Fordelene ved aldersmangfoldighed på din arbejdsplads

En blanding af senior- og juniormedarbejdere er en nøglefaktor for succes på de fleste arbejdspladser. Alligevel frygter 69% af dem i alderen 50 år og opefter at miste deres job på grund af deres alder. Her ser vi nærmere på fordelene ved teams med blandede aldersgrupper.

Hvis du bevæger dig hen til dit fysiske (eller online) pauseområde på arbejdet, kan du både møde mennesker, der blev født inden mennesker landede på månen – og nogle, der blev født efter Facebook blev lanceret. Som du nok kan forestille dig, varierer forventningerne og udfordringerne for de forskellige generationer på arbejdspladsen voldsomt med så forskellige livserfaringer, uddannelser og kulturelle påvirkninger.

Umiddelbart betyder mange forskellige generationer på arbejdspladsen, at ledelsesopgaven bliver en reel udfordring. Men alligevel viste en LiveCareer-undersøgelse, at 89 % af respondenterne mente, at forskellige generationer var noget positivt, og 87 % vurderede, at det gav gode muligheder for at lære af hinanden. Her er forklaringen:

Studerende kan fungere som mentorer – og omvendt

En sund blanding af studerende, kolleger og mentorer er en nøglefaktor for succes i alle miljøer, lige fra bestyrelseslokaler til auditorier, fra træningslokaler til dansetrupper og fra soldaterkompagnier til produktionslinjer. Dette skyldes, at:

  • Medarbejdere har mulighed for at afprøve deres grænser, når de kan sparre med kolleger med lignende kvalifikationer.
  • Medarbejdere kan få gavn af mere erfarne mentorers erfaringer.
  • Medarbejderes faglige viden forbedres, når de tvinges til at give den videre til andre.

Den samme person kan både være en studerende, en kollega og eller en mentor for andre i takt med deres erfaring og udvikling. Deres perspektiv ændres over tid i takt med erfaring, og at deres rolle bliver mere fremtrædende med stigende anciennitet.

Men selv de mest succesrige og erfarne ledere kan have fastlåste tankesæt, og dette er en reel fare, når ting ændrer sig hastigt. I det tilfælde kan samtaler med yngre generationer, der er mere åbne for nye ideer og teknologier være altafgørende, da det er nødvendigt, at din arbejdsplads hurtigt forstår og behersker de forandringer, den står over for.

Hybridarbejde giver mening for arbejdspladser med flere generationer

Kan du huske, da vi allesammen troede, at hjemmearbejde betød, at vi aldrig skulle tilbage til arbejdspladsen igen? Vi skal måske takke de virksomheder, der erkendte, at det ikke ville fungere. Muligheden for at være koblet op betyder, at vi ikke længere behøver at lade medarbejdernes behov og præferencer blive dikteret af virksomhedernes produktionsmæssige krav. Det er årsagen til, at hybridarbejde ikke bare findes, men er en nøglefaktor for virksomheder, der klarer sig godt lige nu.

Eksempelvis kan dine kolleger være:

  • En netop færdiguddannet studerende, der deler en lejlighed med andre, der sætter pris på muligheden for at arbejde i fred og ro i en café i nærheden.
  • Et udearbejdende par med hjemmekontor, der gør det nemt at arbejde i fred og ro.
  • En ægtemand og far, der måske har brug for at aflevere børnene til forskellige fritidsaktiviteter, men også værdsætter muligheden for at koncentrere sig på kontoret.
  • En person med store børn, som sætter pris på at kunne møde sine kolleger ansigt til ansigt på eget kontor.
  • En leder med medarbejdere i flere lande, som vil skære ned på antallet af flyrejser.

Alle disse behov er legitime og værd at adressere. Derfor kan samme organisationskultur og kommunikation ikke anvendes universelt, medmindre der fastsættes regler, der får alle til at føle sig godt tilpas, og der anvender værktøjer, der demokratiserer muligheden for at arbejde, hvor, hvornår og hvordan folk føler sig bedst tilpas.

Brobygning baseret på et fælles grundlag

I dag anses effekten af ens arbejde og individuelle og organisatoriske værdier til at få tingene til at ske, for at være de vigtigste faktorer for at skabe positive forandringer på arbejdspladsen. Dette gør medarbejdere, der er i stand til at inspirere til forandring, både i organisationen og hos sig selv, virkelig uundværlige.

På trods af generationskløften mellem medarbejderne kan virksomheder, der får styr på deres mission og fokuserer på en fælles retning, reducere opfattelsen af et »os« og »dem« og dermed styrke sammenholdet. Det vil medføre mere opbakning til ideen om, at man kan udøve gensidig positiv indflydelse – og få gavn af flere perspektiver og dermed bedre læring og resultater.

Husk:

Alle har en historie at fortælle, en idé at dele, en løsning på en workshop. Kun ved at se, hvordan andre griber en udfordring an, kan I finde nye måder at anskue problemet på. Så lad os tale sammen, uanset alder og erfaring.

Guide om virksomhedskultur

En stærk virksomhedskultur har potentiale til at understøtte virksomhedens trivsel. Se hvad du kan gøre for at skabe og vedligeholde en kultur, der er til gavn for alle.

dk_company culture_high