En god virksomhedskultur inspirerer medarbejderne

En velfungerende virksomhedskultur booster ikke bare virksomhedens præstationer – den betyder også mere tilfredse medarbejdere. Men hvad består en "virksomhedskultur" af, og hvordan skabes den?

Forestil dig denne situation: Chefen ringer til HR-afdelingen og fortæller, at medarbejderne lader til at mangle motivation og har brug for at blive muntret op. Situationen kan håndteres med en dag, der fokuserer på trivsel på arbejdspladsen og består af sjove aktiviteter som eksempelvis stavgang. 

Men manglen på motivation kommer fra medarbejderne selv, så en social aktivitet vil ikke løse problemet. Så i stedet for bare at skøjte henover problemet, bør du forsøge at identificere den grundliggende årsag til, at dine medarbejdere ikke er glade. Ofte skyldes problemet ledelsen og virksomhedens kultur.
- Heli Rautjärvi, virksomhedskulturdesigner.

 

En virksomheds kultur er baseret på organisationens mål

Men hvad betyder "virksomhedskultur" egentlig? Rautjärvi forklarer ordets betydning via dets etymologi. Betydningen af det latinske ord cultura er at passe på jorden og kultivere den. 

En landmand dyrker sin jord forskelligt, afhængigt af hvad han ønsker at dyrke: kartofler, korn eller vinstokke. 

Ligesom landmanden har en organisation også specifikke mål. Disse mål danner basis for virksomhedens kultur - altså hvilken kultur, der hjælper os med at nå vores mål.

Med andre ord drejer en virksomheds kultur sig ikke om at lægge bønnesække i konferencelokalerne eller at forvandle sig til en selvstyrende organisation, men om at identificere hvad en virksomhed foretager sig og hvorfor, og hvilke metoder der er brug for, for at opnå dette. 

Rautjärvi opremser hjørnestenene i en virksomhedskultur:

  • Hvordan organisationen opfatter den menneskelige natur. Hvordan opfatter vi mennesker?

  • Organisationens værdier. Hvordan arbejder vi?

  • Organisationens mission. Hvorfor eksisterer vi?

  • Organisationens vision. Hvor er vi på vej hen?

Virksomhedens kultur bør være grundlaget for alt, hvad organisationen foretager sig: Hvem ansætter vi? Hvad undervises der i, i forbindelse med onboarding? Hvordan kommunikerer vi? Hvad belønner vi? Hvad er det, vi fejrer sammen?

 

Men hvordan påvirker kulturen trivslen?

Rautjärvi henviser til undersøgelsen "State of the Global Workplace", der er udført af Gallup og undersøger medarbejderes engagement.

14% af danskerne er engageret på jobbet. Yderligere 11 % er utilfredse på arbejdet og ødelægger også stemningen for andre. De resterende 75 % lever for weekenderne og venter på at tiden går, når de er på arbejde.

Selvom Rautjärvi har den opfattelse, at mennesker fundamentalt set er nysgerrige og kompetente, holder hun også fast i, at virksomhedens kultur spiller en rolle for, hvor engagerede de er på arbejdspladsen – om de gør deres bedste eller bare det mest nødvendige.

Mange mennesker er pligtopfyldende, flittige og samvittighedsfulde, når de er på arbejde. Men hvis virksomhedens kultur er velfungerende, føler den enkelte sig værdsat og motiveret for at yde en endnu større indsats.

En velfungerende virksomhedskultur inspirerer medarbejderne til at vise initiativ, være kreative og passionerede – kvaliteter, der ikke opnås hverken ved gulerods- eller stokkemetoden.

Alt dette er til gavn for virksomheden og afspejles på bundlinjen, men også i medarbejdernes interesse. Når engagementet på arbejdspladsen øges, sker det samme med medarbejdernes trivsel.

 

3 trin mod en bedre virksomhedskultur – rautajärvis bedste tips:

1. Stop op og tænk dig om: Hvad er det, virksomheden skal opnå? Hvad kræves der af virksomhedens kultur for, at virksomheden bliver en succes? Ledelsesteamet skal fokusere på hjørnestenene i virksomhedens kultur. De enkelte teams er ofte i stand til at identificere, hvad der skal tages op, hvad man skal holde op med, og hvad der skal adresseres på en ny måde for at nå målsætningerne.

2. Opbygning af en virksomhedskultur er ikke en enmandsopgave. Stik hovederne sammen, stil spørgsmål og vær lydhøre. Overvej at etablere en separat, tværorganisatorisk arbejdsgruppe, der skal koordinere din virksomheds kultur og eksempelvis holde øje med, om den ønskede virksomhedskultur bliver afspejlet gennem hele varigheden af en medarbejders ansættelse. Individuelle teams kan hjælpe med at analysere, om mødeprocedurer og andre rutiner understøtter den ønskede virksomhedskultur. Hvis du har brug for hjælp, kan du konsultere eksperter, som eksempelvis Leidenschaft.

3. Sørg for altid at have din virksomheds kernemission og strategi for øje. Du kan ikke opbygge en virksomhedskultur isoleret fra forretningen, da førstnævntes rolle er at bringe sidstnævnte til live.

Vil du have flere praktiske tips til, hvordan du opbygger og opretholder en stærk virksomhedskultur? Så anbefaler vi denne guide.