Broman Group

  • Share on Facebook
  • Share on LinkedIn
  • Share on Twitter
  • Share on Whatsapp

Broman Group konserni on yksi Suomen johtavista kaupanalan yrityksistä, joka on tunnettu mm. Motonet-ketjusta. Broman Group on kasvanut viime vuosina nopeasti: konsernin liikevaihto nousi lähes 400 miljoonaan euroon vuonna 2019 ja sen henkilöstömäärä kasvoi samaan aikaan yli sadalla uudella työntekijällä. Yhtenä avaintekijänä menestyksen takana on esimiestyön tukeminen ja kehittäminen. Broman Groupilla halutaan varmistaa, että jokainen työntekijä saa tukea lähiesimieheltään. Tämä on vaatinut määrätietoista kehitystyötä, ja Sympa on kehittynyt ketterästi muutoksen mukana.

Esimiesten digitaalinen HR-työkalu

“Jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään lähiesimiestyöhön. Olemme viime vuosina kouluttaneet paljon esimiehiämme, ja kantavana teemana henkilöstön kehityksessä on ollut valmentava johtaminen”, kertoo Broman Groupin henkilöstöjohtaja Mira Prinz. “Lähiesimiesten roolia on kasvatettu viime vuosina ja nyt heilläkin on mahdollisuus käyttää Sympaa aktiivisesti muun muassa kehityskeskusteluiden kirjaamiseen”, jatkaa Broman Groupin HRD-asiantuntija Hannele Salonen.

Broman Groupilla halutaan kehittää HR-raportointia ja -analytiikkaa systemaattisesti – Sympa on ollut suurena apuna datan keräämiseen liittyvissä haasteissa. Siirtyminen erilaisten Exceleiden käytöstä yhä enemmän yhteen keskitettyyn digitaaliseen ratkaisuun on mahdollistanut sen, että tarvittavat tiedot ovat aina oikeiden ihmisten saatavilla.

“Aikaisemmin tulostimme paljon eri dokumentteja. Nyt keskitämme kaiken tiedon Sympaan, josta näemme aina myös tarvittavat historiatiedot. GDPR-näkökulmastakin katsottuna on elintärkeää, että henkilötiedot ovat turvallisesti yhdessä järjestelmässä”, Hannele jatkaa. “Kaiken tiedon keskittäminen samaan paikkaan on tukenut myös prosessien kehitystä ja vapauttanut esimiesten aikaa”, Mira komppaa.

Sympan avulla saamme tehokkaasti raportoitua dataa johtamisen tueksi."

Hannele Salonen
HRD Specialist, Broman Group

Integraatiot säästävät rahaa ja minimoivat virheiden määrän

Sympa toimii Broman Groupilla HR-datan master-järjestelmänä, josta on tehty parin viime vuoden aikana useita integraatioita muihin järjestelmiin. Tiedot kulkevat järjestelmien välillä automaattisesti ja tarvittavat henkilöstötiedot löytyvät keskitetysti Sympasta.

“Suurimmat rahalliset hyödyt olemme saaneet integraatioista, joita olemme tehneet määrällisesti todella paljon. Tällä hetkellä meneillään on palkkajärjestelmän uudistusprojekti, jossa tärkeänä osana on myös järjestelmän integrointi Sympaan. Juuri viime vuonna teimme työterveyden henkilörekisteri-integraation, joka on säästänyt paljon päälliköidemme aikaa ja turvannut rekisterin ajantasaisuuden. Yksi iso hyöty on myös AD-integraatio, jonka avulla tarvittavat tiedot kulkevat IT:lle ja muihin tarvittaviin paikkoihin, kuten intraan”, Hannele kertoo.

"Laskimme, että säästämme 1-1,5 tuntia työaikaa per työsopimus sähköisen allekirjoituksen avulla."

Mira Prinz
HR Director, Broman Group

Sähköinen allekirjoitus vapauttaa aikaa ydintehtäviin

Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto Sympan kautta on tuonut Broman Groupille selkeitä etuja sopimustietojen sähköisessä käsittelyssä ja työnantajamielikuvatyössä, sekä säästöjä päälliköiden ajankäytössä.

“Kun mietimme sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoa, laskimme potentiaaliset säästöt kustannusten ja ajankäytön suhteen. Laskimme, että säästämme 1-1,5 tuntia työaikaa per työsopimus sähköisen allekirjoituksen avulla. Tämä vahvisti päätöstä ottaa sähköisen allekirjoituksen käyttöön”, Mira kertoo.

Broman Group on edistänyt itsenäisesti sähköisen allekirjoituksen laajentamista työsopimusten lisäksi Sympassa myös perehdytykseen. “Sähköinen allekirjoitus perehdytyksessä on meillä jo toteutettuna ja valmiina käyttöönotettavaksi kaikissa yksiköissä heti, kun olemme pilotoineet sitä ensin pienemmällä porukalla. Olemme saaneet sähköisen allekirjoituksen käytöstä todella hyvää palautetta. Prosessi on helppo ja sillä säästetään huomattavasti allekirjoituksiin tavallisesti menevää aikaa.”

"Yhteistyö on toiminut todella hyvin. Asiakasvastaavamme Johanna kuuntelee meitä ja tarttuu innokkaasti kaikkiin kehitysideoihin."

Hannele Salonen
HRD Specialist, Broman Group

Tukiportaalin ja asiakastuen kautta nopeaa apua

Sympan tukipalvelu ja asiakkaiden käytössä 24/7 oleva tukiportaali ovat toimineet matkan varrella hyvinä tietolähteinä, joiden avulla Hannele on pystynyt tekemään muutoksia järjestelmään myös täysin itsenäisesti.

“Sympan asiakastuki on toiminut aina hyvin ja nopeasti. Joka kerta olemme sieltä ratkaisun saaneet, eikä mikään ole jäänyt roikkumaan”, Hannele kertoo. “Tukiportaalin ohjeet ovat olleet myös todella hyödyllisiä. Esimerkiksi sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto perehdytyksiin onnistui ohjeiden avulla viidessä minuutissa”.

Myös yhteistyö Sympan asiakasvastaavan kanssa saa kiitosta: “Yhteistyö on toiminut todella hyvin. Asiakasvastaavamme Johanna kuuntelee meitä tarkasti ja tarttuu innokkaasti kaikkiin kehitysideoihin. Esimerkiksi työterveyden henkilörekisteri-integraation yhteydessä saimme taklattua kaikki haasteet ja projekti vietiin mallikkaasti maaliin yhdessä”, Hannele kehuu.

Haluaisitko nähdä, miten Sympa toimii käytännössä?

Näytämme mielellämme. Pyydä ilmaista demoa jo tänään!

Katso hinnoittelumme