6 sätt att mäta medarbetares motivation

Så kan du identifiera omotiverade medarbetare i tid

Motivation är tätt sammankopplad med tydliga och nåbara mål, att känna mening och att ha tillräckligt mycket stöd och trygghet. 

De mest framgångsrika företagen är oftast de som har de mest motiverade medarbetarna. Men hur kan du avgöra om du har målat upp en tillräckligt stark vision och om dina anställda är motiverade att göra sitt bästa?

Ibland kan det vara svårt att utvärdera hur motiverad din personal är, speciellt om chefer inte har kontakt med sina medarbetare varje dag eller ens varje vecka. Det kan också vara svårt att utläsa den sanna motivationsnivån inom din organisation, eftersom människors inställning förändras från dag till dag. Det är också anledningen till att exempelvis enkäter måste tas med en nypa salt. 

Vill du komma igång med att mäta och följa upp HR-KPIer systematiskt? Läs vår guide.

 

Varför är det viktigt att mäta de anställdas motivation?

Motivation är ingenting som bara finns där automatiskt, men det finns såklart många anledningar till att jobba för att öka motivationen. En studie från Saïd Business School, Oxford University, visar medarbetare som känner sig glada är 13% mer effektiva på sitt arbete. Därutöver stannar de längre på sin arbetsplats - och minskar på så sätt också kostnaderna och ökar effektiviteten. Att mäta medarbetares prestationer och motivation är alltså ett sätt att ta pulsen på hela organisationen. 

Sammanfattningsvis kan anledningen till att mäta motivation sammanfattas i en enkel ekvation:
Nöjda medarbetare = Högre engagemang
Högre engagemang = Lägre personalomsättning

Motivation är ingenting som bara händer, utan någonting varje organisation behöver jobba med aktivt. Här har vi listat våra tips för hur du kan jobba med att öka medarbetarnas motivation. Men hur mäter man då? Låt oss titta närmare på sex olika områden:

1. Förändringar i arbetsmönster: plötslig ökning i distansarbete

Det är inget fel med att anställda ibland arbetar hemifrån, eftersom det finns otaliga exempel på när det är bra för både företaget och den anställda. Vad du dock ska leta efter är förändringar i mönstret. Har antalet arbetande dagar hemifrån ökat kraftigt utan en tydlig orsak?

För att kunna se förändringar i mönstret behöver du historiska data. Ökningar i antalet arbetande dagar hemifrån kan tyda på problem i teamet, i relationen mellan enskilda medarbetare eller helt enkelt på kontoret/arbetsplatsen.

2. Antal frånvarodagar

En annan varningssignal är en ökning av frånvaro. Återigen lönar det sig att jämka antalet frånvarodagar efter säsongsmässiga trender (ett typiskt exempel är ökningen under höstinfluensan) för att fastställa sätt att lösa problemet (om du helt enkelt behöver ordna influensavaccinationer eller behöver göra ett djupdyk i diskussioner och analyser med dina anställda). 

3. Antal kortare arbetsdagar

Arbetar anställda regelbundet färre timmar än vad deras anställningskontrakt dikterar? Det kan förstås bara handla om att de är effektiva, men det kan också vara en anledning att oroa sig, särskilt om de kommande tre mätvärdena också börjar indikera en nedåtgående spiral.

4. Misstag och slarv

När du är mycket motiverad är det mer sannolikt att du går igenom varenda detalj och bara levererar förstklassigt arbete. Men det motsatta är också möjligt – och därför är det viktigt att vara uppmärksam på om en medarbetare börjar göra fler och större misstag än vanligt, eller inte verkar bry sig om resultatet av sitt arbete.

Det här är viktigt att ta på allvar, särskilt eftersom det i vissa yrken kan uppstå farliga situationer om någon gör upprepade misstag.

Det bästa scenariot skulle naturligtvis vara att bevaka detta regelbundet, på ett sätt som möjliggör analys och jämförelse över hela företaget, för att kunna ta itu med dåliga resultat snabbt för att försöka lösa situationen tillsammans med medarbetaren.

5. beteendeförändringar

Även om det finns en tydlig vision och långsiktiga mål som ger riktlinjer är människor mindre motiverade att prestera sitt bästa i en dålig atmosfär på jobbet. Tyvärr kan ett negativt beteende hos en enskild individ få stor påverkan på atmosfären. Därför bör osocialt beteende – när det inte är ett faktiskt personlighetsdrag – följas upp av ledare och av någon utomstående. Ofta finns det en orsak och så fort den är identifierad går det också att skapa en handlingsplan.

6. Ovilja att ta ansvar eller acceptera nya projekt

Det kan finnas många anledningar till att enskilda individer undviker ansvar (såsom bristande erfarenhet eller utbildning), men att regelmässigt tacka nej till ansvar, nya projekt eller nya roller indikerar ofta att motivationen inte riktigt finns där.

 

Vill du komma igång med att mäta och följa upp HR-KPIer systematiskt? Läs vår guide.

 

Så får du tillgång till data

Om du vill få en tydlig och objektiv bild av din personal bör du oavsett hur stor din organisation är använda dig av verkliga HR-data (både aktuella och historiska) och ett tillförlitligt verktyg för att samla in och mäta den, så att du slipper gå på magkänslan.

Genom att bevaka dessa sex viktiga områden kan du skapa en översikt över hur motivationen utvecklar sig inom organisationen. 

De första tre (distansarbete, frånvaro och minskad arbetstid) kan följas med hjälp av ett enkelt HR-system tillsammans med tidsregistrering. De sista tre (misstag, osocialt beteende och ansvarsovilja) kräver lite mer, men även här kan du ta hjälp av ett HR-system. Här kan du läsa om hur Sympas system och hur det kan hjälpa din organisation att samla och analysera er HR-data.

Guide: kom igång med HR analytics

Läs vår guide om hur du kan använda medarbetardata för att fatta mer välgrundade beslut.