Dustin Group

  • Share on Facebook
  • Share on LinkedIn
  • Share on Twitter
  • Share on Whatsapp

Dustin on johtava verkkopohjainen IT-kumppani, jolla on toimintaa Pohjoismaissa ja Hollannissa ja jonka palveluksessa on yli 2 300 henkilöä Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Hollannissa. Yritys kasvaa nopeasti ja on yli viisinkertaistanut kokonsa viimeisten 12 vuoden aikana sekä orgaanisesti, että yritysostoilla.

Modernin HR:n kehittämisen aika on nyt

”Ainoa varma asia on muutos”, toteaa Dustinin People and Culture -yksikön varatoimitusjohtaja Morten Jakobi. ”Maailma muuttuu nopeasti ja niin muuttuvat myös asiakkaidemme toiveet. Yritysten ja HR-toimintojen on pysyttävä tämän muutoksen etulinjassa”, hän sanoo.

Jakobi on nähnyt muutosten vaikutuksen myös työntekijöihin. ”Ihmisillä on mahdollisuus valita useita erilaisia urapolkuja ja keskimääräinen työsuhteen pituus tietyn yrityksen palveluksessa lyhenee jatkuvasti uusien sukupolvien saapuessa työmarkkinoille. Samaan aikaan ihmiset ovat yhä stressaantuneempia”, hän toteaa.

Kun Dustin aloitti yhteistyön Sympan kanssa vuonna 2016, yrityksellä ei ollut käytössä HR-järjestelmää. Jakobilla oli kuitenkin selkeä visio: ”Mielestäni aivan ensimmäiseksi HR-toimintoihin liittyvissä muutos- tai kehitysprojekteissa pitäisi määrittää, mitä halutaan kehittää. Vasta sen jälkeen voidaan jatkaa toimintatapojen kehittämistä ja priorisointia eli sitä, miten asioita hoidetaan.”

”Jotta yritykset voivat edistää työntekijöiden hyvinvointia ja auttaa heitä kehittymään ja sitoutumaan toimintaansa, niiden on kehitettävä kokonaan uusia HR:n tapoja toimia.”

Morten Jakobi
Morten Jakobi
Executive Vice President, People and Culture
Dustin

Vankan HR-perustan luominen Sympan avulla

Dustin on pystynyt ratkaisemaan nämä kysymykset laatimalla selkeät arvot ja rakentamalla vahvat johtamisen periaatteet organisaation sisällä. ”Henkilöstölle ja tiimeille on tarjottava vankka perusta, josta lähteä liikkeelle. Kun se on hoidettu, voidaan varmistaa henkilöstön edellytykset kehittyä ja kukoistaa”, Jakobi jatkaa.

Sympan HR-ratkaisulla, jolle Dustin on antanut oman nimensä ”Worklife”, on ollut tässä ratkaiseva merkitys. Ratkaisu toimii nyt tukevana selkärankana, johon niin HR-toiminnot kuin esimiehetkin voivat tukeutua muutosten hallinnassa ja aloitteiden toteuttamisessa.

”Päätöksentekoon liittyvien avainlukujen saaminen ja HR-toimintojen mittaaminen on meille hyvin tärkeää, sillä toimimme useissa maissa ja käynnissä on rinnakkain monia projekteja ja prosesseja”

Sympan HR-ratkaisulla voidaan seurata Dustinin henkilöstötilannetta, sen muutoksia ja saada aina ajantasainen yhteenveto. ”Ennen Sympaa oli vaikeaa laskea jopa työntekijöiden tarkkaa lukumäärää”, Jakobi muistaa. ”Kyse oli kuitenkin perusasioista! Meidän täytyi itse asiassa ennen Sympaa olla yhteydessä  jokaisen toimipaikkamme kirjanpitäjiin ja HR-toimintoihin selvittääksemme työntekijöidemme kokonaismäärän.”

Sympa tukee myös sekä maailmanlaajuisia että maakohtaisia prosesseja, mikä helpottaa niiden käyttöönottoa, seurantaa ja määritystä.

Yhdessä oppimista

Alussa Dustinin ja Sympan molemmat tiimit olivat toimintakykynsä äärirajoilla, sillä molempia koeteltiin projektissa kummallekin täysin uusille osa-alueille. ”Sympan ja Dustinin yhteinen matka on ollut upea, ja olemme molemmat oppineet sen aikana paljon”, Jakobi sanoo. Ennen projektia, ei Dustinilla ollut kokemusta HR-järjestelmän käyttöönotosta, ja Sympalla oli vain vähän tuntemusta Dustinin mittakaavassa toimivasta monikansallisesta organisaatiosta.

”Meillä on ollut myönteinen vaikutus toistemme toimintaan ja keskinäinen vuorovaikutuksemme on ollut aina hyvää. Hyvä suhteemme on tuonut paljon hyötyjä etenkin vaikeissa tilanteissa, joita tällaisen projektin kehittämisessä välttämättä ilmaantuu”, Jakobi toteaa.

HR-järjestelmä on välttämättomyys

Jakobi painottaa sitä positiivista vaikutusta, joka HR-järjestelmällä on arvoa tuottaviin prosesseihin ja aloitteisiin. ”Voisin todeta että emme selviäisi ilman HR-järjestelmäämme”, Jakobi sanoo. ”Se muodostaa perustan kaikelle muulle kehitykselle. Ketterä ja helposti sovitettavissa oleva, monessa eri maassa toimiva ja uusia työskentelytapoja mukaileva HR-ratkaisu on ollut olennaisen tärkeää.”

Haluatko nähdä miten Sympa toimii käytännössä?

Katsotaan heti. Pyydä ilmaista demoa jo tänään!