Sukupolvien moninaisuuden edut työpaikallasi

Eri ikäiset työntekijät työyhteisössä on yksi menestyksen avaintekijöistä yrityksissä.

Kun kävelet sisään työpaikkasi taukotilaan (fyysiseen tai virtuaaliseen), saatat löytää sieltä ihmisiä, joista osa on syntynyt ennen kuin ihminen laskeutui kuuhun ja osa taas Facebookin lanseeraamisen jälkeen. Kuten voit kuvitella, eri yksilöiden ja eri ikäisten työntekijöiden odotukset ja haasteet vaihtelevat suuresti, sillä heidän elämänkokemuksen, koulutuksensa ja kulttuurinsa ovat hyvin erilaisia.  

Eri sukupolvien johtaminen työpaikalla voi aiheuttaa päänvaivaa. Mutta LiveCareerin tutkimuksen mukaan 89 %:a vastaajista kuitenkin pitää sukupolvien moninaisuutta myönteisenä asiana työssä, ja 87%:a katsoi, että eri sukupolvet voivat oppia toisiltaan työskennellessään yhdessä.


Opiskelija voi oppia –  ja opettaa

Oli kyseessä sitten kyseessä työpaikan neuvotteluhuone tai yliopiston luentosali, puhumattakaan harrastustiloista, ovat eri ikäiset ihmiset avainasemassa matkalla menestykseen. Tämä johtuu siitä, että:

  • He voivat kokeilla rajojaan vertaistensa kanssa

  • He voivat hyötyä jo enemmän kokemusta keränneiden ihmisten kanssa

  • He voivat syventää omaa tietämystään, kun heidän on opetettava taitoja muille

Jopa menestyneimmät johtajat voivat sortua vakiintuneisiin ajatusmalleihin, jolloin on todellinen vaara pudota kehityksen kelkasta. Tällöin juurikin sukupolvien väliset erot ovat rikkaus. Esimerkiksi vasta työnsä aloittanut työntekijä voi opastaa kokeneempia uuden teknologian pariin, sillä organisaatiossa on tärkeää hallita nopeasti muutostilanteita

Hybridityö tuo joustavuutta kaikille – ikään katsomatta

Muistatko, kun etätyö yhdistettiin ajatukseen siitä, ettemme koskaan enää palaisi työpaikoille. Verkkoyhteyksien ansiosta voimme ottaa työntekijöiden erilaiset, yksilölliset, tarpeet paremmin huomioon. Juuri siksi hybridityö onkin keskeinen menestystekijä tulevaisuuden työelämässä. Sen avulla voimme ottaa huomioon eri elämäntilanteissa olevat ihmiset, sillä esimerkiksi sinunkin kollegasi voi olla:

  • Vastavalmistunut, soluasunnossa asuva opiskelija, joka arvostaa mahdollisuutta työskennellä rauhassa lähikahvilassaan.

  • Korkeasti koulutettu pariskunta, joka arvostaa kodin rauhaa

  • Lapsiperheen vanhempi, joka arvostaa mahdollisuutta paeta kodin hektisestä ympäristöstä työpaikan rauhaan, mutta lasten sairastaessa myös etätyön mahdollisuuttaTyöntekijä, jonka lapset ovat jo lentäneet pesästä ja hän kaipaakin sosiaalista vuorovaikutusta työpaikan taukotilassa.

  • Esihenkilö, joka haluaa välttää lentomatkustusta kansainvälisessä yrityksessä

Jokaisella näistä henkilöistä on omia tarpeita, joihin yrityksen kannattaa kiinnittää huomiota. On kuitenkin tärkeää, että organisaatiolla on yhteiset pelisäännöt, jotta se voi tukea sujuvaa yhteistyötä läpi organisaation.

Ja lopuksi…

Työntekijän taustaa, ikää tai elämäntilannetta ei pidä pitää esteenä tämän ideoiden ja näkökulmien huomioimiselle. Vain kuuntelemalla toisiamme voimme oppia uusia tapoja ajatella ja toimia. Ja juuri se on menestystekijä tulevaisuuden työelämässä.

Culture cheat sheet

6 askelta kohti parempaa yrityskulttuuria

Vahva yrityskulttuuri voi auttaa yrityksiä menestymään. Ota selvää, mitä voit tehdä luodaksesi ja ylläpitääksesi kulttuuria, josta kaikki hyötyvät.