OSTP Finland Oy Ab kuuluu OSTP konserniin, jolla on toimintaa Suomessa ja Ruotsissa. OSTP on yksi maailman johtavia ruostumattomien hitsattujen prosessiputkien ja putkenosien valmistajia. OSTP Finland Oy Ab Pietarsaaressa on konsernin suurin yksikkö, jossa työskentelee yli 220 henkilöä, koko konsernissa 500.

Räätälöity HR-ratkaisu tarpeiden mukaan

“OSTP Finland Oy Ab kuuluu OSTP-konserniin. Aiemmin OSTP oli osa Outokumpua ja tällöin käytössämme olivat Outokummun tietojärjestelmät. Irtautumisen yhteydessä tuli selkeä tarve hankkia omat tietojärjestelmät, joista HR-järjestelmä oli yksi tärkeimpiä”, kertoo OSTP:n Site HR Manager Ulla Kauppi.

“HR-järjestelmän hankinnassa painotettiin sopivuutta juuri tämän kokoiselle yritykselle sekä mahdollisuutta laajentaa järjestelmää tulevaisuudessa myös konsernin muihin yksiköihin”, Kauppi kertoo. “Toinen meille tärkeä asia oli järjestelmän käyttäjäystävällisyys ja mahdollisuus räätälöidä sitä joustavasti itse omiin tarpeisiimme. Haimme myös kokonaisvaltaista ratkaisua, joka toimisi hyvin HR master datana. Valitsimme Sympan, koska koimme, että järjestelmä vastaa juuri määrittelemiämme tarpeita – erityisesti helppokäyttöisyys ja pilvipalvelu houkuttelivat. Sympa oli valintahetkellä myös markkinoiden kustannustehokkain ratkaisu“,  Kauppi lisää.

Valitsimme Sympan, koska koimme, että järjestelmä vastaa juuri määrittelemiämme tarpeita – erityisesti helppokäyttöisyys ja pilvipalvelu houkuttelivat. Sympa oli valintahetkellä myös markkinoiden kustannustehokkain ratkaisu"

Kaikki tarvittavat HR-tiedot yhdessä ratkaisussa

“Tärkeimmät järjestelmälle asetetut tavoitteet olivat käyttäjäystävällisyys ja kokonaisvaltaisuus sekä luonnollisesti myös kustannustehokkuus. Käytännön tasolla meillä on tavoitteena viedä mahdollisimman monta prosessia yhteen järjestelmään. Sympa on käytössä jo varsin laajasti: henkilö-, työsuhde- ja palkkatiedot, työsopimukset ja työtodistukset, lomat ja poissaolot, tehtävänkuvat, valmistautuminen kehityskeskusteluun ja varsinainen kehityskeskustelu, osaamisen arviointi, koulutukset, koulutuksiin ilmoittautuminen, työluvat (esim. työturvallisuuskortti, tulityökortti, trukkilupa), työvälineet (esim. tietokoneet, puhelimet, käyttöoikeudet), lähtöhaastattelu sekä varhaisen tuen mallin keskustelulomake. Tulevaisuudessa on tavoitteena saada vielä rekrytointi mukaan, ja varmasti keksimme yhä edelleen paljon muutakin käyttöä Sympalle”, Kauppi jatkaa.