5 enkle måder at motivere medarbejdere på

Studier viser, at motivation er en større faktor for succes end intelligens, kompetencer og løn. En motiveret medarbejder er en produktiv medarbejder – der trives. Derfor skal de ledere, der har de mest kritiske opgaver, motivere deres medarbejdere.

Medarbejderne har brug for ejerskab af og ansvar for deres opgaver. Det er nemmere at bevare motivationen, hvis du føler, at du sidder bag rattet og ikke blot er en passager. Uden fælles mål, fælles værdier og en følelse af at deltage på egne vilkår er det nærmest umuligt at opfylde et fælles mål.

Så hvordan motiverer du andre? Gnisten til motivation på arbejdspladsen skabes indefra, men en god leder sørger for, at ilden forstærkes. Det gør du ved at følge fem enkle trin.

1. Fortæl en historie

Store ledere har altid været kloge historiefortællere, og har inspireret folk til at handle ved at give dem en grund til at gøre det. Vores hjerne fordøjer helt klart sætninger fra historier bedre end fra fakta eller tal.

Nogle forskere hævder endda, at en god arbejdskultur minder om en kult: en fælles tro eller en provokerende idé forbinder medarbejderne på et følelsesmæssigt plan. En kultagtig kultur bliver skabt ved at dele historier. Historier baner vejen for følelser, og følelser er nøglen til at ændre adfærden.

2. Husk det menneskelige aspekt

Det er nemt at dele en historie i en gammel familieejet virksomhed, hvor de fleste mennesker har kendt hinanden i årevis. Multinationale virksomheder har dog også brug for et image, for at medarbejderne kan indleve og engagere sig i virksomheden. Mennesker er langt mere tilbøjelige til at tage en historie til sig, når den kommer fra et andet menneske i stedet for en PowerPoint-præsentation.

3. Fejr succeserne

En belønning er altid befordrende for motivationen. En ekstern belønning inspirerer dog kun til at konkurrere om en pris, og tilfører ikke den store kampgejst til selve arbejdet. Den mest effektive måde at engagere medarbejderne på er at være opmærksom på deres fremskridt og gøre dem i stand til at nå de fastlagte mål.

Der er ikke noget, der opbygger dedikation, som at se resultaterne af dit eget arbejde. Ledelsen og teamlederne skal hjælpe alle medarbejdere til at se frugterne af deres arbejde og sørge for, at selv mindre resultater får den opmærksomhed, de fortjener. Der opbygges beslutsomhed ved at forstå de milepæle, der allerede er nået. Derfor er det bedre at fejre små sejre regelmæssigt, i stedet for at fejre store sejre lejlighedsvis.

4. Tro på udviklingen

Når medarbejderne er tilfredse, betragter de mål som udfordringer og har troen på, at de kan finde måder at klare dem. Folk begynder at kede sig, hvis arbejdsopgaverne er for lette. På den anden side er det nedslående og lammende at føle sig hjælpeløs. Glæden ved at arbejde er resultatet af at have lige den portion faglige dygtighed, der skal til.

Det hjælper, hvis medarbejderne fastholder en positiv holdning til udvikling for at overvinde udfordringer. Medarbejdere, der tror de kan udvikle sig, vil smøge ærmerne op og klø på. Derfor bør hele virksomheden give næring til en positiv tilgang til udvikling, og ikke klassificere medarbejdere ud fra deres nuværende kompetencer og evner.

5. Skyd ikke skylden på andre

Ansvaret for motivation ligger i sidste ende hos medarbejderne selv. Hverken medarbejderen eller arbejdsgiveren skal have skylden for manglende motivation. Hvis medarbejderens personlighed eller værdier er i stærk modstrid med virksomhedens værdier, eller medarbejderen ikke kan se vigtigheden af deres arbejde, søger en klog medarbejder muligheder andre steder. Verden er trods alt fyldt med stærke historier.

Motiver dine medarbejdere med MUS-samtaler

Vi har udarbejdet en guide, som giver dig praktiske tips til, hvordan du kan udvikle din organisations medarbejdersamtaler, motivere jeres medarbejdere og skabe trivsel på arbejdspladsen.