Därför är åldersmångfald bra för företagets (och personlig) utveckling

En mix av seniora och juniora medarbetare är en framgångsfaktor de flesta arbetsplatser. Ändå är 69% i åldern 50 år och uppåt rädda för att förlora jobbet på grund av sin ålder. Här tittar vi närmare på fördelarna med blandade åldrar i team.

Om du befinner dig i lunchrummet på din arbetsplats är det inte helt osannolikt att du kommer stöta på kollegor som föddes före den första månlandningen – eller efter Facebook lanserades. Med en sådan spridning och varierande livserfarenhet, utbildning och värderingar kommer förväntningarna och utmaningarna på arbetsplatsen för varje generation variera stort.  

Att leda en arbetsstyrka med ett stort åldersspann kan kännas som en riktig utmaning. Trots det visar en studie från LiveCareer att 89% anser att åldersmångfald på jobbet är positivt och 87% såg möjligheten att lära av varandra som värdefullt för deras erfarenhet. Här är anledningarna:

Studenter kan bli mentorer – och tvärt om 

En mix av seniora och juniora medarbetare är en framgångsfaktor i de flesta miljöer, från styrelserum till föreläsningssalar, karate till dansgrupper, plutoner till produktionslinjer. Det beror på att:  

  • Människor kan testa sina gränser och färdigheter gentemot andra med liknande erfarenhet... 

  • ...och dra nytta av mentorer som har större erfarenhet... 

  • ...samtidigt som mentorerna tvingas utöka sina kunskaper för att kunna dela dem med andra. 

En och samma person kan vara student, likasinnad och mentor för andra i takt med att de utvecklas. Perspektiven förändras över tid och deras position som kunskapsdelare blir tydligare allteftersom.  

Den mest erfarna ledaren kan dock ibland falla in i invanda tankesätt och tendera att göra “som de alltid har gjort” – och att inte vara öppen för förändring är förrädiskt. Därför är det bra att blanda team så att yngre kollegor med nya tankesätt, tekniskt kunnande och idéer också blir hörda. Det ger stabilitet utan rädsla för förändring. 

Hybridarbete gynnar åldersmångfald  

Minns du när vi trodde att distansarbete innebar att vi aldrig mer skulle gå till kontoret? Tack och lov har de flesta nu kunnat komma tillbaka till kontoret, i alla fall ibland – och ofta på sina egna villkor. Uppkoppling innebär att vi inte längre behöver underordna medarbetarnas behov och preferenser efter företagens krav på produktivitet. Det är därför hybridarbete inte bara existerar, utan är en viktig del av de företag som är framgångsrika just nu.  

Som ett exempel kan dina kollegor vara:  

  • En nyutexaminerad student som delar lägenhet med flera rumskamrater och som uppskattar möjligheten att arbeta i lugn och ro på ett närliggande café.  

  • Ett yrkespar med ett hemkontor som gör det lätt att arbeta i lugn och ro.  

  • En förälder som måste skjutsa barnen till olika aktiviteter men som uppskattar att ha tid för kreativt arbete på kontoret.  

  • En person med vuxna barn som gillar att prata med kollegor ansikte mot ansikte på kontoret.  

  • En chef som har medarbetare i flera länder och som vill minska antalet flygresor.  

Alla dessa behov är legitima och värda att tillgodose. Det är därför företagskultur och kommunikation inte kan tillämpas universellt, om man inte fastställer regler som gör att alla känner sig bekväma och använder verktyg som demokratiserar möjligheten att arbeta där, när och hur människor känner att det passar dem bäst.  

Att bygga broar på gemensam grund 

Numera anses effekterna av ens arbete och individuella och organisatoriska värderingar för att få saker att hända vara de viktigaste faktorerna för att åstadkomma positiva förändringar i arbetslivet. Detta gör medarbetare som kan inspirera till förändring, både inom organisationen och inom sig själva, verkligen oumbärliga.  

Oavsett generationsklyftorna på arbetsplatsen kan företag som fokuserar på gemensamma värderingar och tydlig riktning minska uppfattningen om "vi" mot "dem" och stärka enigheten. Det kommer leda till större engagemang för begreppet ömsesidig berikning - att utnyttja flera olika perspektiv för att öka lärandet och förbättra resultaten.   

Slutligen...  

Alla har en historia att berätta, en idé att dela med sig av, en lösning att arbeta med. Det är bara genom att lära oss hur andra skulle ta sig an en utmaning som vi kan hitta nya sätt att tänka på problemet. Så, oavsett ålder eller erfarenhet, låt oss vara nyfikna på varandra.  

Sex sätt att stärka företagskulturen