Hvordan motivere dine ansatte på fem enkle måter

Studier viser at motivasjon er en større suksessfaktor enn intelligens, ferdigheter og lønn. En motivert ansatt er en produktiv ansatt – og en fornøyd ansatt. Derfor er det lederens viktigste oppgave å motivere sine medarbeidere.

Ansatte har behov for å føle eierskap, innflytelse og ansvar overfor arbeidet sitt. Det er lettere å opprettholde motivasjonen når du føler at du har en hånd på rattet – ikke bare sitter på. Det er heller ikke mulig å engasjere seg i et felles mål uten felles verdier og en følelse av å delta på egne premisser.

Så hvordan motiverer du dine ansatte? Motivasjon må komme innenfra. Lederens vanskelige oppgave er å tenne gnisten. Slik gjør du det i fem enkle trinn.

1. Fortell en historie

Gode ledere har alltid vært flinke historiefortellere som inspirerer mennesker til å handle ved å gi dem en grunn til å gjøre det. Hjernen vår bearbeider budskapet i historier uendelig mye bedre enn budskapet i fakta og tall.

Noen forskere hevder til og med at en god arbeidskultur minner om en kult – en felles tro eller en utfordrende idé som knytter sammen de ansatte følelsesmessig. En kultlignende kultur skapes ved å dele historier. Historier baner vei for følelser, og følelser er nøkkelen til å endre atferd.

2. Gjør det menneskelig

Det er lett å dele en historie i en gammel familiebedrift der de fleste har kjent hverandre i årevis. Multinasjonale selskaper trenger imidlertid også et ansikt for at de ansatte skal føle eierskap og tilhørighet til selskapet. Mennesker er mye mer tilbøyelige til å bli berørt av en historie når den kommer fra en ekte person og ikke en PowerPoint-presentasjon.

3. Feiring av suksess og fremgang

Belønning er bra for motivasjonen. Men en utmerkelse motiverer bare til å konkurrere om en premie, og er egentlig ikke noen drivkraft for selve arbeidet. Den beste måten å engasjere dine ansatte på er å vise interesse for fremgangen deres og sette dem i stand til å nå målene som er satt.

Ikke noe er så motiverende som å se resultater av eget arbeid, og en motiverende ledelse kan øke denne motivasjonen. Både ledelsen og teamledere bør hjelpe alle på arbeidsplassen å se resultatene av arbeidet de har lagt ned, og sørge for at selv små prestasjoner får den oppmerksomheten de fortjener. Å anerkjenne alle milepæler som nås skaper besluttsomhet. Derfor er det bedre å rose små seirer ofte enn å feire store prestasjoner en sjelden gang.

4. Ha tro på utvikling

Når dine ansatte trives, ser de mål som utfordringer og har tro på at de vil finne måter å overvinne dem på. Hvis arbeidet er for enkelt, blir det kjedelig. På den andre siden er det nedslående og lammende å føle seg hjelpeløs. Arbeidsglede kommer når du har den gode mestringsfølelsen.

For å overvinne utfordringer hjelper det at de ansatte har en positiv holdning til utvikling. Ansatte som tror at de kan utvikle seg, vil ha større innsatsvilje og utholdenhet. Derfor bør hele bedriften dyrke frem en positiv holdning til utvikling, og ikke fordele ansatte inn i kategorier basert på nåværende kunnskaper og ferdigheter.

5. Ikke fordel skyld

Ansvaret for motivasjon ligger til sjuende og sist hos den ansatte selv. Verken den ansatte eller arbeidsgiveren kan holdes ansvarlig for tap av motivasjon. Hvis den ansattes personlighet eller verdier står i sterk kontrast til arbeidsplassens verdier, eller hvis den ansatte ikke føler at arbeidet er meningsfullt, er det bedre for dem å se seg om etter nye muligheter. Verden er tross alt full av sterke historier.

Motiver dine ansatte gjennom utviklingssamtaler

Vi har skrevet en håndbok som gir deg praktiske tips om hvordan du kan forbedre utviklingssamtalene i din organisasjon, motivere dine ansatte og
skape trivsel på jobben.