Et velfungerende HR-system kan gjøre underverker for din globale HR

Det er ikke enkelt å drive et multinasjonalt selskap, enten det er stort eller lite. De ansatte er spredt over flere land, og du har ekstra utfordringer i form av forskjeller i kultur, språk, lovgivning og forretningspraksis. Hvordan kan HR fungere som en problemfri, enhetlig virksomhet, skape en god bedriftskultur og samtidig ta hensyn til kulturelle nyanser i de ulike landenes arbeidsliv?

One system to rule them all

For å gjøre det hele enda mer komplisert trenger du kanskje flere HCM-systemer for å ivareta personalfunksjonen. Samtidig har du mål som skal nås, og prosesser og funksjoner som skal optimaliseres. Ingen enkel oppgave. HR-informasjon som er spredt over flere systemer, gjør det svært krevende å få nyttig innsikt, og det blir nærmest umulig å håndtere personalprosessene.

Ett system som fungerer som en pålitelig kilde til alle ansattdata, gir mulighet for datastyrt og strategisk beslutningstaking. Teamledere kan dessuten kontrollere at medarbeiderne får rettferdig lønn, og du får en god kompetansemiks i organisasjonen. Det blir også enklere å spore arbeidstid, fravær, yrkesskader og andre KPI-er du ønsker å følge opp.

Ansattdata samlet på ett sted gir dessuten mindre synlige, men ikke desto mindre viktige fordeler. Muligheten til å endre terminologi, stillingstitler og organisasjonens verbale identitet på en smidig måte gjør at den interne kommunikasjonen blir oppdatert og samkjørt. En ledende nordisk bedrift gjorde nettopp dette; de oppdaterte stillingstitlene i HR-systemet og skapte et felles HR-språk i hele organisasjonen. Samtlige ansatte var veldig fornøyde med «oppfriskningen» av terminologi og stillingstitler, ikke minst fordi hele prosessen var raskt unnagjort.

Organisasjonens digitale plantegning

Med et velfungerende HR-system kan du skape en digital versjon av organisasjonen som gjenspeiler virksomheten og fungerer som en utvekslingssentral for informasjon. Når du er klar for å utvide virksomheten, er brukerrettighetene allerede på plass, noe som sparer mye tid ved senere implementeringer. HR-systemet fungerer som organisasjonens digitale tvilling, og kan gi en solid avkastning på investeringen fordi du sparer både tid og penger.

Et godt HR-system er ikke bare et verktøy som gir deg informasjon om de ansatte. Det kan også være et solid fundament for en kompleks internasjonal organisasjon. Når du skal gå til anskaffelse av et HR-system, bør du ta en titt på sjekklisten under. Den hjelper deg på veien mot en enklere HR-hverdag for dine ansatte.

Dette bør du tenke på når du skal anskaffe et HR-system for internasjonal virksomhet:

Et godt HR-system er ikke bare et verktøy som gir deg informasjon om de ansatte. Det kan også være et solid fundament for en kompleks internasjonal organisasjon.

Når du skal gå til anskaffelse av et HR-system, bør du ta en titt på sjekklisten under. Den hjelper deg på veien mot en enklere HR-hverdag for dine ansatte.

 
Plan ahead right from the beginning

Tenk langsiktig fra start

Vil systemet kunne vokse i takt med organisasjonen hvis virksomheten utvides til flere land i fremtiden?

Smart reporting tools that enable easy sharing

Smarte rapporteringsverktøy for enkel deling

Velg et system som gjør det mulig å utarbeide rapporter fra alle internasjonale ansattdata, og som enkelt kan deles med relevante personer og samarbeidspartnere.

HR-rapportering
Flexibility is key

Fleksibilitet er avgjørende

Systemet må være fleksibelt nok til å kunne tilpasses organisasjonens internasjonale prosesser, med smidig dataflyt mellom landene.

Pay attention to local details

Vær oppmerksom på lokale forhold

Forsikre deg om at det aktuelle landets språk, valuta og lovgivning støttes av systemet.

Require experience in international implementations

Krev erfaring fra internasjonal implementering

Systemleverandøren bør kunne dokumentere erfaring fra multinasjonale implementeringer, slik at du får et optimalt resultat.