Sikre og tilgjengelige ansattdata

Human Capital Management View

TILGANG TIL ANSATTDATA

Gi ansatte mulighet til å opprettholde sine egne data

Gjør håndteringen av ansattdata mer effektiv og synlig. Gi dine ansatte tilgang til dataene sine, slik at de kan selv oppdatere personopplysninger og følge egen utvikling med Sympa HR. På samme måte kan teamledere få tilgang til statusen til deres teammedlemmer. Det skaper mer åpenhet og en bedre ansattopplevelse i hele organisasjonen ved å ha riktige dataer tilgjengelig for relevante mennesker.

ANSATTDATA I SANNTID

Sanntidsdata i alle systemer

Ikke bruk tid på å studere regneark og systemer for å finne ut hvor informasjonen er lagret. Sympa HR samler alle ansattdata i én sikker løsning. Via enkle integrasjoner kan du dele informasjon med ulike systemer og slippe å registrere samme opplysning flere ganger, siden informasjonen synkroniseres automatisk i alle systemer. Alle kjerneoppgaver, fra rekruttering til pensjon, håndteres raskere enn noen gang i alle systemer.

Personnel view

Sett fart på din HR

Ta kontakt med oss og lær hvordan Sympa HR kan hjelpe deg med å øke
HR-driften i hele organisasjonen din.

Se priser
"Vi valgte Sympa HR fordi det er et trygt system, og det er lett å definere hvem som har tilgang til hvilke data."

Heidi Thisgaard
HR Director, Napatech

Capterra-rating