Hyvä yrityskulttuuri saa työntekijät innostumaan

Toimiva yrityskulttuuri ei heijastu vain yrityksen tulokseen – se myös saa työntekijät viihtymään työssään. Mutta mitä yrityskulttuuri oikeastaan tarkoittaa ja miten sitä voi alkaa kehittää?

Pomo pirauttaa HR-osastolle: työntekijöillä tuntuu olevan motivaatio-ongelmia, porukkaa pitäisi piristää. Järjestetään siis työhyvinvointipäivä, sauvakävellään ja hassutellaan.

”Mutta jos työ itsessään syö motivaatiota, ei se minglailulla korjaannu. Laastaroinnin sijaan pitäisi miettiä, miksi työ ei suju. Usein sylttytehdas löytyy johtamisesta ja yrityskulttuurista”, sanoo yrityskulttuurimuotoilija Heli Rautjärvi.

Organisaation tavoitteet ovat yrityskulttuurin pohja

Mutta mitä yrityskulttuuri oikein tarkoittaa? Rautjärvi avaa asiaa etymologian kautta. Latinan kielen sana cultura tarkoittaa maaperän hoitamista ja kultivoimista.

Viljelijä hoitaa peltoaan eri tavalla riippuen siitä, haluaako hän maasta perunaa, viljaa vai viiniä.

”Samalla tavalla organisaatiolla on jotkin tavoitteet. Nuo tavoitteet ovat yrityskulttuurin pohja: minkälainen kulttuuri tukisi meitä saavuttamaan tavoitteemme.”

Yrityskulttuuri ei siis tarkoita säkkituoleja toimitiloissa tai itseohjautuvaa organisaatiota vaan sitä, mitä ja miksi ollaan tekemässä, ja millaisia toimimisen tapoja tämä edellyttää.

Rautjärvi listaa yrityskulttuurin kulmakivet:

  • Organisaation ihmiskäsitys. Mitä uskomme ihmisistä?

  • Organisaation arvot. Miten toimimme?

  • Organisaation missio. Miksi olemme olemassa?

  • Organisaation visio. Minne olemme olemassa?

Yrityskulttuurin tulisi ohjata kaikkea tekemistä: Keitä rekrytoidaan? Mitä perehdytysvaiheessa opetetaan? Miten meillä viestitään? Mistä palkitaan? Mitä asioita juhlistetaan yhdessä?

Mutta miten kulttuuri heijastuu hyvinvointiin?

Rautjärvi kertoo Gallupin State of the Global Workplace -tutkimuksesta, jossa tutkittiin työvoiman sitoutumista.

”Suomalaisista 12 % on sitoutuneita työpaikkaansa. 12 % voi jostain syystä työpaikallaan huonosti ja pilaa muidenkin tunnelmaa. 76 % on hengaajia, jotka käyvät töissä niin sanotusti säilytyksessä.”

Rautjärvestä ihmiset kyllä ovat lähtökohtaisesti uteliaita ja osaavia, mutta yrityskulttuuri vaikuttaa siihen, kuinka sitoutuneita he työhönsä ovat – pistävätkö parastaan vai hoitavatko vain minimin.

Moni on töissä kuuliainen, ahkera ja antaa osaamistaan. Mutta toimivassa yrityskulttuurissa työntekijä kokee tulevansa nähdyksi ja antaa itsestään vielä vähän enemmän.

”Sen avulla työntekijät alkavat antaa aloitteellisuuttaan, luovuuttaan ja intohimoaan – asioita, joita ei kepillä ja porkkanalla saa.”

Tämä kaikki hyödyttää yritystä ja heijastuu sen tuottavuuteen, mutta palvelee myös työntekijää.

”Kun työn imu kasvaa, myös työntekijän hyvinvointi kasvaa.”

3 askelta kohti parempaa yrityskulttuuria – Helin vinkit:

  1. Pysähtykää rauhassa miettimään: Missä yrityksen pitää onnistua? Mitä onnistuminen edellyttää yrityskulttuurilta? Johtoryhmän kannatta miettiä yrityskulttuurin kulmakiviä (yllä). Tiimitasolla voidaan pohtia: mitä pitäisi aloittaa, mitä lopettaa ja mitä tehdä uudella tavalla, jotta tavoitteet saavutetaan.

  2. Yrityskulttuuria ei luoda yksin. Kokoontukaa, kyselkää ja kuunnelkaa. Organisaatiotasolla voidaan perustaa yrityskulttuurinyrkki, joka pohtii esimerkiksi sitä, näkyykö tavoiteltu yrityskulttuuri työsuhteen elinkaaren kaikissa palasissa. Tiimitasolla voidaan miettiä vaikka sitä, vievätkö palaverikäytännöt ja muut arjen tavat tavoitellun yrityskulttuurin suuntaan. Yksin ei tarvitse jäädä, apua saa esimerkiksi Leidenschaftilta.

  3. Pitäkää koko ajan mielessä yrityksen perustehtävä ja strategia. Yrityskulttuuria ei voi kehittää bisneksestä irrallaan, vaan sen tehtävä on auttaa tekemään strategiasta totta.