Nämä 6 HR-mittaria kertovat työntekijöidesi motivoituneisuudesta

Motivaatio kumpuaa merkityksellisestä työstä sekä työnantajan tarjoamasta tuesta ja turvasta, jotka saavat päivittäinen työtaakan tuntumaan mielekkäältä.

Kuten myyntijohtajamme Martta kirjoitti blogipostauksessaan, menestyneimpien yritysten takaa löytyvät yleensä motivoituneimmat työntekijät. Mutta mistä voi tietää, että yrityksen visio on riittävän merkityksellinen ja että alaiset ovat motivoituneita tekemään parhaansa?

Työntekijöiden motivaatiotasoa voi olla vaikea arvioida – tiiminvetäjäthän eivät välttämättä ole päivittäin tai viikottain tekemisissä kaikkien alaistensa kanssa. Asenteet työtä kohtaan voivat myös vaihdella päivittäin, joten esimerkiksi kyselyihin kannattaa suhtautua varauksella. Kuutta perusmittaria tarkastelemalla voidaan kuitenkin muodostaa melko hyvä käsitys yrityksen tilanteesta.

Tässä siis kuusi mittaria, joita seuraamalla saat jo melko hyvän yleiskuvan organisaatiosi tilanteesta.

 

1. Etätyöpäivien määrä

Satunnaisissa etätyöpäivissä ei ole mitään vikaa, päinvastoin. Kannattaa kuitenkin tarkkailla muutoksia etätyöpäivien määrissä. Onko etätyöpäivien määrä lisääntynyt ilman selkeää syytä (joka voi olla esimerkiksi vuodenaika)? Jotta voisit huomata muutokset, tarvitset toki dataa myös työntekijöiden aikaisemmasta käyttäytymisestä. Merkittävä etätyöpäivien lisääntyminen voi olla merkki huonosta yhteishengestä tai ongelmista työpaikalla, esimerkiksi yksittäisten työntekijöiden välillä.

2. Poissaolojen määrä

Lisääntyneet poissaolot ovat toinen merkki huonosta työilmapiiristä. Tässäkin tapauksessa kannattaa ottaa huomioon mahdolliset vuodenaikaan liittyvät trendit. Tyypillinen esimerkki on jokasyksyinen flunssa-aalto, johon voidaan puuttua vaikka rokotusohjelmalla. Mikäli vastaavanlaiset käytännön syyt voidaan laskea pois laskuista, syitä kasvaneisiin poissaoloihin kannattaa selvitellä perinpohjaisemmin keskustelemalla alaisten kanssa.

3. Lyhennettyjen työpäivien määrä

Työskentelevätkö alaisesi lyhyempiä päiviä kuin työsopimuksessa on sovittu? Saattaa olla syytä huolestua – erityisesti jos seuraavat kolme henkilöstömittaria viittaavat siihen, että tilanne ei ainakaan ole parantumassa.

4. Huolimattomuus

Kun työntekijä on motivoitunut, hän yleensä todennäköisesti tekee tarkkaa ja laadukasta työtä. Jos taas motivaatio ei ole kohdallaan, tulokset voivat olla täysin päinvastaisia. Tämän takia työntekijöiden huolellisuuteen – tai huolimattomuuteen – kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Parhaassa tapauksessa arviointia tehdään jatkuvasti, sillä tämä mahdollistaa koko organisaation kattavan analyysin, jolloin myös huonoihin tuloksiin voidaan puuttua nopeammin.

5. Epäsosiaalisuus 

Vaikka yrityksen visio ja pitkäjänteiset tavoitteet olisivatkin selkeitä ja houkuttelevia, huonossa ilmapiirissä työskentelevät ihmiset ovat vähemmän motivoituneita. Valitettavasti yhdenkin työntekijän epäsosiaalisella käytöksellä voi olla suhteettoman suuri, jopa dramaattinen vaikutus ilmapiiriin. Epäsosiaalista käytöstä tulisikin tarkkailla esimerkiksi esimies- ja vertaisarviointien avulla. Joskus työntekijä, jolla on negatiivinen vaikutus työilmapiiriin, voi kuitenkin sopia täydellisesti jollekin toiselle osastolle tai toimipisteelle.

6. Haluttomuus ottaa vastuuta tai tarttua uusiin projekteihin

Motivoituneet työntekijät tarttuvat innolla uusiin tehtäviin ja varmistavat, että projektit saadaan toimitettua ajallaan, ja asiakkaat saavat erinomaista palvelua. Vastuun välttelyyn voi olla useita syitä, kuten kokemuksen tai koulutuksen puute. Jatkuva vastuun tai uusien roolien välttely on kuitenkin yleensä merkki siitä, että työntekijä on suuntaamassa uusille työapajille.
 

Pitämällä silmällä näitä kuutta henkilöstömittaria saat yleiskatsauksen työntekijöidesi ja organisaatiosi tilanteesta. Kolmea ensimmäistä mittaria voidaan usein lähteä tutkimaan HR-ratkaisun tai hyvän työajanseurantajärjestelmän avulla. Kolmen viimeisen kohdan tarkasteluun puolestaan tarvitaan kokonaisvaltaisempi HR-järjestelmä, joka myös kokoaa yhteen palautteet tiimijohtajilta ja työtovereilta.

Jos haluat muodostaa selkeän ja puolueettoman kuvan työntekijöidesi motivaatiotasosta, ei kannata luottaa ainoastaan omiin mielipiteisiin ja tuntemuksiin. Riippumatta organisaation koosta on päätökset syytä pohjata luotettavaan ja ajantasaiseen HR-dataan.

 

Seuraavan muutaman viikon ajan kerromme tarkemmin, mitä mittareita motivaation seuraamiseen kannattaa käyttää ja jaamme vinkkejä motivaation vahvistamiseksi omassa organisaatiossasi.