HR is een strategische partner – de AVG bewijst dit

Vroeger waren de kerntaken van HR beperkt tot administratie en de motivatie van werknemers. Tegenwoordig vormt HR zich steeds meer als een strategisch middel dat het mogelijk maakt om processen efficiënter in te richten en potentiele dreigingen te omzeilen – zeker op een moment dat de HR aangepast wordt aan een nieuwe wetgeving zoals de AVG.

De traditionele rol van HR was reactief; toepassing van regels, of uitvoering van administratieve taken zoals registratie van informatie of beheer van de payroll. Meestal werd er van HR niet meer verwacht dan ervoor te zorgen dat er aan de dagelijkse behoeften van werknemers werd voldaan. In plaats van een drijvende kracht te zijn, was de HR manager verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wensen van het topmanagement.

Hoewel de operationele taken nog altijd blijven bestaan, zijn de verwachtingen voor HR enorm gegroeid. Organisaties beginnen zich ervan bewust te worden dat HR een enorme strategische bijdrage kan leveren als het op zakelijke besluiten neerkomt. Nu HR een strategische partner aan het worden is voor het managementteam, wordt er ook steeds vaker verwacht dat er bijgedragen wordt aan het algemeen concurrentievermogen, de prestatie, en de winstgevendheid van de organisatie.

In plaats van een reactieve rol heeft HR zich de afgelopen tijd ontwikkeld tot een proactieve rol. Zo is het cruciaal om in staat te zijn de prestaties van werknemers te analyseren en deze verder te ontwikkelen en te verbeteren. De focus ligt hierbij veel meer op de toekomst: de richting van de organisatie, wat voor cultuur en kwaliteiten er nodig zijn om die kant uit te gaan, en wat voor potentiele dreigingen de organisatie tegen kan komen. In andere woorden, de verwachting is dat HR ook langetermijnstrategieën kan ontwikkelen.

Leid de organisatie door de AVG

Het creëren van langetermijnstrategieën betekent dat potentiële dreigingen constant geanalyseerd moeten worden. De AVG is hierbij een goed voorbeeld. Hoewel het aan te raden is dat de AVG meer gezien wordt als een kans in plaats van een bedreiging, is het van groot belang dat HR goed voorbereid is op de nieuwe wetgeving. Als aanvulling op het informeren van managers en werknemers moet de HR afdeling kunnen waarborgen dat er volledig aan de AVG wordt voldaan. Dit om te voorkomen dat er geschillen ontstaan die op hun beurt weer kunnen leiden tot torenhoge boetes.

Het is niet voldoende om er enkel voor te zorgen dat de eigen organisatie voldoet aan de wetgeving. Het is minstens zo belangrijk om leveranciers van HR systemen te vinden die zich volledig aan de regels houden en daarmee de data die zij in beheer hebben goed beschermen. Een goede HR oplossing helpt HR bij het uitvoeren van haar strategische rol door te voorzien in rapporten en analytics die de organisatie efficiënter kunnen maken. Hierdoor wordt uiteindelijk de strategische rol van HR nog beter ondersteund.

Naast het beschermen van de organisatie tegen slechte publiciteit en hoge boetes, kan de AVG ook worden ingezet als opstapje voor langetermijndiscussies. De AVG kan worden gebruikt om bewustzijn te creëren rondom zowel privacy, als manieren waarop data worden beheerd in de organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wie er toegang heeft tot welke informatie en waarom. Discussies als deze kunnen en moeten voortkomen uit HR, terwijl deze juist in andere delen van de organisatie een enorme impact hebben. Dit is precies waarom AVG een geweldig voorbeeld is van de manier waarop HR de organisatie kan ondersteunen en kan helpen bij het ontwikkelen van de langetermijnstrategie.

 

Dit is de derde post in onze blogserie rondom de AVG waarin we de aankomende nieuwe wetgeving bespreken. Je kunt de volledige serie hier teruglezen.