Så kan rätt HR-system stötta er globala HR och föra samman organisationen

Att driva ett företagflera marknader är inte lätt, oavsett om det är stort eller litet. Med medarbetare i olika länder kommer också skillnader i kultur, språk, lagar och hur man gör affärer. Hur kan HR fungera som en smidig och enhetlig verksamhet med en gemensam företagskultur, men som ändå tar hänsyn till arbetslivets olikheter runt om i världen?

Ett system som central knytpunkt

För att göra det hela mer komplext behövs det ofta flera HCM-system för personalhanteringen. Dessutom finns det förmodligen även målsättningar att förenkla och optimera såväl processer som funktioner. Knepigt läge. När medarbetardata sprids ut i olika system blir det oerhört svårt att komma till meningsfulla insikter, och utan dem kan det vara omöjligt att sköta HR-processerna. 

Ett system som fungerar som enda sanningskälla för alla medarbetardata gör det möjligt att fatta strategiska och databaserade beslut. Teamledare kan kontrollera att deras medarbetare får rätt betalt och säkerställa att personalen i organisationen har den kunskap de behöver. Det gör det även lättare att hålla koll på arbetstider, ledigheter och frånvaro, arbetsplatsolyckor eller andra nyckeltal som företaget vill följa. 

Centraliserad medarbetardata ger även fördelar som är mindre synliga, men inte desto mindre värdefulla. Möjligheten att på ett enkelt sätt ändra terminologi, funktionstitlar och organisationens egen terminologi säkerställer att den interna kommunikationen är aktuell och situationsanpassad. Ett stort företag inom detaljhandeln i Norden bestämde sig för att göra just detta: rationalisera företagets funktionstitlar i HR-systemet och skapa ett gemensamt HR-språk i alla delar av företaget. Den nya terminologin och titelstrukturen uppskattades av hela företaget, särskilt eftersom hela processen genomfördes snabbt och effektivt. 

Er organisations digitala plan

Rätt HR-system hjälper er att bygga upp en digital version av organisationen som speglar verksamheten och fungerar som en samordningscentral för information. När ni är redo att expandera verksamheten är strukturen för användarrättigheter redan på plats, vilket gör att framtida implementeringar kan genomföras på betydligt kortare tid. Ert HR-system fungerar som företagets digitala tvilling och kan ge verklig valuta för pengarna, både tidsmässigt och ekonomiskt.  

Ett välfungerande HR-system är mer än bara ett verktyg som håller reda på information som rör medarbetarna. Det kan även utgöra en utmärkt grund för en komplex internationell organisation. När ni känner er redo att investera i ett HR-system kan ni ta en titt på checklistan nedan. Den hjälper er på resan mot en smidigare HR-upplevelse för personalen. 

Att tänka på vid upphandling av HR-system för internationella organisationer

Ett välfungerande HR-system är mer än bara ett verktyg som håller reda på information som rör medarbetarna. Det kan även utgöra en utmärkt grund för en komplex internationell organisation.

När ni känner er redo att investera i ett HR-system kan ni ta en titt på checklistan nedan. Den hjälper er på resan mot en smidigare HR-upplevelse för personalen. 

 
Plan ahead right from the beginning

Planera framåt redan från början

Kan ert system hålla jämna steg om företaget expanderar till fler länder i framtiden? 

Flexibility is key

Flexibilitet är a och o 

Ett system måste vara tillräckligt flexibelt för att kunna anpassas till företagets internationella processer där data flödar fritt över landsgränserna. 

Pay attention to local details

Säkerställ lokalanpassning 

Se till att era lokala språk, valutor och lagar stöds av systemet.

Require experience in international implementations

Kräv erfarenhet av internationella implementationer

För att era resultat ska bli så bra som möjligt bör systemleverantören kunna styrka att de har erfarenhet av multinationella implementeringar. 

Vill du läsa mer om att köpa in ett nytt HR-system?

Läs vår upphandlingsguide som ger värdefulla tips på vägen.