Oikea HR-järjestelmä voi muuttaa kansainvälisiä henkilöstö-prosessejasi

Kansainvälisen organisaation johtaminen ei ole helppoa – oli sitten kyse pienestä tai suuresta yrityksestä. Työntekijät työskentelevät hajallaan eri maissa, ja lähempi tarkastelu osoittaa, että yritys kohtaa usein erilaisiin kulttuureihin, kieliin, lakeihin ja liiketoimintakäytäntöihin liittyviä haasteita. Miten HR voi toimia sujuvasti, edistää yhtenäistä yrityskulttuuria ja huomioida samalla työelämän erityispiirteet eri puolilla maailmaa?

Yksi järjestelmä koko henkilöstölle

Toiminnan monimutkaisuutta lisää se, että henkilöstöhallinnossa on usein käytettävä lukuisia HR-järjestelmiä. Samaan aikaan olisi pyrittävä yhtenäistämään tavoitteita ja optimoimaan prosesseja. Tämä on hankala tilanne. Kun HR-informaatio on hajautettu useisiin eri järjestelmiin, on kokonaiskuvaa vaikea nähdä, ja ilman sitä on prosesseja vaikea hallita. 

Yksi järjestelmä, joka toimii kaikkien työntekijätietojen tietolähteenä, auttaa tekemään tietoon perustuvia ja strategisia päätöksiä. Sen avulla esihenkilöt voivat esimerkiksi tarkistaa, että tiimin jäsenille maksetaan reilua palkkaa, sekä varmistaa, että organisaatiossa on oikea yhdistelmä tarvittavia taitoja ja osaamista. Järjestelmä helpottaa myös työtuntien, lomien, poissaolojen, työtapaturmien ja muiden yrityksen määrittämien suorituskykymittareiden seurantaa. 

Keskitetyt työntekijätiedot tarjoavat lisäksi muita vähemmän näkyviä mutta yhtä arvokkaita hyötyjä. Terminologiaa, tehtävänimikkeitä sekä organisaation äänensävyä voidaan helposti päivittää, jotta sisäinen viestintä pysyy aina ajantasaisena ja yhdenmukaisena. Eräs merkittävä pohjoismainen vähittäiskauppayritys päätti toimia juuri näin: he yhtenäistivät tehtävänimikkeet HR-järjestelmässä ja loivat koko yrityksen laajuisen, yhteisen HR-kielen. Päivitetty terminologia ja tehtävänimikerakenne otettiin positiivisesti vastaan koko yrityksessä – erityisesti koska koko prosessi saatiin nopeasti päätökseen. 

Organisaatiosi digitaalinen malli 

Oikea HR-järjestelmä auttaa luomaan organisaation digitaalisen version, joka peilaa yrityksen toimintoja ja toimii tiedon keskuspaikkana. Kun olet valmis laajentamaan toimintojasi, käyttöoikeusrakenne on jo olemassa, mikä nopeuttaa merkittävästi tulevia käyttöönottoja. Yrityksesi digitaalisena kaksosena toimiva HR-järjestelmä voi luoda investoinnille todellista tuottoa, sillä se säästää aikaa ja rahaa. 

Hyvä HR-järjestelmä ei ole vain työkalu, jolla seurataan ihmisiin liittyviä tietoja. Se voi myös tarjota erinomaisen perustan monimutkaisen, kansainvälisen organisaation toiminnalle. Kun olet valmis hankkimaan HR-järjestelmän, tutustu alla olevaan muistilistaan. Se auttaa sinua kehittämään sujuvampaa HR-matkaa koko henkilöstölle. 

HR-järjestelmän hankinta kansainvälisiin toimintoihin – huomioitavat asiat

Hyvä HR-järjestelmä ei ole vain työkalu, jolla seurataan ihmisiin liittyviä tietoja. Se voi myös tarjota erinomaisen perustan monimutkaisen, kansainvälisen organisaation toiminnalle. 

Kun olet valmis hankkimaan HR-järjestelmän, tutustu alla olevaan muistilistaan. Se auttaa sinua kehittämään sujuvampaa HR-matkaa koko henkilöstölle.

 
Plan ahead right from the beginning

Suunnittele tulevaisuutta varten – heti alusta alkaen

Jos yrityksesi laajentaa tulevaisuudessa toimintaansa, skaalautuuko järjestelmä kasvun myötä?

Smart reporting tools that enable easy sharing

Älykkäät raportointi-työkalut, joiden avulla tietoa on helppo jakaa 

Etsi järjestelmä, jonka avulla voit luoda raportteja kaikista kansainvälisistä työntekijätiedoista ja jakaa raportit helposti oikeille henkilöille ja kumppaneille.

Flexibility is key

Joustavuus on avainasemassa 

Järjestelmän on oltava riittävän joustava, jotta se voidaan mukauttaa yrityksen kansainvälisiin prosesseihin ja varmistaa, että data siirtyy saumattomasti eri maiden välillä.

Pay attention to local details

Huomioi paikalliset vaatimukset

Varmista, että järjestelmä tukee paikallisia kieliä, valuuttoja ja lainsäädäntöä.

Require experience in international implementations

Vaadi kokemusta kansainvälisistä käyttöönotoista

Järjestelmätoimittaja kykenee osoittamaan että heillä on kokemusta kansainvälisistä käyttöönotoista, jotta he voivat tarjota yrityksellesi parhaan mahdollisen lopputuloksen.