaget kommer det alltid att finnas hinder på vägen”, säger Jakobi.

 

Ett HR-system är ett måste

Jakobi betonar den inverkan som ett HR-system har på värdeskapande processer och initiativ. ”Jag kan utan överdrift säga att vi inte klarar oss utan vårt HR-system. Det ligger till grund för all annan utveckling. Att ha en smidig och lätt anpassningsbar HR-lösning som fungerar tvärs över flera länder och är tillräckligt flexibel för att inrymma nya arbetssätt har varit helt avgörande för oss.”

Vill du testa Sympa?

Att testa själv är det bästa sättet att lära sig någonting nytt, framförallt när det kommer till it-system.