Dreamcloud-työkalu osaamisen kehittämisen tueksi

Sympa ideoi Dreamcloud-työkalun osana Sitran Tulevaisuuden työpaikka -projektia hyödyntääkseen työntekijöidensä osaamispotentiaalia entistä paremmin tulevaisuudessa.

Dreamcloud-työkalu tulee helpottamaan sympalaisia tunnistamaan ja hyödyntämään olemassa olevaa osaamispotentiaalia entistä paremmin. Työkalun avulla Sympa kartoittaa henkilöstönsä ammatillisia unelmia ja hyödyntää niitä johdon strategiatyössä. Lisäksi Dreamcloudilla luodaan yhteinen Sympan käsitys osaamisen johtamisesta ja suunnitelma nykyisestä osaamisesta, sen potentiaalista ja kehittämisestä.

“Annamme henkilöstölle luvan lentää ja pohtia omia ammatillisia unelmiaan tiimien yhteisissä Dreamcloud-tilaisuuksissa. Haluamme rakentaa vahvan sillan ammatillisten unelmien ja Sympan strategian välille. Näin voimme parhaamme mukaan varmistaa, että meillä on tulevaisuudessa parhaat osaajat ja että he viihtyvät ja motivoituvat työssään”, kertoo Anna Aarnisalo, Sympan HR Manager.

Annamme henkilöstölle luvan lentää ja pohtia omia ammatillisia unelmiaan.

Anna Aarnisalo
HR Manager, Sympa

Dreamcloud apuna yhteisten unelmien kartoittamisessa

Työkalun kautta Sympan työntekijät selvittävät yhdessä, mikä oman tiimin rooli on vuonna 2022 ja mitä heidän tulisi oppia, jotta he olisivat alan parhaita osaajia myös tulevaisuudessa. Lisäksi jokainen työntekijä jakaa yhteisesti omat ammatilliset unelmansa anonyymin kyselyn avulla. Yhteinen Dreamcloud koostetaan vastauksista strategisen johtamisen tueksi.

Sympa haluaa työkalun avulla keskittyä niin tiimiensä tulevaisuuteen kuin jokaisen työntekijän omiin ammatillisiin haaveisiin. “Uskomme, että tämän työkalun avulla pystymme herättämään kysymyksiä, joita ei ehkä ole tullut itseltäänkään mieleen kysyä”, Aarnisalo havainnollistaa.

Unelmien synnyttäminen paperille ei tunnu työryhmän kanssa pohtiessa ajatuksena lainkaan niin vaikealta, kuin se ehkä saattaa yksin pohdittuna tuntua. “On positiivinen haaste saada työntekijät miettimään heille ehkä aiemmin tuntematonta teemaa, ja rohkaista heitä jakamaan ajatuksensa yhteisen osaamisen kartoittamiseksi ja kehittämiseksi”, Aarnisalo toteaa työkalun käytöstä.

Dreamcloudin avulla Sympa määrittelee ammatillisten unelmien pohjalta työntekijöidensä avainosaamisen, nykyiset vahvuudet, ja mitä taitoja mahdollisesti pitäisi kehittää tulevaisuudessa. Aarnisalo on vakuuttunut työkalun toimivuudesta. “Työyhteisössämme on niin paljon asiantuntemusta, että voimme luottaa tulevaisuuden visioinnin tuottavan tulosta erityisesti jaetun työkalun avulla toteutettuna”.

 

Haluamme kertoa, että on hyväksyttävää, ellei jopa suotavaa, unelmoida ja visioida sekä uskoa siihen, että unelmien toteutuminen on mahdollista.

Anna Aarnisalo
HR Manager, Sympa

Tavoitteena yhteisten päämäärien saavuttaminen

Dreamcloudin avulla Sympa nostaa kokonaan uuden aihepiirin keskusteluun työyhteisössään. “Haluamme kertoa, että on hyväksyttävää, ellei jopa suotavaa, unelmoida ja visioida sekä uskoa siihen, että unelmien toteutuminen on mahdollista”, Aarnisalo jatkaa.

Sympa haluaa työnantajana myös tarjota työntekijöilleen vahvan kehittymispolun ja rakentaa kaikille sympalaisille ammatti-identiteettiä kohti yhä asiantuntevampaa tulevaisuutta. Työkalun taustalla on ajatus siitä, että tiedostamalla omat unelmat ja haaveet, voi ohjata omaa toimintaa oikeaan suuntaan. “Kun meillä on yhteinen suunta, ja osaamispotentiaalia osataan hyödyntää, voimme saavuttaa strategian määrittämät tavoitteet yhdessä”, Aarnisalo kiteyttää.

Sympa valittiin aikaisemmin mukaan Sitran koordinoimaan Tulevaisuuden työpaikka -projektiin, jonka tarkoitus oli uudistaa työpaikkoja ja työntekijöiden osaamisen kehittämistä 60 työpaikan voimin.

 

Lisätietoja projektista:
www.tulevaisuudentyopaikka.fi
#tulevaisuudentyöpaikka

Anna Aarnisalo
+358 50 5410921 
anna.aarnisalo@sympa.com