Fokuser på medarbejderoplevelsen for at opnå en levende virksomhedskultur

Kulturen på en arbejdsplads kan gøre en kæmpe forskel på en organisations succes, både positiv og negativ.

Simon Sinek sagde, »kunderne kan ikke elske en virksomhed, hvis ikke medarbejderne elsker den først.« Hvis du ønsker at dine medarbejdere skal elske din virksomhed, er det nødvendigt, at de holder af deres arbejde. Måden, de samarbejder med andre på. Deres prioriteringer. Deres muligheder for at udvikle sig. Kort sagt, kulturen.

Kulturen er altafgørende for, hvordan mennesker agerer på alle niveauer af virksomheden, lige fra den daglige kommunikation til krisesituationer. Den har både potentiale til at understøtte en virksomheds udvikling og modvirke den. Arbejdsmiljøet bliver aldrig helt perfekt, men kulturen på en arbejdsplads kan gøre en kæmpe forskel på en organisations succes, både positivt og negativt.

Derfor kan det virkelig betale sig at fokusere på at skabe positive oplevelser på arbejdspladsen og styrke dine kollegers velbefindende. Lad os se på 3 måder, du kan gøre det på, i din organisation.

 

1. Den skaber en understøttende arbejdsplads

I bred forstand er medarbejdernes trivsel forbundet med deres fysiske, mentale, emotionelle og økonomiske situation. Og ifølge den anerkendte organisationsteoretiker og indlægsholder på Sympa TALK er der tre ting, mennesker har behov for, for at være lykkelige: autonomi (frihed), kompetence (mestring) og formål (mening).

Her er der 3 måder at understøtte den fysiske, mentale, emotionelle og økonomiske trivsel gennem autonomi, mestring og formål på arbejdspladsen:

 • Hvad angår autonomi ved hybridarbejde: Stil de nødvendige værktøjer, den nødvendige støtte og frihed til rådighed for medarbejderne, så de selv kan beslutte, hvornår, hvor og hvordan de ønsker at arbejde, uden det medfører fald i produktiviteten eller tilfredsheden.

 • Hvad angår mestring, HR-processer – Sørg for at etablere klare onboardingprocesser, der tydeliggør rollebeskrivelser og jobindhold for medarbejderne. Gør brug af opgaveorienterede ledelseskurser for at sikre ejerskab til projekter og processer for den enkelte, der arbejder med dem.

 • Hvad angår formål og relatering af personlige mål med virksomhedens mission – Sørg for at formulere og tilpasse den enkelte medarbejders personlige mål, så de fungerer i harmoni med den overordnede virksomhedsmission. Dette vil hjælpe mennesker med at se, hvordan deres arbejde er relateret til det store billede.

2. Den styrket vigtige punkter i hele medarbejdresen ansættelsesforløb 

Det første indtryk er vigtigt, afskedsord kan enten bygge bro eller brænde dem ned, og øjeblikke med en følelse af samhørighed efterlader varige indtryk. Det er derfor, du skal gøre mest muligt for at styrke de positive aspekter i forbindelse med onboarding, når du giver feedback og i forbindelse med exit-samtaler.

 • Onboarding: Dette er din første og bedste mulighed for at gøre et vedvarende, positivt indtryk. Fokuser på at introducere de nyansatte for virksomhedskulturen fra begyndelsen, lær dem om processer og måder at arbejde på og giv dem gode råd til, hvordan de kan opbygge en succesfuld karriere i virksomheden. Forskning viser, at nyansatte, der har gennemgået struktureret onboarding er 58 % mere tilbøjelige til at blive i organisationen i mere end tre år.

 • Feedback: Dette er helt essentielt, hvis du ønsker at forstå kulturen og de værdier, der faktisk virker for dine medarbejdere i stedet for at gætte. Højtydende teams er mere åbne og ærlige over for hinanden, da problemerne ikke hober sig op, men bliver løst hurtigt. En yderligere fordel er, at positiv feedback også er mere troværdig, hvis konstruktiv feedback er en integreret del af din kultur, da der ikke er noget pres for at gøre ting mere positive for ikke at gøre folk kede af det.

 • Exit-samtaler: Selv om exit-samtaler ikke er behagelige, er de vigtige for at identificere, hvad der gik galt, så du kan gøre det bedre fremover. exit-samtaler kan hjælpe dig med at identificere de problematiske udviklingstendenser og de områder, hvor fastholdelsesstrategien bør forbedres.

3. Den skaber en dygtigere og mere robust arbejdsstyrke

Vidste du, at 9 ud af 10 medarbejdere værdsætter kurser? Eller at 3 ud af 4 medarbejdere er parat til at uddanne sig uden for arbejdstiden for at forbedre deres præstation? Dine medarbejdere er interesseret i at få nye kompetencer. Hvis du giver dem mulighed for det, er det også en fordel for din organisation, fordi:

 • En bedre kvalificeret arbejdsstyrke er i stand til at håndtere større udfordringer

 • Uddannelse giver nye perspektiver og giver et boost til moralen og motivationen

 • Nye færdigheder og funktioner hjælper med tilpasning til ændringer i markedet

 • Medarbejdere, der får individuel uddannelse, føler sig værdsatte og trygge.

 • Du kan opbygge en komplet Talent Management-strategi og en langsigtet køreplan for rekruttering.

En struktureret tilgang til udvikling af medarbejdernes kvalifikationer er endnu vigtigere ved hjemmearbejde – men samtidig er dine medarbejdere også vant til at arbejde med de selvsamme værktøjer, de skal bruge til at forbedre deres kvalifikationer. Hold øje med udviklingstendenser inden for teknologi og nye læringsmetoder, så du kan få mest muligt ud af dine e-learning-programmer.

Husk:

I takt med at din virksomhed vokser og udvikler sig, vil virksomhedskulturen også ændre sig – men en god virksomhedskultur opstår ikke af sig selv. Medarbejderoplevelse er én måde at opbygge den kultur, du ønsker, men der er flere brikker i puslespillet. Hvis du ønsker at finde ud af, om du har en kaotisk kultur, ønsker at måle medarbejdernes motivation, eller iværksætte konkrete tiltag til at styrke dit kulturelle fodaftryk, så kan vi hjælpe. 

Culture cheat sheet - teaser

Company culture cheat sheet

A strong company culture has the potential to help companies thrive. Find out what you can do to create and maintain a culture that benefits everybody.

Culture cheat sheet - teaser