Algol

  • Share on Facebook
  • Share on LinkedIn
  • Share on Twitter
  • Share on Whatsapp

Suomalainen perheyritys Algol on kansainvälisen kaupan monialaosaaja, joka toimii yli kymmenessä maassa ympäri maailmaa. Konserniin kuuluu yhteensä kuusi tytäryhtiötä, jotka myyvät ja maahantuovat tuhansia tuotteita teollisuuteen ja terveydenhuollon sektorille. Tiedolla johtaminen oli globaalisti toimivalle yritykselle aiemmin haasteellista, sillä henkilöstötieto oli hajallaan ja sitä kerättiin useista eri lähteistä. Haasteita tuottivat myös datan laatu sekä ajantasaisuus.

Hajanaisesta tiedosta yhtenäiseen, toimivaan ratkaisuun

“Useassa paikassa oleva henkilöstödata, joka oli ainoastaan tiettyjen ryhmien saatavilla kerrallaan, teki asioista turhan hankalia. Myös tietojen seuranta ja raportointi oli vaikeaa ilman asianmukaista työkalua”, kertoo Algolin HR-, viestintä- ja yritysvastuujohtaja Eija Holmström.

Ennen Sympan käyttöönottoa Algolilla ei ollut kokonaisvaltaista HR-ratkaisua käytössään. Yritys valitsi HR-ratkaisukseen Sympan Suomessa vuonna 2015.

”Seuraavana vuonna laajensimme ratkaisun myös muiden maiden käyttöön. Mahdollisuus pääkäyttäjyyteen ja Sympan tapa toimia olivat meille kaikkein merkittävimmät kriteerit – myös käyttöönotto toteutettiin tiiviillä aikataululla. Tällä hetkellä keskitymme erityisesti rekrytointi- ja HRD-ominaisuuksiin”, kertoo Eija Holmström.

Päätöksenteko on vaivatonta, koska kaikki tieto on nyt helposti ymmärrettävässä muodossa.

Eija Holmström
HR-, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, Algol

Modernia HR-raportointia

Sympan myötä Algol on saanut käyttöönsä modernin ja tehokkaan työkalun, jonka avulla sujuvat niin reaaliaikainen raportointi kuin monipuolisten HR-kyselyjen teko. Relevantit ja selkeät raportit toimivat analyysien tukena ja avaavat näkymiä yrityksen toimintaan.

”Kun kaikki olennainen tieto on ajantasaisesti esimerkiksi esimiesten saatavilla, jää meille enemmän aikaa itse kehitystyöhön. Päätöksenteko on vaivatonta, koska kaikki tieto on nyt helposti ymmärrettävässä muodossa.”

Enää tietoa ei Holmströmin mukaan tarvitse kerätä useasta eri lähteestä, vaan kaikki tarvittava tieto on integroitu näppärästi Sympaan.

“Eri tehtävissä toimivien tarpeet on huomioitu ja vakioraporttien teko sekä jakaminen on helppoa – etenkin ad hoc -raportointi helpottaa yllättävissä tietotarpeissa. Kaikki toimii kätevästi yhden syötön periaatteella ja tieto siirtyy järjestelmien kesken automaattisesti.”

Sympa mahdollistaa sen, että meillä on hyvät edellytykset henkilöstötyön kehittämiselle.

Läpinäkyvää ja ketterää HR:ää

Ajantasainen henkilöstöön liittyvä tieto on Algolille entistä tärkeämpää strategisia päätöksiä tehtäessä. Mittareiden ja tavoitteiden asettaminen sekä tulosten seuraaminen on yhdenmukaista ja läpinäkyvää koko raportointiketjulle:

”Sympa mahdollistaa sen, että meillä on hyvät edellytykset henkilöstötyön kehittämiselle. Ketterä raportointi mahdollistaa haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistamisen ja edesauttaa nopeaa reagointia.”

Myös Algolin palkantarkistamisprosessiin liittyvät palkankorotusehdotukset ja hyväksynnät hallinnoidaan Sympassa. Vaativuusluokkiin perustuva palkanmäärittely mahdollistaa valmiit ehdotukset järjestelmästä, ja raportointi mahdollistaa vertailun suhteessa mediaanipalkkaan. Siten lopputulos on johdonmukainen ja laadukas.

Sympa on tehostanut myös Algolin rekrytointiprosessia: ”Hallinnoimme useita rekryprosesseja samanaikaisesti – nyt meillä on ajantasainen tieto kaikkien prosessien eri vaiheista. Valmisraporttien avulla olennainen tieto on aina saatavilla, potentiaalisimmat hakijat tunnistetaan vaivatta ja analytiikan avulla vertailu on helppoa. Hakijoiden informointi on myös sujuvampaa kuin aiemmin”, Holmström toteaa.

Haluaisitko nähdä, miten Sympa toimii käytännössä?

Näytämme mielellämme. Pyydä ilmaista demoa jo tänään!