6 HR-kengetallen voor het meten van medewerkers­motivatie

De motivatie van medewerkers komt voort uit een gevoel van doelgerichtheid, evenals voldoende ondersteuning en veiligheid om het dagelijkse werk zinvol te laten voelen.

Terwijl we langzaam maar zeker bezig zijn de toekomst van werken te definiëren, letten organisaties er steeds meer op dat het welzijn van hun medewerkers een van hun topprioriteiten wordt. Afgezien van voor de hand liggende ethische redenen, is de productiviteit van medewerkers een motivatie voor bedrijven om beter voor hun personeel te zorgen.

Kort samengevat zijn tevreden medewerkers efficiënter op het werk.

Tevredenheid is uiteraard een zeer subjectieve en persoonlijke factor en verre van eenvoudig te meten. Het beste alternatief om het welzijn van medewerkers te meten, is het meten van hun motivatie.

Medewerkers halen hun motivatie uit het hebben van een doel met voldoende steun en zekerheid om het dagelijkse werk zinvol te maken.

Maar hoe weet je of jouw organisatie voldoende doet voor haar medewerkers? Hoe houd je jouw medewerkers gemotiveerd? En waarom is het überhaupt belangrijk?

Als je niet weet waar je moet kijken of waar je naar moet kijken, is het meten van de motivatie van werknemers ook geen eenvoudige zaak. Sterker nog, nu organisaties over de hele wereld, waar mogelijk, steeds meer opties voor thuiswerken implementeren, wordt het meten van de motivatie nog complexer. Een anonieme vragenlijst kan voor jou welllicht niet de juiste methode zijn om het welbevinden in jouw organisatie te meten.

Waarom is het belangrijk om de motivatie van medewerkers te meten?

Laten we niet vergeten dat een organisatie slechts zo goed is als haar mensen. Uit gegevens blijkt dat de meest succesvolle bedrijven ter wereld, ook de meest gemotiveerde medewerkers hebben.

Uit recent onderzoek weten we ook dat motivatie niet zomaar uit de lucht komt vallen. Het komt voort uit het welzijn van de medewerker. Uit een rapport van de Saïd Business School van de Universiteit van Oxford blijkt dat tevreden medewerkers gemiddeld 13% efficiënter zijn op het werk.

Maar er is meer aan de hand.

Tevreden medewerkers zijn niet alleen productiever; ze hebben ook de neiging langer in dienst te blijven, waardoor organisaties minder kosten maken voor personeelsverloop.

Het meten van de prestaties en de motivatie van medewerkers is een manier om de situatie in jouw organisatie te bepalen.

De simpele redenering achter het meten van de motivatie van medewerkers

Tevreden medewerkers = Hogere medewerkersbetrokkenheid.

Hogere medewerkersbetrokkenheid = Minder personeelsverloop.

Waar moeten HR-professionals dan naar kijken om de motivatie van medewerkers te meten? Hier volgen 6 HR-kengetallen waar je je volgens ons op moet concentreren.

6 cruciale kengetallen om de motivatie van medewerkers te bepalen

We hebben zes belangrijke indicatoren voor de motivatie van medewerkers gedefinieerd die belangrijk zijn voor het bepalen van de situatie in jouw organisatie.

1. Monitor plotselinge veranderingen in dagen dat er vanuit huis wordt gewerkt

Begrijp me niet verkeerd; er is niets mis met medewerkers die thuis werken! Bovendien blijkt uit data dat medewerkers er tevreden en productiever van worden.

Je moet echter alert zijn op plotselinge veranderingen in patronen: Is het aantal thuiswerkdagen voor een bepaalde medewerker in korte tijd significant toegenomen zonder enige verklaring?

Natuurlijk heeft de COVID-19-pandemie alles op zijn kop gezet en is thuiswerken de nieuwe norm geworden voor heel veel werknemers over de hele wereld. Toch moet je, nu we langzaam terug naar kantoor gaan en op een hybride manier gaan werken, in de gaten houden waar medewerkers hun tijd doorbrengen.

Zo kan het feit dat een medewerkers die eerst enkele dagen per week naar kantoor kwam en plotseling het aantal thuiswerkdagen verhoogt, wijzen op problemen met de teamgeest, spanningen met andere collega’s of, erger nog, de eerste tekenen van een burn-out.

Om veranderingen in patronen te zien, heb je natuurlijk historische gegevens nodig en een manier om ze samen te stellen. Kijk hoe Sympa daarbij kan helpen.

2. Monitor onverklaarbaar verzuim

Een ander teken van een wankele sfeer in de organisatie is een toename van het verzuim.

Als we het beruchte griepseizoen en COVID-19-gerelateerde afwezigheid voorlopig buiten beeld laten, zou een stijging van het verzuim ervoor moeten zorgen dat er waarschuwingslampjes gaan branden bij HR-teams.

Het kan natuurlijk zijn dat ongeplande gezinsverplichtingen, tandartsbezoeken en reparaties van de loodgieter in één periode samenkomen. Maar het kan ook een diepere oorzaak hebben en voortkomen uit een conflict op het werk, een stressvol project of zelfs een gebrek aan interesse in het werk.

Wat de oorzaak van het probleem ook is, HR-teams moeten dergelijke trends identificeren en de tijd nemen om met de betrokken medewerkers te praten om de situatie op te lossen voordat het uit de hand loopt.

3. Houd korte(re) dagen in de gaten

Werken medewerkers regelmatig minder uren dan hun arbeidsovereenkomst voorschrijft?

Als het antwoord ja is, kan het zijn dat ze hun tijd uitzonderlijk goed beheren en taken ruim van tevoren af hebben.

Als productiviteit echter geen verklaring kan zijn voor een toename van kortere dagen, kan dit een andere reden zijn om je als organisatie zorgen te maken over de algehele motivatie, vooral als de volgende drie kengetallen ook het begin van een neerwaartse spiraal laten zien.

4. Evalueer output en pas op voor onzorgvuldigheid

Tevreden en toegewijde medewerkers zullen waarschijnlijk tot in het kleinste detail doorzwoegen en alleen hun beste werk afleveren. Maar het tegenovergestelde is ook mogelijk.

Hoe minder betrokken en gemotiveerd een medewerker, hoe groter de kans dat hij of zij, vaker onzorgvuldig in het werk wordt en meer fouten maakt dan normaal. Dit is een hellend vlak dat HR-teams zeer serieus moeten nemen, aangezien het in sommige banen uiteraard tot gevaarlijke situaties kan leiden.

In het beste geval kun je mogelijke onzorgvuldigheid vroegtijdig identificeren, door middel van gegevens, en proberen om het probleem samen met de medewerker en diens directe manager op te lossen.

5. Let op asociaal gedrag

Hoewel wij mensen sociale dieren zijn, en energie krijgen van de interactie met anderen, is voor de interactie met collega’s een zekere mate van inspanning nodig.

We weten namelijk dat mensen die niet gemotiveerd zijn, waarschijnlijk minder energie steken in de omgang met collega’s en in sommige gevallen zelfs antisociaal gedrag gaan vertonen.

Het wangedrag van één persoon kan een dramatische, meer dan evenredige impact hebben op de sfeer op het werk en de motivatie van andere werknemers letterlijk wegnemen. Dit is dus iets dat zeer nauwgezet in de gaten moet worden gehouden door teamleiders en intercollegiale toetsing.

“Neem de tijd om alle situaties te analyseren en alle opties te overwegen. Veel factoren kunnen antisociale houdingen verklaren en zo kan bijvoorbeeld een medewerker die de sfeer op een locatie negatief beïnvloedt, een andere houding laten zien op een andere afdeling of locatie.”

Anna Aarnisalo, VP, People and Culture bij Sympa.

6. Onwil om verantwoordelijkheid te nemen of nieuwe projecten te accepteren

Zeer gemotiveerde medewerkers accepteren graag een nieuwe opdracht en doen hun uiterste best om projecten op tijd af te leveren en de verwachtingen van de klant te overtreffen. Aan de andere kant kunnen gedemotiveerde medewerkers verantwoordelijkheden uit de weg gaan.

Ook dit is niet allemaal zwart-wit, er zijn veel factoren die dit gedrag kunnen verklaren (bijvoorbeeld een gebrek aan ervaring of een gebrek aan opleiding waardoor bepaalde vaardigheden ontbreken). Toch kan het vermijden van verantwoordelijkheden of het ontbreken van enthousiasme om in een nieuwe rol te starten, erop wijzen dat een medewerker al met één been buiten de deur staat.

Verzamelen – Meten – Samenstellen – Beslissen

Wanneer je deze zes strategische HR-kengetallen monitort, heb je een beginpunt en een algemeen beeld van hoe jouw mensen en jouw organisatie ervoor staan.

De eerste drie (thuiswerken, onverklaarbaar verzuim en kortere dagen) kunnen eenvoudig worden gevolgd met behulp van een eenvoudige HR-tool gekoppeld aan een degelijk tijdregistratiesysteem. Voor de laatste drie (onverschilligheid, wangedrag en de onwil om nieuwe verantwoordelijkheden op zich te nemen) is een uitgebreid HR-systeem nodig dat feedback van teamleiders en collega’s verzamelt.

Wanneer je een duidelijk en onbevooroordeeld beeld van jouw personeel wilt krijgen moet je, ongeacht de grootte van jouw organisatie, een betrouwbaar HR-systeem gebruiken om nauwkeurige HR-gegevens (zowel actuele als historische) te verzamelen, te meten en samen te stellen. Je kunt dan jouw beslissingen baseren op feiten, in plaats van op je eigen mening of sentimenten.”

— Kim Koivula, Head of Marketing, Nordics bij Sympa.

Conclusie

Nu ben je er helemaal klaar voor!

Wil je meer weten over hoe een uitgebreid HR-systeem als Sympa je kan helpen om te allen tijde de vinger aan de pols te houden binnen jouw organisatie? Neem contact op!