Sikre og tilgjengelige ansattdata

Desktop employment overview Sympa

TILGANG TIL ANSATTDATA

Gi ansatte mulighet til å opprettholde sine egne data

Gjør håndteringen av ansattdata mer effektiv og synlig. Gi dine ansatte tilgang til dataene sine, slik at de kan selv oppdatere personopplysninger og følge egen utvikling med Sympa HR. På samme måte kan teamledere få tilgang til statusen til deres teammedlemmer. Det skaper mer åpenhet og en bedre ansattopplevelse i hele organisasjonen ved å ha riktige dataer tilgjengelig for relevante mennesker.

ANSATTDATA I SANNTID

Sanntidsdata i alle systemer

Ikke bruk tid på å studere regneark og systemer for å finne ut hvor informasjonen er lagret. Sympa samler alle ansattdata i én sikker løsning. Via enkle integrasjoner kan du dele informasjon med ulike systemer og slippe å registrere samme opplysning flere ganger, siden informasjonen synkroniseres automatisk i alle systemer. Alle kjerneoppgaver, fra rekruttering til pensjon, håndteres raskere enn noen gang i alle systemer.

Employee holiday info overview

Sett fart på din HR

Ta kontakt med oss og lær hvordan Sympa kan hjelpe deg med å øke
HR-driften i hele organisasjonen din.

Se priser