Toimitusjohtajamme esipuhe

Henkilöstöhallinnosta on tulossa aina vain tärkeämpää ja samalla monimutkaisempaa. Siksi yhä useammat henkilöstöhallinnon johtajat etsivät teknisiä ratkaisuja rutiinitehtävien automatisoimiseen, jotta heille jäisi enemmän aikaa tukea kollegoitaan alueilla, joilla heidän osaamisensa tuo eniten lisäarvoa.

Hyödyntääksesi HR-teknologiaa parhaalla mahdollisella tavalla, sinun on valittava oikea HR-järjestelmä – ja oikea järjestelmäntarjoaja. Tämä kätevä opas auttaa sinua siinä. Opas toimii yhteenvetona viimeisen vuosikymmenen aikana keräämistämme kokemuksista tarjotessamme asiakkaillemme huippuluokan HR-teknologiaa.

Tässä oppaassa tarkastellaan syitä siihen, miksi nykyaikainen henkilöstöhallinto tarvitsee uraauurtavan HR-järjestelmän. Annamme myös vinkkejä yrityksellesi sopivan järjestelmän hankkimiseen sekä kerromme, millaista järjestelmän käyttö on sen ensimmäisenä käyttöönottovuotena.

Keijo Karjalainen

Meidän mielestämme henkilöstöhallinto on luonteeltaan paikallista, eivätkä mitkään kaksi organisaatiota ole koskaan täysin samanlaisia. Tämän vuoksi hyvä toimittaja ei koskaan myy asiakkaalle järjestelmää, joka ei sovi tämän tarpeisiin. Toivomme, että valitset Sympa HR -järjestelmän siksi, että se vastaa parhaiten tarpeitasi. Jos näin ei ole, olemme kuitenkin varmoja siitä, että pidät tätä opasta hyödyllisenä.

Toivomme menestyksekästä tulevaisuutta yrityksellesi,
Keijo Karjalainen, Sympan toimitusjohtaja ja perustaja

Luku 1:
10 syytä HR-järjestelmän hankkimiseen

Aloitetaan! Koska olet jo näin pitkällä, olemme varmoja, että tiedät henkilöstöhallinnon digitalisoimisen oikealla järjestelmällä hyödyttävän organisaatiotasi. Mutta tiedätkö todella, kuinka nykyaikainen HR-järjestelmä voi auttaa sinua?

HR-järjestelmän käyttöönotossa ei saisi olla pelkästään kyse nykyisten prosessien siirtämisestä ja niiden digitalisoinnista, vaan sen tulisi myös haastaa sinut ajattelemaan ja uudistamaan yrityksesi työskentelytapoja.

Harkittaessa HR-järjestelmän ostamista, on hyvä ottaa askel taaksepäin ja tunnistaa nykyaikaisen HR-ratkaisun hyödyt – ja miettiä erityisesti sitä, miten juuri sinun organisaatiosi voisi hyötyä siitä.

Tässä on kymmenen hyvää syytä muutoksen edistämiseen. Monet näistä ovat peräisin Pohjoismaita koskevasta HR-tutkimuksestamme (2018).

1. Teknologia tukee suurempia HR-muutoksia

Henkilöstöhallinnon ammattilaisten rooli on muuttunut vuosikymmenien ajan, eikä merkkejä sen hidastumisesta näy. Teknologia on keskeinen osa siirtymistä seuraavaan HR-aaltoon, jossa henkilöstöhallinto on organisaatioille välttämättömyys, joka valtaa tuoleja yritysten johtoryhmissä.

Henkilöstöhallinnon rooli siirtyy jatkuvasti yhä enemmän liiketoiminnan menestyksen saavuttamiseen. Henkilöstöhallinnon ammattilaisia ei pidetä enää ainoastaan työntekijähallinnoinnin ammattilaisina. Sen sijaan he ovat siirtymässä samaan pöytään ylimmän johdon kanssa. Tätä muutosta tukee usein kyky osoittaa HR-työn vaikutukset sekä yrityksen tulokseen että sen tehokkuuteen.

Tästä johtuen myös henkilöstöhallinnon järjestelmät ovat muuttumassa. Nykyaikaisen HR-järjestelmän ei tulisi olla ainoastaan yksinkertainen sovellus, jolla vähennetään rutiinihenkilöstötehtävistä johtuvaa työkuormaa. Sen sijaan sen tulisi olla oma teknologinen ratkaisunsa, joka tukee kaikkia henkilöstöhallinnon toimintoja.

Henkilöstöhallinnon ammattilaisena käytössäsi ovat nyt paremmat työkalut kuin koskaan aikaisemmin. Niiden avulla voit valjastaa koko osaamisesi kirjon ja näin vaikuttaa omalta osaltasi organisaatiosi menestykseen.

Teknologia vapauttaa henkilöstöhallinnon johtajat paperityöstä ja antaa heille oikeat työkalut, joilla he voivat vaikuttaa organisaatioidensa menestykseen.

2. Oikea järjestelmä vapauttaa aikaasi ja voit keskittyä asioihin, joissa olet hyvä

Kalifornian yliopiston tehokkaiden organisaatioiden teettämän tutkimuksen mukaan vain neljännes HR-ammattilaisten ajasta kuluu lisäarvoa tuottaviin tehtäviin, kuten taito- ja urakehitykseen, sekä tehtävänsä mukaisesti yrityksen strategisena kumppanina toimimiseen.

Ilman HR-järjestelmää nykyiset rutiinitehtävät vievät paljon aikaa, jolloin sitä ei jää lisäarvoa tuovaan asiantuntijatyöhön – eli tehtäviin, joissa HR-ammattilaisia todella tarvitaan.

3. Ole edelläkävijä – kaikki eivät ole vielä samalla viivalla

Jotkut HR-osastot hyödyntävät vielä hyvin vähän teknologiaa. Heillä saattaa olla erilaisia ohjelmistoja tiettyihin tehtäviin, kuten palkanlaskentaan tai rekrytoinnin hallintaan. Heidän ohjelmistojärjestelmänsä eivät ehkä ole yhteydessä keskenään, mikä aiheuttaa esteitä tiedon virtaukselle, hallinnalle ja laadulle.

Vuonna 2018 teettämässämme tutkimuksessa havaitsimme, että vain yli 74 prosentilla Pohjoismaiden alueella tutkituista organisaatioista oli käytössään kattava HR-ratkaisu. Se, vastaavatko kyseiset ratkaisut tulevaisuuden haasteisiin, on kyseenalaista, koska kaksi kolmasosaa tutkituista yrityksistä oli aikeissa kasvattaa HR-tietojen hallinnan automaatiota seuraavien kahden vuoden kuluessa.

4. Tietoon perustuvien päätösten tekemiseen tarvitaan oikeanlaiset työkalut

Nykyisin tiedosta on runsaudenpula. Siirtyminen vaistonvaraisesta päätöksenteosta tietopohjaiseen päätöksentekoon edellyttää, että HR-ammattilaisilla on tietojen tulkitsemiseen tarvittavat taidot ja käytössään oikeanlainen teknologia. Muussa tapauksessa meillä on vain alati kasvava tietojen heinäsuova, jonka uumenista yritämme löytää neulaa.

Henkilöstöhallinnolla on oltava taidot ja teknologia, joilla tiedot otetaan haltuun.

Tiedon runsaus herättää myös muita kysymyksiä. Koska tietoa on lähes kaikesta ja kaikista työntekijöistä, tietojen avoimuuden ja tietosuojan kiireellisyys kasvaa. Nykyaikaisen tietosuojalainsäädännön mukainen HR-tietostrategia edellyttää, että HR-ammattilaisille annetaan työkalut, joilla he voivat ottaa tiedot haltuunsa. Tämä on yksi keskeisimmistä perusteista toimivalle HR-järjestelmälle.

5. Analytiikka – ei pelkästään numeroita

Kun sinulla on tarvittavat tiedot, seuraava vaihe on saada järjestykseen HR-analytiikka-prosessit. Tutkimuksemme mukaan HR-analytiikka tarkoittaa edelleen useimmille HR-asiantuntijoille raportointia – aluetta, jossa luottamus on kohtuullisen suurta (1,93). Luottamus on vieläkin alhaisempaa ennakoivan analytiikan suhteen (1,59). On ilmeistä, että molemmista puhutaan paljon enemmän kuin niitä todellisuudessa käytetään.

On selvää, että ilman dataa ei ole analytiikkaa. Yrityksesi työntekijöiden henkilötietojen kerääminen yhteen yhtenäiseen HR-järjestelmään on ensimmäinen askel HR-analytiikkaominaisuuksien rakentamisessa ja järjestelmän etujen hyödyntämisessä.

6. Ennakoiva analytiikka on tilaisuus, johon kannattaa tarttua

Vain harvat organisaatiot hyödyntävät HR-analytiikkaa ja vielä harvemmat ennakoivaa analytiikkaa. Hyvän datan ja sen asianmukaisen käytön tukemana ennakoiva analytiikka voi tunnistaa eri tapahtumien, kuten työpaikkojen siirtojen ja säilyttämisten, välisiä syy–seuraus-suhteita.

Tunnistamalla syyt, miksi henkilöstössä myllertää, voi auttaa estämään työntekijöiden irtisanoutumista ja vähentämään heidän vaihtuvuuttaan, mikä tavallisesti säästää koko organisaation kustannuksia.

7. Oikea HR-järjestelmä tukee kehitysaloitteita, kuten osaamisen hallintaa

Henkilöstöhallinnan paradigman muutos tarkoittaa, että käytössä olevan teknologian on tuettava eri kehityshankkeita ja -prosesseja, ei ainoastaan hallinnollista työtä. Tutkimuksemme määritteli osaamisen hallinnan yhdeksi tärkeimmistä HR-asiantuntijoiden huolenaiheista Pohjoismaissa. Osaamisen hallinta on päivänpolttava aihe, koska se liittyy osaamisvajeanalyysiin, työn jatkajia koskevaan suunnitteluun sekä osaamisen analysointiin ja profilointiin.

Osaamiskarttojen hallinnassa ja osaamisen yhdistämisessä työrooleihin ja liiketoimintastrategioihin, keskimääräinen tulos on enintään kaksi. Tämä merkitsee sitä, että enemmistö vastaajista on sitä mieltä, että heidän on vaikea vastata haasteeseen huolimatta siitä, että kyseessä on yksi yleisimmistä tutkimuksen painopistealueista.

8. Työkalut muutoksenhallintaan ja valvontaan

Toinen alue, jonka tutkimuksemme havaitsi ongelmalliseksi monille HR-ammattilaisille, oli valvonta ja sitä tukevien työkalujen puute. 95 prosenttia tutkimukseen osallistuneista oli sitä mieltä, että prosessien hallinnassa ja avoimuudessa oli parantamisen varaa.

Samoin myös tiimin johtajien käytössä olevat prosessit ja työkalut kaipaavat parannuksia, erityisesti muutoksenhallinnassa. Muutoksenhallinta on keskeinen huolenaihe monissa organisaatioissa, ja henkilöstöhallinnan odotetaan yhä enenevässä määrin ottavan siinä johtavan roolin tai osallistuvan siihen aktiivisesti.

9. Sirry mobiilisovelluksiin

Mobiililaitteista on tullut tärkeä osa elämäämme. Kuitenkin vain noin yksi kolmesta pohjoismaiseen HR-tutkimukseen osallistuneista käytti mobiililaitteillaan HR-työkaluja. Kun otetaan huomioon tekniikan tila ja tapamme elää ja toimia, mahdollisuus päästä käyttämään tärkeitä HR-työkaluja on välttämätöntä. Siksi nykyaikaisen HR-ohjelmiston tulisi tarjota erinomaiset mobiilityökalut.

10. Oikean teknologian löytäminen vapauttaa aikaa ja voit keskittyä asiantuntijapäätöksiin

Yhteenvetona voidaan todeta, että HR-prosessien hallinta ja kehittäminen edellyttävät oikeanlaista teknologiaa. Ihmiset eivät yksinkertaisesti voi käsitellä kovin paljon tietoa tehokkaasti. Hyvän järjestelmän antamat tiedot ja analysointi mahdollistavat kuitenkin sen, että HR-ihmiset voivat tehdä vieläkin tehokkaammin sen, mitä tietokoneet eivät – eli asiantuntijapäätökset.

HR-ammattilaisten korvaamisen sijasta HR-järjestelmä vapauttaa heidät ja antaa voimaa keskittyä tärkeimpään.

Oikean järjestelmän valinta tuottaa kuitenkin selvästi päänvaivaa. HR-järjestelmän käyttöönotto ei ole helppo (tai nopea) tehtävä. Sekä järjestelmän hankinta että käyttöönotto ja siitä johtuva muutoksenhallinta ovat prosesseja, jotka on toteutettava täysin luotettavasti ja varmasti.

Siksi tarkastelemmekin seuraavaksi kysymyksiä, jotka sinun tulisi kysyä toimittajalta varmistaaksesi, että saat käyttöösi tarvitsemasi ja ansaitsemasi työkalut.

Tuumasta toimeen!

Mietipä hetki työviikkoasi.

 • Mitkä ovat työsi tärkeimmät hallittavat prosessit ja rutiinitehtävät?
 • Mikä vie suurimman osan aikaasi?
 • Mitä tehtäviä tukee jonkinlainen teknologia?

Arvioi kaikki nykyiset työkalusi asteikolla 1–5.

Katso, kuinka Sympa HR voi auttaa sinua
HR-järjestelmän osto-opas

Luku 2:
Ostoprosessin vaiheet

Ensimmäinen askel on miettiä organisaatiotasi ja tarpeitasi. Seuraavassa joitakin pohdittavia seikkoja:

 • Organisaation koko
 • HR-toimintojen ominaisuudet
 • Mitkä ovat järjestelmän välttämättömyydet
 • Millaisia nopeita tuloksia voit saavuttaa uuden järjestelmän avulla? Mitkä voivat odottaa?

On hyvä aloittaa pienistä asioista, koska käyttöönotto on suuri projekti.

Kirjoita ylös alustava luettelo teknisistä järjestelmävaatimuksista

Kaikkien HR-järjestelmää koskevien vaatimusten luettelointi on ehdottomasti kaiken vaivan arvoista. Olemme tehneet tehtävästä hieman helpompaa lisäämällä tähän oppaaseen pieniä harjoituksia, jotka auttavat sinua suunnittelemaan järjestelmävaatimuksiasi.

Tee tutkimusta ja tutustu saatavilla oleviin vaihtoehtoihin

Verkossa on paljon hyödyllisiä oppaita ja materiaaleja, jotka voit lukea itsesi kouluttamiseksi. Suosittelemme myös, että keskustelet verkostosi kanssa, hankit suosituksia ja vierailet tapahtumissa tutustuaksesi etukäteen erilaisiin järjestelmiin ja järjestelmäntoimittajiin.

Ota yhteyttä järjestelmäntarjoajaan ja järjestä demo-tapaaminen

Kun sinulla on selkeämpi käsitys siitä, mitä haluat, on aika porautua yksityiskohtiin ja aloittaa eri järjestelmiin tutustuminen. Demon testaaminen voi olla hyödyllistä missä tahansa vaiheessa, mutta on hyvä hiukan perehtyä aiheeseen ennen järjestelmän kokeilemista.

Keskustele jatkuvasti tarpeistasi toimittajan kanssa

Muista käydä aktiivista vuoropuhelua toimittajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen, sekä prosessin kaikissa vaiheissa.

 • Lähtö- ja päätepisteesi voivat näyttää erilaisilta ja sinun täytyy ehkä harkita uudelleen prosessejasi. Ideoi yhdessä toimittajan kanssa ja ole avoin uusille ideoille.
 • Jos organisaatiosi on suuri ja sillä on vähän tietoa käyttöönottohankkeista, ulkopuolisen konsultin palkkaaminen voi auttaa sinua muutoksenhallinnassa.

Ota oikeat ihmiset mukaan sisäisesti

Kuka tekee päätökset? Jos päätöksentekoon osallistuu sinun lisäksesi muita henkilöitä, ota heidät mukaan jo varhaisessa vaiheessa ja varmista, että rakennat argumenttisi hankintasi mukaan.

 • Varmista, että tiedät, mikä budjettisi onn.
 • Keitä sidosryhmiin kuuluu? Keskustele IT-osaston, toimitusjohtajan, talousjohtajan ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa.
 • Ota esimiehet ja muut järjestelmän käyttäjät mukaan, jotta helpotat käyttöönottoa ja muutoksenhallintaa järjestelmän hankkimisen jälkeen.

Luku 3:
Oikean HR-järjestelmän ja järjestelmäntarjoajan valitseminen

Kukaan ei halua juuttua käyttämään väärää järjestelmää tai valita väärää järjestelmäntarjoajaa. HR-järjestelmän valinnassa on pohjimmiltaan kyse kahdesta asiasta:

1. järjestelmävaatimuksista
2. suhteestasi järjestelmän toimittajaan

Tarkastellaan ensin järjestelmävaatimuksia. Yksi HR-järjestelmän tärkeimmistä tehtävistä on tallentaa, vahvistaa ja päivittää käytössä olevat tiedot.

Toisin sanoen, jos haluat luoda teknologialla tuettuja, lisäarvoa tuovia prosesseja, sinulla on oltava käytössäsi ydintiedot. Sinun on myös voitava luottaa siihen, että tietosi ovat aina turvassa ja niitä päivitetään automaattisesti.

Älä unohda painopisteitäsi tai anna kaikkien kiinnostavien mutta merkityksettömien vaihtoehtojen hämätä, kun olet valitsemassa uutta HR-järjestelmää. Varmista, että järjestelmä tarjoaa hyvät työkalut, jotka tukevat tärkeimpiä prosesseja, joita sinun on hallittava. Keskity olennaiseen.

Pidä sen lisäksi silmällä tulevaisuutta. Valitse järjestelmä, jolla voit hallita tämän päivän haasteita, mutta joka tukee sinua myös tulevina vuosina. Järjestelmän tulisi kasvaa yhdessä organisaatiosi kanssa sekä henkilöstöhallinnon että organisaation HR-prosessien kehittämisen osalta.

Vastaa näihin viiteen kysymykseen HR-järjestelmää valitessasi:

 1. Miten järjestelmä varmistaa, että tärkeimmät HR-tiedot ovat aina oikeiden henkilöiden käytettävissä oikeaan aikaan
  Järjestelmän tulisi tukea analytiikan sisällyttämistä lähes kaikkiin henkilöstöhallinnon näkökohtiin. Tiedot tulee kerätä, käsitellä ja asettaa saataville toimintakelpoisessa muodossa ja reaaliaikaisesti. Varteenotettava vaihtoehto on mahdollisuus esittää tiedot kootusti dashboardissa, jotta varmistetaan, että oikeat tiedot ovat oikeiden henkilöiden käytettävissä.
 2. Tukeeko järjestelmä HR-prosessien rakennetta työntekijöiden näkökulmasta?
  Yritykset keskittyvät yhä enenevässä määrin työntekijäkokemukseen. Parhaiden lahjakkuuksien löytämisen ankarassa kilpailussa korkean palkan tarjoaminen ei enää yksin riitä. Organisaatioiden on tarkasteltava toimintojaan työntekijän näkökulmasta ja HR-järjestelmäsi tulee tukea sitä.
 3. Tukeeko järjestelmä ketterää työskentelykulttuuria?
  Ensin työnantajat alkoivat lisätä työskentelyn joustavuutta ja nyt myös työntekijät odottavat sitä. Ihmiset jättävät työpaikkojaan ja palaavat niihin, toiset työskentelevät kausiluonteisesti, jotkut taas etänä, toiset puolestaan toimivat alihankkijoina. Kaikki tämä edellyttää asianmukaista hallintaa.
 4. Voiko järjestelmä kasvaa yrityksesi mukana?
  Kaikkien HR-järjestelmien tulisi tukea yrityksesi muuttuvia tarpeita. Siksi joustava osaamisen seuranta ja rakentaminen ovat hyvän HR-järjestelmän keskeisiä piirteitä. Haluat varmasti olla mieluummin taito- ja pätevyyskäyriä edellä kuin niiden jäljessä, eikö niin?
 5. Kehitetäänkö järjestelmää jatkuvasti käyttämällä ketteriä menetelmiä?
  Etsi ratkaisuja, joita kehitetään jatkuvasti. Valitse HR-järjestelmä, jota mukautetaan helposti olosuhteiden ja säädösten muuttuessa ja teknologioiden kehittyessä. Avainsanana on ketteryys. Jos kaikki vähäiset mukautukset ja muutokset edellyttävät konsulttien ja suunnittelijoiden armeijaa, etsi mieluummin toinen ratkaisu.

Tuumasta toimeen!

Tee luettelo ja hahmottele, mitkä ovat HR-ratkaisua koskevat tarpeesi nyt ja tulevaisuudessa. Näin voit kysyä toimittajilta, kuinka he vastaavat niihin.

Lukuvinkki

Haluatko oppia muilta HR-pioneereilta? Lue Sympan asiakastarina Alandia Insurancelta ja opi kuinka he onnistuivat hankintaprosessissa.

Lue asiakastarina
HR-järjestelmän osto-opas

Ostajana sinun tulee olla selvillä järjestelmävaatimuksistasi. On kuitenkin aivan yhtä tärkeää ottaa huomioon järjestelmäntoimittajan ominaisuudet ja luotettavuus. Harkitse näitä vaatimuksia järjestelmäntoimittajaa valitessasi:

 1. Hän toimii avoimesti

  Valitse toimittaja, joka toimii aina läpinäkyvästi. Toimittajan tulee osoittaa ratkaisun hyödyt erityisesti juuri sinun yrityksellesi sekä taloudellisesti, että lisäarvon kannalta.

 2. Hän ymmärtää, mikä on budjettisi

  Toimittaja auttaa sinua saamaan mahdollisimman tehokkaan ratkaisun budjettisi ja muiden rajoitusten puitteissa. Jos sinun on tehtävä kompromisseja, sinun tulee saada apua kun lasket, mitkä valinnat hyödyttävät yritystäsi eniten.

 3. Hän ymmärtää yritystäsi

  Valitse toimittaja, joka ymmärtää yritystäsi, prioriteettejasi ja tarpeitasi.

 4. Hänellä on strateginen käsitys yrityksesi tulevaisuudesta

  Valitse toimittaja, jonka kokemuksesta ja teknologiasta voit hyötyä. Tee yhteistyötä sellaisen toimittajan kanssa, joka pystyy asettumaan yrityksesi kenkiin ja kertoo paremmista työtavoista ja prosesseista sekä uusista mahdollisuuksista ja ideoista, joiden avulla voit saavuttaa tavoitteesi.

 5. Hän haluaa sinun parastasi

  Tee ennen kaikkea yhteistyötä sellaisen toimittajan kanssa, joka on valmis kieltäytymään myymästä sinulle sopimatonta järjestelmää. Mikään yksittäinen järjestelmä ei voi sopia kaikille.

Jos ratkaisun avainsana on ketteryys, avainsana toimittajan ja asiakkaan välillä on luottamus.

Hyvät ohjelmistokehittäjät menestyvät tyytyväisten asiakkaidensa suositusten kautta. Ei ole kenenkään edun mukaista myydä asiakkaalle sopimatonta järjestelmää. Jos olet ostaja, sinun tulee ottaa tarpeeksi selvää HR-järjestelmistä, jotta voit arvioida toimittajan myyntipuheiden luotettavuutta.

Toimittaja voi joko hyödyntää asiakkaan tiedon puutetta tai asettua itse ostajan asemaan. Loppujen lopuksi kyse on luottamuksesta ja toimittajan kyvystä nähdä, sopiiko tarjottu ratkaisu asiakkaalle vai ei.

Luku 4:
Onko Sympa HR täydellinen valinta juuri sinulle?

Sympa on alusta alkaen luonut ohjelmistoa, joka tekee HR-ammattilaisten työskentelystä sujuvampaa. Sympa HR -ratkaisumme huolehtii arkipäiväisistä tehtävistä ja tukee HR-ammattilaisia käyttämään osaamistaan kollegojensa auttamiseen, uran kehittämiseen ja organisaatioiden strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Ratkaisevan tärkeää on, että Sympa HR on suunniteltu erittäin mukautettavaksi: teemme kanssasi yhteistyötä käyttöönoton aikana, jotta voimme sovittaa ratkaisumme prosesseihisi. Kun ryhdymme suunnittelemaan uutta ratkaisua asiakkaan kanssa, pyrimme pitämään kaikki ideat pöydällä. Usein prosessi saa asiakkaamme miettimään uudelleen toimintojaan ja mukauttamaan niitä hyödyntääkseen uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja/tai koska he ymmärtävät, että on olemassa myös tehokkaampia työskentelytapoja.

Tuumasta toimeen!

Jokaisella organisaatiolla on omat prosessinsa ja ne hyötyvät HR-ratkaisusta eri tavoilla.

Kaikkia tuloksia ei voida mitata numeroina – nyt voit lukea Sympa HR:n hyödyistä suoraan asiakkaidemme suusta.

Lue asiakkaidemme menestystarinat
HR-järjestelmän osto-opas

Projektin käyttöönoton jälkeen asiakkaamme näkevät usein suuren parannuksen tyytyväisyydessä eri HR-prosessien suhteen. Usein he myös huomaavat saavansa tunteja tai jopa päiviä lisää aikaa keskittyä enemmän lisäarvoa tuottaviin tehtäviin.

Jos haluat paremman kuvan tuottamistamme tuloksista, jatka lukemista.

Mitä tapahtuu Sympa HR -järjestelmän käyttöönoton aikana?

Olemme ylpeitä siitä, kuinka onnelliseksi Sympa HR voi sinut tehdä.

Gartnerin tekemän tutkimuksen mukaan tyytyväisyys lisääntyi välittömästi ja jyrkästi lähes kaikilla Sympa HR -ratkaisun käsittelemillä alueilla. Näiden lisäksi parannuksia tapahtui myös vuoden kuluttua käyttöönotosta.

Sympa HR säästi tuntikausia työaikaa. Siitä hyötyivät erityisesti esimiehet, jotka säästivät noin kolme tuntia viikossa tai lähes kaksi kokonaista työpäivää kuukaudessa rutiinitehtäviin käytetystä ajasta. Henkilöstöjohtajien tyytyväisyys henkilötietojen käsittelyprosesseihin kasvoi 26 prosenttia, kun taas positiivinen palaute osaamisenseurannasta kasvoi 17 prosenttia.

40 %

40 %

kasvu HR-raporttien tyytyväisyyteen

38 %

38 %

kasvu rekrytointiprosessin tyytyväisyyteen

26 %

26 %

kasvu henkilöstötietojen käsittelyn tyytyväisyyteen

3 tuntia

3 tuntia

säästetty aika/tiiminjohtaja/viikko

Luvut ovat peräisin Gartnerin vuonna 2014/2015 tekemästä tutkimuksestamme

 

Loppusanat:
Mitä seuraavaksi?

Perusteet nykyaikaiselle HR-ratkaisulle ovat vahvat – eivätkä vähiten siksi, että sijoitetun pääoman tuotto alkaa hankinnan jälkeen lähes välittömästi. Yksi huolenaihe on käyttöönotto. Entä jos kaikki menee hirvittävällä tavalla pieleen?

Aivan. Käyttöönotot voivat olla riskialttiita, kalliita ja aikaa vieviä. Vähemmän ketterät järjestelmät, jotka vaativat pienen konsulttiarmeijan (eli yleensä vanhemmat järjestelmät), johtavat usein epäonnistuneisiin ohjelmistototeutuksiin, joiden tulokset voivat olla karmeita.

Yksinkertainen totuus kuitenkin on, että riskejä voidaan hallita. Useimmat ongelmat voidaan välttää olemalla tietoisia sudenkuopista ja suunnittelemalla toteutus asianmukaisesti. Oikean kumppanin kanssa voidaan melkein aina ratkaista kaikki odottamattomatkin ongelmat. Onnistunut toteutus edellyttää hyvää tiimityötä, viestintää ja sitoutumista asiakkaan menestykseen.

Tehokkaamman käyttöönoton avainasiat:

 • Selkeä projektin omistajuus
 • Läpinäkyvät tavoitteet
 • Tarvittavien resurssien kohdentaminen
 • Yhteydenpito ja yhteistyö toimittajan kanssa

Jos sinulla on huolenaiheita tai kysymyksiä, me Sympalla autamme sinua mielellämme. Kun olet valmis ottamaan käyttöön henkilöstöhallintoa mullistavan teknologian, voimme näyttää sinulle tarkasti, miten voit hyödyntää organisaatiosi dataa Sympan ratkaisuilla – saat siis pientä esimakua ratkaisun toiminnasta käytännössä.

Oletko valmis liittymään HR:n edelläkävijöihin?

Autamme sinua valmistautumaan käyttöönottoprosessiin jo ennen järjestelmän valitsemista. Onnistunutta käyttöönottoa koskeva ladattava oppaamme toivottavasti auttaa sinut alkuun.