Keskity työntekijäkokemukseen ja elinvoimaiseen yrityskulttuuriin

Yrityskulttuuri voi vaikuttaa organisaation menestykseen joko myönteisesti tai kielteisesti.

Simon Sinek on sanonut: ”Asiakkaat eivät koskaan rakasta yritystäsi, elleivät työntekijäsi rakasta sitä ensin.” Mutta, jos haluat työntekijöidesi todella välittävän yrityksestäsi, on heidän nautittava työstään. Niin työtehtävistään, kasvumahdollisuuksistaan kuin myös tavasta, jolla he työskentelevät muiden työntekijöiden kanssa. Eli lyhyesti sanottuna, yrityskulttuurista.

Yrityskulttuuri sanelee sen, miten ihmiset toimivat organisaation kaikilla tasoilla. Oli sitten kyseessä päivittäinen keskustelu tai kriisitilanne. Työelämä ei ole koskaan täydellistä, mutta yrityskulttuurin avulla yrityksesi voi joko kukoistaa tai aiheuttaa päänvaivaa.

Myönteisen työntekijäkokemuksen luominen ja kollegojesi hyvinvoinnin vahvistaminen on kannattavaa koko työsuhteen elinkaaren aikana. Esittelemme kolme tapaa, joilla voit kehittää organisaatiosi yrityskulttuuria.

 

1. Kannustava työympäristö

Työntekijöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kuuluu niin fyysinen, psyykkinen, emotionaalinen kuin taloudellinenkin terveys. Tunnetun organisaatioteoreetikon ja Sympa TALKin pääpuhujan, Fons Trompenaarsin, mukaan ihmiset tarvitset kolmea asiaa tunteakseen itsensä onnellisiksi: autonomiaa (vapaus), kompetenssia (osaamisen tunnistaminen) ja merkittävyyttä (tarkoitus).

3 tapaa tukea kokonaisvaltaista hyvinvointia autonomian, kompetenssin ja merkittävyyden kautta:

 • Autonomia hybridityössä: Tarjoa työntekijöille työvälineitä, tukea ja vapautta, jotta he voivat valita milloin, missä ja miten he työskentelevät, ilman tuottavuuden ja tyytyväisyyden heikentymistä.

 • Kompetenssi HR-prosesseissa: Rakenna selkeät onboarding-prosessit. Tuo selkeästi esiin työntekijän tehtäväkuvaus ja työn laajuus. Hyödynnä tavoitekeskeisen johtamisen menetelmiä, jotta vastuu projekteista ja tehtävistä saadaan niiden parissa työskenteleville henkilöille.

 • Merkittävyys näkyväksi työntekijälle: Määritä ja sovita yhteen työntekijän henkilökohtaiset tavoitteet, jotka ovat linjassa yrityksen päämäärien kanssa. Tämä auttaa ihmisiä näkemään, miten heidän työnsä vaikuttaa kokonaisuuteen.

2. Vahvista työsuhteen elinkaaren keskeisiä avainhetkiä

Ensivaikutelman luomiseen on vain yksi mahdollisuus. Hyvästit voivat joko rakentaa tai polttaa siltoja. Muistot yhteisistä hetkistä säilyvät pitkään. Juuri siksi sinun kannattaakin tehdä kaikkesi, jotta työsuhteen elinkaaren avainhetkissä tapahtuvat kohtaamiset jättäisivät mahdollisimman myönteisiä muistoja työntekijöille.

 • Onboarding on ensimmäinen ja paras tilaisuutesi luoda myönteinen vaikutelma yrityksestäsi. Perehdytä uudet työntekijät heti alusta alkaen. Opeta heille organisaatiosi toimintatavat ja prosessit, sekä jaa neuvoja siitä, kuinka rakentaa menestyksekäs ura yrityksessä. Tutkimukset osoittavat, että uudet työntekijät, jotka ovat saaneet tukea suunnitelmallisesta perehdytysohjelmasta, ovat 58 %:a todennäköisemmin sitoutuneet organisaatioonsa yli kolmeksi vuodeksi.

 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on tärkeää, jotta arvailun sijaan voit saada tärkeää tietoa ja ymmärrystä siitä, millaiset arvot ja millainen yrityskulttuuri yrityksesi sisällä toimii. Menestyvät työyhteisöt ovat avoimempia ja rehellisempiä toisilleen. Näissä työyhteisössä huolenaiheisiin puututaan nopeasti, eivätkä ongelmat pääse kasaantumaan. Myös rakentava keskustelukulttuuri on yksi osa yrityskulttuuria. Rakentava keskustelukulttuuri lisää luottamusta, jolloin työntekijät usein luottavatkin paremmin saamaansa positiiviseen palautteeseen ja uskaltavat tuoda esiin kaunistelematta niin ongelmat kuin kehitysehdotuksetkin.

 • Offboarding voi herättää katkeransuloisia tunteita. Lähtöhaastattelut ovat kuitenkin tärkeä keino huomata onnistumiset ja epäonnistumiset, jotta voit jatkossa kehittää yrityksesi toimintaa. Haastattelut voivat myös auttaa sinua ennakoimaan huolestuttavia trendejä sekä tunnistamaan alueita, joissa voisit vahvistaa yrityksesi sitouttamisstrategiaa.

3. Joustavampi ja ammattitaitoisempi henkilöstö

Tiesitkö, että noin yhdeksän työntekijää kymmenestä arvostaa kouluttautumismahdollisuuksia? Tai että kolme neljästä työntekijästä voisi jopa opiskella työajan ulkopuolella parantaakseen työsuoriutumistaan? Työntekijäsi haluavat oppia uusia taitoja, ja jos annat heille siihen mahdollisuuden, myös organisaatiosi hyötyy siitä:

 • Ammattitaitoisempi henkilöstö pystyy vastaamaan vaativampiin haasteisiin

 • Uuden oppiminen tarjoaa uusia näkökulmia ja parantaa työmoraalia ja motivaatiota

 • Uudet taidot ja toimintatavat auttavat sinua sopeutumaan markkinaolosuhteiden muutoksiin

 • Henkilökohtaiset koulutuspolut saavat työntekijäsi tuntemaan, että yrityksesi tukee heitä

 • Voit rakentaa täydellisen osaamisen hallinnan strategian ja pitkän aikavälin rekrytointisuunnitelman

Varmistaaksesi yhdenvertaiset oppimismahdollisuudet ja tuen ammattilliseen kehittymiseen, on tärkeää ottaa strateginen lähestymistapa henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Pitämällä silmällä uusia oppimismenetelmiä ja tekniikan trendejä, voit laajentaa koulutustesi tehokkuutta koko henkilöstön tasolla.

 

Ja lopulta…

Kun yrityksesi kasvaa ja kehittyy, on hyvin todennäköistä, että myös sen yrityskulttuuri muuttuu. On tärkeää muistaa, ettei hyvä yrityskulttuuri synny itsestään. Työntekijäkokemus on yksi tapa rakentaa haluamaasi kulttuuria, mutta palapeliin kuuluu muitakin paloja. Halusit sitten mitata työntekijöidesi motivaatiota, löytää konkreettisia tapoja vahvistaa organisaatiosi yrityskulttuuria tai selvittää, millainen on organisaatiosi yrityskulttuuri juuri nyt, olemme täällä auttamassa sinua.

 

Culture cheat sheet - teaser

6 askelta kohti parempaa yrityskulttuuria

Vahva yrityskulttuuri voi auttaa yrityksiä menestymään. Ota selvää, mitä voit tehdä luodaksesi ja ylläpitääksesi kulttuuria, josta kaikki hyötyvät.