Automaattinen tietojen poisto ja minimointi

Sympan HR-järjestelmä tukee GDPR:n vaatimia automaattisia, ajastettuja tiedonpoistoja. Sympan avulla organisaatiosi noudattaa GDPR:ää ilman manuaalista lisätyötä.

Olemme kehittäneet Sympa -palvelun ominaisuuksia, jotta voimaan astuvan EU:n tietosuoja-asetuksen noudattaminen olisi Sympan asiakkaille helpompaa ja mahdollisimman automatisoitua.

GDPR:n mukaan kaikilla yksilöillä on oikeus saada tietonsa poistetuksi järjestelmistä silloin, kun tiedon käsittely ei ole enää aiheellista. Sympa HR tarjoaa nyt uuden toiminnallisuuden tietojen automatisoituun poistoon.

EU:n GDPR asetuksen mukaan henkilötiedon, jolla ei ole enää käyttöä siinä merkityksessä missä se on alun perin kerätty, säilyttäminen ei ole sallittua.

Tietojen poistaminen Sympasta

Manuaaliset tietojen poiston prosessit jäävät useimmiten tekemättä, joten poistojen automatisointi yksinkertaistaa GDPR:n vaatimuksiin vastaamisen. Tarpeettoman tiedon poistaminen on Sympan perusominaisuus ja tämä voidaan automatisoida tukemaan asiakkaidemme prosesseja. Voit määritellä mitkä tiedot poistetaan ja milloin. Sympalla datan poistaminen on aina tietoturvallista ja myös varmuuskopiojärjestelmämme tukevat GDPR:n vaatimuksia.

GDPR:n mukaan asetuksen vaatimusten noudattamatta jättämisestä aiheutuneet  vahingonkorvausvaatimukset jäävät rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän korvattaviksi

Sympa täyttää kaikki tekniset ja organisaatioon liittyvät GDPR-vaatimukset 

Autamme organisaatiotasi myös käymällä läpi henkilöstöhallinnon näkökulmasta keskeisiä asioita, joita tulisi huomioida ennen henkilötietojen poistoa järjestelmästä. Monissa yrityksissä tiedot esimerkiksi työnhakijoista tai päättyneistä työsuhteista jäävät järjestelmään vuosiksi eteenpäin. Sympa mahdollistaa haluttujen tietojen poiston määrätyn ajan kuluttua tietystä ajankohdasta, kuten esimerkiksi työsuhteen päättymisestä.