En god bedriftskultur motiverer medarbeidere

En velfungerende bedriftskultur gir ikke bare gode resultater for bedriften – den skaper også trivsel blant medarbeiderne. Men hva er egentlig "bedriftskultur" og hvordan kan den utvikles og vedlikeholdes?

Sjefen kontakter HR-avdelingen: medarbeiderne virker demotiverte og trenger oppmuntring. Her må det settes av tid til en trivselsdag på jobb med morsomme aktiviteter.

"Men hvis manglende motivasjon skyldes arbeidet i seg selv, vil ikke sosialt samvær en gang iblant løse problemet. I stedet for å bare fikse på symptomene bør man prøve å finne ut hva som er den egentlige grunnen til at medarbeiderne mistrives. Ofte ligger feilen hos ledelsen og bedriftskulturen," sier bedriftskulturutvikler Heli Rautjärvi.

En bedriftskultur er basert på organisasjonens mål

Men hva er egentlig "bedriftskultur"? Rautjärvi bruker etymologi for å forklare begrepet. Det latinske ordet cultura betyr å ta vare på jorden og dyrke den.

En bonde bearbeider jorden på forskjellige måter, basert på hva som skal dyrkes: poteter, korn, druer osv.

"Akkurat som bonden har også organisasjonen spesifikke mål. Det er disse målene som danner grunnlaget for bedriftskulturen – den kulturen som bidrar til at vi når målene våre."

Bedriftskultur handler altså ikke om å ommøblere kontoret eller å ha en flat organisasjonsstruktur, men om å definere hva selskapet gjør og hvorfor, og finne ut hvordan dette kan oppnås.

Rautjärvi mener at bedriftskulturens hjørnesteiner er som følger:

  • Organisasjonens forståelse av menneskenaturen. Hva tror vi om mennesker?

  • Organisasjonens verdier. Hvordan arbeider vi?

  • Organisasjonens oppgave. Hvorfor eksisterer vi?

  • Organisasjonens visjon. Hvor skal vi?

Bedriftskulturen bør styre alt organisasjonen gjør: Hvem rekrutterer vi? Hva lærer vi bort i onboardingsprosessen? Hvordan kommuniserer vi? Hva belønner vi? Hva feirer vi sammen?

Hvordan påvirker kulturen medarbeidernes trivsel?

Rautjärvi nevner en undersøkelse om medarbeiderengasjement kalt "State of the Global Workplace," som er gjennomført av Gallup.

"19 prosent av nordmenn føler seg engasjerte på jobb. Ytterligere 25 prosent mistrives av ulike årsaker, og ødelegger også arbeidsmiljøet for andre. De resterende 56 prosentene lever for helgen, og går på jobb bare for å se klokka tikke av gårde.»

Rautjärvi tror at mennesker er grunnleggende nysgjerrige og kompetente, men at bedriftskulturen er en medvirkende årsak til hvor engasjerte de er på jobb – om de gir alt eller bare gjør det aller nødvendigste.

Mange er både pliktoppfyllende, hardtarbeidende og ansvarsbevisste på jobb. En velfungerende bedriftskultur vil imidlertid få enkeltpersoner til å føle seg verdsatt og motivere dem til å gi enda mer av seg selv.

"En god bedriftskultur inspirerer medarbeiderne til å vise initiativ, kreativitet og entusiasme – egenskaper som ikke kan lokkes frem med verken gulrot eller pisk."

Alt dette kommer bedriften til gode og vises i sluttresultatet, men det er også i medarbeidernes interesse.

"I takt med at engasjementet øker, øker også trivselen blant medarbeiderne."

3 trinn for å få en bedre bedriftskultur – Heli Rautjärvis beste tips:

1. Stopp og tenk: Hva er det bedriften ønsker å oppnå? Hva kreves av bedriftskulturen for at bedriften skal lykkes? Ledelsen bør fokusere på bedriftskulturens hjørnesteiner (nevnt ovenfor). Individuelle team har best kjennskap til hva som bør tas opp, hva som bør skrinlegges og hva som bør gjøres annerledes for å nå målene.


2. En bedriftskultur kan ikke bygges av én person alene. Stikk hodene sammen, still spørsmål og lytt. Vurder å opprette en egen arbeidsgruppe på tvers av organisasjonen, for å koordinere bedriftskulturen og blant annet se om den ønskede bedriftskulturen gjenspeiles i hele ansettelsesforholdet. Du kan få hjelp av individuelle team til å analysere hvorvidt møteprosedyrer og andre rutiner fremmer den ønskede bedriftskulturen.

 

3. Ha alltid fokus på bedriftens kjerneoppgaver og strategi. Du kan ikke bygge en bedriftskultur atskilt fra virksomheten, for bedriftskulturens oppgave er jo nettopp å sette virksomhetens strategi ut i livet.

 

Sympa_TALK_logo_new-1

Et online event for HR-eksperter:

culture in chaos

Er du interessert i å lære mer om bedriftskultur og hvordan du kan engagjere dine medarbeidere? Se opptaket fra vårt online event for HR-eksperter – Sympa TALK – og lær mer om hvordan bedriftskultur påvirker organisasjons vekst og utvikling.