En bra företagskultur inspirerar medarbetarna och ökar kreativiteten

En välfungerande företagskultur stärker inte bara företagets konkurrenskraft – den gör också att medarbetarna trivs med sitt arbete. Men vad betyder egentligen ”företagskultur” och hur skapar man den?  

Chefen ringer HR-avdelningen: personalen tycks sakna motivation och behöver piggas upp: Dags att ordna en dag med stimulerande och avkopplande aktiviteter som till exempel stavgång och annat trevligt umgänge!

Men om bristen på motivation beror på själva arbetet kommer lite mingel inte att lösa problemet. Istället för att bara plåstra över problemet är det bättre att försöka identifiera grundorsaken till varför medarbetarna inte är nöjda. Ofta ligger felet hos ledningen och företagskulturen.
- Heli Rautjärvi, företagskulturdesigner.

 

En företagskultur bygger på organisationens mål 

Men vad betyder egentligen ”företagskultur”? Rautjärvi förklarar begreppet genom dess etymologi. Det latinska ordet cultura betyder att ta hand om och att odla jorden. En bonde bearbetar sin jord efter vad han tänker odla: potatis, spannmål eller vinrankor. 

Precis som bonden har även en organisation sina specifika mål. Det är dessa mål som utgör grunden för företagskulturen: vilken typ av kultur hjälper oss att uppnå våra mål?” 

En företagskultur handlar med andra ord inte om att placera några sittsäckar i konferensrummet eller om att bli en självstyrande organisation. Det handlar att identifiera vad företaget gör och varför man gör det – och vad som krävs för att uppnå det. 

Rautjärvi pekar ut hörnstenarna i en företagskultur: 

  • Organisationens uppfattning om den mänskliga naturen. Vilka föreställningar har vi om hur människor fungerar? 

  • Organisationens värden. Hur arbetar vi? 

  • Organisationens uppgift. Varför finns vi? 

  • Organisationens vision. Vart är vi på väg? 

Företagskulturen ska styra allt som organisationen tar sig för: Vem rekryterar vi? Vad lärs ut under onboarding-fasen? Hur kommunicerar vi? Vad belönar vi? Vad firar vi tillsammans? 

Men hur påverkar kulturen välbefinnandet? 

Rautjärvi berättar om Gallups undersökning ”State of the Global Workplace” där medarbetarnas engagemang studerades. 

14% av svenskarna är engagerade i arbetet. Ytterligare 11 % mår av någon anledning dåligt på jobbet och förstör också stämningen för andra. Resterande 75 % lever för helgen och kommer bara till jobbet för att sitta av tiden.

Rautjärvi menar att vi människor i grunden är nyfikna och kompetenta, men att företagskulturen spelar roll för hur engagerade vi är på jobbet – om vi ger allt eller bara minsta möjliga. 

Det är många som är plikttrogna, flitiga och samvetsgranna på jobbet. Men en välfungerande företagskultur får medarbetarna att känna sig uppskattade och motiverar dem att ge ännu mer av sig själva. 

En bra företagskultur inspirerar medarbetarna att börja visa initiativ, kreativitet och passion – egenskaper som inte fås fram med morot och piska.

Allt detta gynnar företaget och avspeglar sig i lönsamheten, men ligger också i de anställdas intresse. När engagemanget i arbetet stärks ökar också medarbetarnas trivsel och välbefinnande.

 

3 steg mot en bättre företagskultur – Heli Rautjärvis bästa tips: 

  1. Stanna upp och tänk efter: Vad behöver företaget uppnå? Vad krävs av företagskulturen för att företaget ska lyckas? Ledningsgruppen bör fokusera på hörnstenarna i företagskulturen (ovan). På teamnivå kan man fundera på vad man borde börja göra, vad man borde sluta med och vad som borde göras på nya sätt för att nå de uppställda målen. 

  2. Att bygga en företagskultur är inget enmansjobb. Organisera tillfällen att mötas, ställ frågor och lyssna. Överväg att inrätta en särskild arbetsgrupp på övergripande nivå som kan samordna företagskulturen och verka för att den ska återspeglas i varje del av anställningsförhållandets livscykel. Inom teamen kan man fundera på om rutiner för möten och annat ligger i linje med den önskade företagskulturen. Och om ni skulle behöva hjälp kan ni alltid vända er till experter som Leidenschaft. 

  3. Glöm aldrig bort vad som är företagets kärnuppdrag och strategi. En företagskultur kan inte utvecklas isolerat från verksamheten – syftet är ju att den ska hjälpa till att förverkliga företagets strategi. 

 

Vill du ha fler handfasta tips för hur du kan bygga och underhålla en stark företagskultur? Då rekommenderar vi denna guide.