Meillä on markkinoiden ainoa HR-järjestelmä, joka tukee GDPR:n vaatimia automaattisia, ajastettuja tiedonpoistoja. Sympa HR:n avulla organisaatiosi noudattaa GDPR:ää ilman manuaalista lisätyötä.

Olemme kehittäneet Sympa HR -palvelun ominaisuuksia, jotta voimaan astuvan EU:n tietosuoja-asetuksen noudattaminen olisi Sympan asiakkaille helpompaa ja mahdollisimman automatisoitua.

GDPR:n mukaan kaikilla yksilöillä on oikeus saada tietonsa poistetuksi järjestelmistä silloin, kun tiedon käsittely ei ole enää aiheellista. Sympa HR tarjoaa nyt uuden toiminnallisuuden tietojen automatisoituun poistoon.

Canndidate experience

EU:n GDPR asetuksen mukaan henkilötiedon, jolla ei ole enää käyttöä siinä merkityksessä missä se on alun perin kerätty, säilyttäminen ei ole sallittua.

Two women looking at the screen and smiling

Tietojen poistaminen Sympasta

Manuaaliset tietojen poiston prosessit jäävät useimmiten tekemättä, joten poistojen automatisointi yksinkertaistaa GDPR:n vaatimuksiin vastaamisen. Tarpeettoman tiedon poistaminen on Sympa HR:n perusominaisuus ja tämä voidaan automatisoida tukemaan asiakkaidemme prosesseja. Voit määritellä mitkä tiedot poistetaan ja milloin. Sympa HR:llä datan poistaminen on aina tietoturvallista ja myös varmuuskopiojärjestelmämme tukevat GDPR:n vaatimuksia.

 

GDPR:n mukaan asetuksen vaatimusten noudattamatta jättämisestä aiheutuneet  vahingonkorvausvaatimukset jäävät rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän korvattaviksi

Autamme organisaatiotasi myös käymällä läpi henkilöstöhallinnon näkökulmasta keskeisiä asioita, joita tulisi huomioida ennen henkilötietojen poistoa järjestelmästä. Monissa yrityksissä tiedot esimerkiksi työnhakijoista tai päättyneistä työsuhteista jäävät järjestelmään vuosiksi eteenpäin. Sympa HR mahdollistaa haluttujen tietojen poiston määrätyn ajan kuluttua tietystä ajankohdasta, kuten esimerkiksi työsuhteen päättymisestä.

Sympa HR täyttää kaikki tekniset ja organisaatioon liittyvät GDPR-vaatimukset 

Woman in white shirt holding a red ipad

Noudattaako sinun organisaatiosi jo GDPR:ää? Ota yhteyttä! Autamme mielellämme

 

 

Employee portrait

Johnny Lehtinen
Sales Director, Finland

+358 40 5474 283
[email protected]