Väestöliitto ry

Ihmisten välistä yhteyttä ja hyvinvointia edistävä Väestöliitto on käyttänyt Sympaa tehokkaasti vuodesta 2017 alkaen. Ketterä HR-ratkaisu on tuonut tervetullutta tukea myös etätyöskentelyyn.

  • Share on Facebook
  • Share on LinkedIn
  • Share on Twitter
  • Share on Whatsapp

80 vuotta täyttävä Väestöliitto edistää ihmisoikeuksia ja ihmisten yhteyttä toisiinsa. Väestöliiton työn keskiössä ovat kestävä väestönkehitys, lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi sekä seksuaalioikeuksien toteutuminen Suomessa ja kansainvälisesti. Yksi monista organisaation ainutlaatuisista piirteistä on sen oma tutkimuslaitos, joka tarjoaa asiantuntemusta perheiden ja koko väestöön liittyvien tutkimustietojen kautta. Lähes 60 henkilöä työllistävä Väestöliitto toimii kattojärjestönä 34:lle järjestölle, jotka toimivat pääasiassa sosiaali- ja terveysalalla.

Lue lisää tärkeän organisaation toiminnasta suoraan heidän kotisivuiltaan.

Käyttäjäystävällistä HR:ää

Julkisen kilpailutuksen jälkeen Väestöliiton uudeksi HR-järjestelmäksi valittu Sympa on ehtinyt olla organisaation käytössä jo vuodesta 2017. Järjestelmäuudistus on vuosien saatossa helpottanut HR:n, esimiesten, ja koko henkilöstön työskentelyä.

”Valintaa tehdessä vaakakupissa painoi erityisesti käyttäjäystävällisyys ja mahdollisuus muokata järjestelmää itse omien toiveiden mukaan”, kertoo Väestöliitto ry:n kehitysjohtaja, Marina Wetzer-Karlsson.

“Sympa on ollut käyttöönotosta asti tervetullut uudistus, joka on helpottanut huomattavasti työtämme. Myös esimiesten työskentely on muuttunut systemaattisemmaksi ja he laativat jo itsenäisesti raportteja järjestelmässä”, Marina jatkaa.

Sympa on tukenut huomattavasti meidän etätyöskentelyä – ilman järjestelmää emme olisi voineet olla 100-prosenttisesti etätöissä.

Marina Wetzer-Karlsson
Kehitysjohtaja, Väestöliitto ry

Etätyöskentelyn uusi aikakausi

Etenkin poikkeuksellisen korona-pandemian aikana Sympa on toiminut oleellisessa roolissa, kun Väestöliitto on siirtynyt pitkälti etätyöskentelyn pariin. Henkilöstötietojen löytyminen yhdestä tietoturvallisesta paikasta tarkoittaa, että tarvittaviin tietoihin on aina pääsy – vaikka omalta kotisohvalta käsin.

”Voin sanoa, ettemme olisi selvinneet poikkeusvuodesta henkilöstöhallinnossa ilman Sympaa. Ilman järjestelmää emme olisi voineet olla 100-prosenttisesti etätöissä”, Marina kertoo.

”Työntekijöillämme on selvä läpinäkyvyys muun muassa omiin lomiinsa, koska he pääsevät tietoihin käsiksi itse Sympan avulla. Myös kehityskeskustelut ovat systemaattisemmin yhdessä paikassa”, Marina jatkaa.

"Voin sanoa, ettemme olisi selvinneet poikkeusvuodesta henkilöstöhallinnossa ilman Sympaa."

Marina Wetzer-Karlsson
Kehitysjohtaja, Väestölitto ry

Tehokasta raportointia eri tarpeisiin

Sympan raportointityökalut ovat olleet Väestöliitolla ja erityisesti Marinalla aktiivisessa käytössä. Kun kaikki tiedot sijaitsevat yhdessä paikassa, on myös eri tietojen vertailu ja tehokas raportointi mahdollista:

Käytämme raportteja paljon henkilöstöhallinnon eri tunnuslukujen tarkastelussa, analysoinnissa ja raportoinnissa. Raportoimme helposti muun muassa palkkakehitystä, palkkatasa-arvon toteutumista, henkilöstön hyvinvointia ja poissaoloja”, Marina kertoo.

”Käyttötarkoitukset kulkevat laidasta laitaan, tietojen sijainti samassa paikassa toimii tämän kaiken mahdollistajana. Ennen Sympa-aikaa näitä samoja asioita laskettiin pitkälti käsin, mikä toi mukanaan aina isomman virhemarginaalin”, Marina jatkaa.

Haluaisitko nähdä, miten Sympa toimii käytännössä?

Näytämme mielellämme. Pyydä ilmaista demoa jo tänään!

Katso hinnoittelumme