Svea Solar | Full fart fremover med et nytt HR-system

Svea Solar, en ledende aktør i den globale energiomstillingen, likte Sympas løfte om en smidigere HR-prosess for ledere og HR-avdelingen.

  • Share on Facebook
  • Share on LinkedIn
  • Share on Twitter
  • Share on Whatsapp

Svea Solar vokste i rasende fart og måtte ha alt på stell. De trengte en løsning som var enkel å implementere og som leverte det den lovet. De valgte Sympa fordi systemet oppfylte alle selskapets krav til et moderne HR-system.

Svea Solar vokste i rasende fart og måtte ha alt på stell. De trengte en løsning som var enkel å implementere og som leverte det den lovet. De valgte Sympa fordi systemet oppfylte alle selskapets krav til et moderne HR-system.

Etter hvert som Europa må forholde seg til klimakrisen, haster det med å få flere husholdninger og bedrifter til å investere i ren teknologi. Svea Solar ligger i forkant av denne revolusjonen og leverer maskinvare og ekspertise.

De rundt 600 ansatte jobber henholdsvis i hjemlandet Sverige samt i Nederland, Belgia, Tyskland og Spania. De har en omsetning på over 100 millioner euro per år og regner med å vokse kraftig i løpet av de neste fem årene.

Det å finne og beholde høyt kvalifiserte medarbeidere er en utfordring for mange selskaper. Fra slutten av 2021 har Svea Solar ansatt 40-50 personer hver måned. I 2021 ansatte de i gjennomsnitt én person per dag. Det en stor oppgave selv for mye større selskaper.

Ansvaret for Svea Solars medarbeidere faller på Hanna Mannberg, som har stillingen som Global Chief Human Resource Officer. Mannberg har jobbet både innen HR og forretningsdrift og vet godt hvordan de to henger sammen.

 

Vekstreisen har akkurat skutt fart

“I hvilken grad vi lykkes med å tiltrekke oss og beholde medarbeidere, avgjør hvor raskt vi kan vokse,” sier Mannberg. "Alle i selskapet vårt vet hvor viktig det er.”

Hennes erfarne kolleger innså at rekruttering kunne bli en potensiell flaskehals for videre vekst. Derfor lot de seg raskt overtale da det ble foreslått å investere i en HR-løsning som skulle fungere som et knutepunkt for alle Svea Solars andre personalrelaterte systemer.

“Det var enkelt å få godkjent behovet for et nytt HR-system”, sier Mannberg. "Vi viste hvor mye tid vi brukte på manuelt arbeid og hvor mye tid et nytt system ville kunne spare. Det var spesielt tydelig å gå fra å ha mange ulike systemer som måtte oppdateres individuelt til ett sentralt HR-system som kommuniserte med resten.”

Ettersom vi jobber i en spesialisert sektor, i et selskap og med mennesker som reflekterer det, skiller mange av de kravene vi har til et HR-system seg fra mange andre bransjer. Derfor er det viktig å kunne styre og konfigurere systemet selv.

Hanna Mannberg
Global Chief Human Resource Officer

Kombinert IT- og HR-ekspertise

Mens det var Mannbergs ansvar å legge frem denne saken for styret, var det IT-direktør Erik Tevell som tok ansvar for det digitale.

“For oss er det viktig å ha et moderne HR-system som fungerer godt sammen med resten av IT-systemene våre”, sier Tevell. “Det mange ikke forstår, er hvor viktig det er at medarbeidernes hoveddata integreres med andre systemer. Det avgjør igjen både effektiv IT-onboarding og muliggjør tilgangskontroll i mange andre systemer.”

“Den største utfordringen for IT i et vekstselskap, er både å ha tid til å bygge et stabilt fundament, prioritere riktig initiativ til rett tid og støtte virksomheten i å nå sine korte og langsiktige mål,” sier Tevell. Svea Solars hurtige vekst ga ikke rom for problemer og derfor var det tydelig at de trengte en løsning som var enkel å implementere og som leverte det den lovet.

Vi valgte Sympa fordi systemet oppfyller alle kravene vi har til et moderne HR-system, samtidig som det også gir oss mulighet til å lage våre egne API-er basert på ulike interessante datapunkter.

Erik Tevell
IT-direktør

Designet av ‘moderskipet’

Med dette i tankene undersøkte Mannberg og Tevell nøye de tilgjengelige alternativene før valget falt på Sympa.

"Vi valgte Sympa fordi systemet oppfyller alle de kravene vi har til et moderne HR-system. Det ga oss også mulighet til å lage våre egne API-er basert på ulike interessante datapunkter.”

Denne muligheten til å tilpasse systemet og å kunne gjøre det uavhengig av Sympa var viktig for teamet. Som et resultat har Svea Solar nå et sentralt HR-system som ifølge Mannbergs fungerer som et ‘moderskip’. Det var faktisk Erik Tevell som sto bak utformingen av ‘moderskipet’.

Det er en svært integrert pakke med løsninger som gjør at Svea Solar kan designe og bygge de prosessene de ønsker. En viktig prioritet er å gi HR-teamet alle nødvendige data, slik at de kan spore viktige vekstrelaterte KPI-er og forstå medarbeidernes behov.

“Ettersom vi jobber i en spesialisert sektor, i et selskap og med mennesker som reflekterer det, skiller mange av de kravene vi har til et HR-system seg fra mange andre bransjer. Derfor er det viktig å kunne styre og konfigurere systemet selv.”

En funksjon som allerede er lagt til er den automatiserte onboardingprosessen som gjør at Svea Solar kan gjøre det enkelt for nye ansatte å gjøre seg kjent med selskapets kultur og måter å jobbe på, slik at de raskt føler seg hjemme og får en sterk følelse av tilhørighet.

En smidig HR-prosess

Det har utviklet seg en sterk lagånd mellom kolleger i Svea Solar og Sympa.

“Vi likte Sympas løfte om en “smidig HR-prosess”, sier hun. “Vi ønsket å levere en smidig prosess til våre ledere og HR. Og det gjør vi.”

En ting Mannberg og teamet hennes kan være sikre på: uansett hvor raskt selskapet vokser, så sørger Sympa for at de har et HR-system som kan holde tritt.