Sympan yhteistyökumppanit
Sympan yhteistyökumppanit
Sympan yhteistyökumppanit
Sympan yhteistyökumppanit
Sympan yhteistyökumppanit
Sympan yhteistyökumppanit
Sympan yhteistyökumppanit
Sympan yhteistyökumppanit
Sympan yhteistyökumppanit
Sympan yhteistyökumppanit

Teollisuudenalalla nykyaikaisen HR-ratkaisun hyödyt moninkertaistuvat

Teollisuuden alan yrityksillä on useita alalleen ominaisia erityispiirteitä. Myös erilaisten teollisuusorganisaatioiden välillä koko vaihtelee pienistä pajoista kymmeniä tuhansia henkilöitä työllistäviin yrityksiin. HR-ratkaisun on näin ollen oltava skaalautuva, ja sen on pystyttävä vastaamaan toimialan erityisiin haasteisiin ja vaatimuksiin.

Perimmäisenä tavoitteena on tukea niin työntekijää kuin työnantajaakin työsuhteen kaikissa vaiheissa. Hyvinvoiva henkilöstö ja toimivat arjen käytännöt varmistavat toimivan tuotannon ja hyvän asiakaspalvelun – ja siten kokonaisuutena kannattavan liiketoiminnan.

PEREHDYTYS

Perehdytys- ja lupavaatimukset

Teollisuuden henkilöstön perehdytykset on hoidettava asianmukaisesti, minkä lisäksi ne on dokumentoitava tarkasti, jotta ne ovat jäljitettävissä ja todennettavissa myös jälkikäteen. Tämä on tarpeen muun muassa työsuojelun, laadunvarmistuksen ja viranomaisvaatimusten takia. Toimiva HR-järjestelmä mahdollistaa paitsi tietojen täsmällisen syöttämisen ja ylläpitämisen, myös sähköiset kuittaukset sekä työntekijältä että työnantajalta. Sähköisyys palvelee paperittomuuden tavoitetta ja parantaa myös tietoturvaa.

 

HR DAshboard desktop

Webinaaritallenne: Miten hallinnoit ja raportoit HR-tietoja tehokkaasti?

Webinaaritallenne: Miten hallinnoit ja raportoit HR-tietoja tehokkaasti?

HR-tietojen siirtäminen digitaaliseen muotoon on välttämätöntä organisaation tarkan kokonaiskuvan säilyttämiseksi. Mutta miten HR-tietojen hallinnointi käytännössä toteutuu ja miten tiedot hyväksytään myös sähköisesti ajasta ja paikasta riippumatta?

Käy katsomassa webinaaritallenne ja kuule, miten keräät ja tallennat kaikki tärkeät HR-tiedot yhteen turvalliseen ratkaisuun, saumattomalla yhteydellä muihin järjestelmiisi.

 

KOULUTUKSET

Koulutustiedot luotettavasti yhdessä paikassa

Sympan HR-järjestelmällä voidaan muistuttaa määräaikaisten sertifikaattien ja lupien erääntymisestä halutulla varoajalla ja tarvittaville henkilöille. Lisäksi saat tarvitsemasi tiedot tarjolla olevista koulutuksista lupien uusimiseksi, esimerkiksi tulityökorttien ja työturvallisuuskoulutuksien osalta. Samalla lasket järjestelmän avulla koulutuksista saatavilla olevat veroedut automaattisesti työnantajalle. Järjestelmän hakutoiminnoilla pystyt myös kätevästi selvittämään, keneltä kaikilta löytyy tiettyyn työtehtävään tarvittavaa osaamista.

TURVALLISUUSNÄKÖKOHDAT

Läheltä piti -tilanteiden ja huomautusten hallinnointi

Turvallisuuden ja jatkuvan parantamisen näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että inhimillisistä virheistä ja läheltä piti -tilanteista opitaan. HR-järjestelmän avulla kirjaat tiedot poikkeustilanteista keskitetysti talteen. Kirjauksissa voidaan hyödyntää näppäriä, esitäytettyjä ja allekirjoitettavia dokumenttipohjia. Läpinäkyvät ja helposti saatavilla olevat poikkeustilannetiedot ja -raportit ovat hyödyksi niin yksittäiselle työntekijälle, tiimeille kuin koko organisaatiollekin. Niiden avulla on myös helpompi seurata yhdessä sovittuja korjaustoimenpiteitä.

 

Haluatko nähdä, miten ratkaisumme toimii?

Pyydä demoa ja näe itse, miten saat HR-prosessit haltuusi Sympan HR-ratkaisun avulla.

Tutustu hinnoitteluun

TYÖVOIMA

Eroavaisuudet eri henkilöstöryhmissä ja työnkuvissa

Teollisuuden alan organisaatioissa on tyypillistä, että työntekijöiden työnkuvissa ja käytännön arjessa on merkittäviä eroja. Tyypillisiä henkilöstöryhmiä ovat esimerkiksi toimihenkilöt, tuotannon työntekijät, johto ja myynti. Myös työvälineet vaihtelevat eri henkilöstöryhmien välillä, joten on kätevää, kun tietoja pääsevät syöttämään oikeat henkilöt. Tiedot löytyvät keskitetysti yhdestä paikasta, eivätkä ne enää ole yksittäisen työntekijän muistin varassa.

VUOROTYÖ JA KAUSITYÖNTEKIJÄT

Helppoa työvoiman suunnittelua

Teollisuudelle tyypillisessä, vuorotyöhön perustuvassa työskentelymallissa on tärkeää, että järjestelmä on helppokäyttöinen ja looginen ja että tukipalvelut ovat kätevästi saatavilla kaikkina vuorokaudenaikoina. HR-ratkaisu voi olla suureksi avuksi muun muassa työvuorosuunnittelussa ja työajanseurannassa. Sympan HR-järjestelmässä myös määräaikaisten työntekijöiden ja harjoittelijoiden lisääminen on kätevää, ja heidät voidaan tarvittaessa luokitella järjestelmään omana kokonaisuutenaan.

Computer analytics view

PÄÄLLEKKÄISET TYÖSUHTEET

Tavoiteasetanta ja bonusjärjestelmät

Saat Sympan avulla tavoiteasetantaan ja erilaisiin bonusjärjestelmiin valmiit pohjat, jotka ovat kustomoitavissa oman organisaatiosi tarpeiden mukaan. Laskentaa ja seurantaa voidaan tehdä sekä laadullisesti että määrällisesti, ja se voi pohjautua niin henkilökohtaisiin, tiimitasoisiin kuin koko organisaatiotakin koskeviin tavoitteisiin.

WEBINAARITALLENNE

Webinaaritallenne: HR-järjestelmän hyödyt teollisuudenalan yritykselle

Kerromme sinulle napakan 30 minuutin webinaarin aikana, mitä apua fiksusta HR-järjestelmästä voi olla teollisen alan yrityksille, ja miten ratkaisu tukee esihenkilöiden arkea. Käsittelemme webinaarissa muun muassa seuraavia teemoja:

  • Teollisuuden alan HR-haasteet ja mahdollisuudet
  • Pätevyydet ja sertifikaatit
  • Huomautusten ja läheltä piti -tilanteiden hallinnointi
  • HRM ja raportointi
  • Dokumenttien yleinen hallinnointi
Katso webinaari