Muutos on mahdollisuus myös kuntasektorilla

Käynnissä oleva sote- ja aluehallintouudistus, tiukentuva julkinen talous, työntekijöiden eläköityminen, digitalisaatio ja lukuisat muut käynnissä olevat muutokset pakottavat myös kunnat tarkastelemaan toimintojaan kriittisesti.

Kuten Jyväskylän kaupungin henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä totesi hiljattain puheenvuorossaan Kunta HENKILÖSTÖ 2016 -tapahtumassa: ”Meidän on joka päivä mietittävä miten voisimme muuttua? Miten voisimme toimia ketterämmin? Meidän on arvioitava koko ketju palveluntilaajan, -tuottajan ja -käyttäjän näkökulmasta.” Tämä ei ole aivan pieni haaste, kun tiedämme, että kunnat tuottavat kasvavat määrät palveluita ja että kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa on lähes joka viides suomalainen.

Tietojärjestelmät tukevat ja antavat mahdollisuuden menestymiseen muutoksessa. Ketteriksi itseään kutsuvien järjestelmien markkinoille tulee koko ajan uutta tarjontaa, toisaalta ohjelmistoviidakossa on helppo pitäytyä tutussa ja turvallisessa. Kuten muussakin muutoksen maailmassa, kannattaa järjestelmienkin osalta olla avoin uudelle. Aidosti ketterät ohjelmistot eivät määrää toimintatapoja, vaan tukevat tekemistä ja ovat muokattavissa käyttäjien tarpeiden ja prosessien muuttuessa. Hyvä tietojärjestelmä myös tukee koko organisaation toimintaa, tuo läpinäkyvyyttä, tehostaa rutiineja ja helpottaa päätöksentekoa, jolloin jää enemmän aikaa käytännön tekemiseen, toiminnan kehittämiseen ja ihmisten kohtaamiseen.

Pilvipalveluista on puhuttu vuosien ajan. Meille pilvi ei ollut valinta vaan itsestäänselvyys jo perustaessamme Sympan vuonna 2005. Edelleen tarvitaan edelläkävijöitä.

Kuntasektorilta voin ilokseni esitellä esimerkilliset edelläkävijät Kouvolan kaupungin ja Kevan, joiden kanssa aloitimme yhteistyön Sympa HR -järjestelmän tiimoilta viime vuoden lopussa. Tämä edelläkävijyys koituu myös suoraan veronmaksajien eduksi, sillä esimerkiksi Kouvolan kaupunki saa ketterällä HR-järjestelmällään merkittäviä säästöjä perinteisten isojen kunta-alan toimijoiden ratkaisuihin verrattuna. Samalla näiden kuntasektorin toimijoiden oma toiminta tehostuu, päivittäiset työt helpottuvat, aikaa säästyy arvoa tuottaville tehtäville, kuten ihmisten kohtaamiseen. Tuloksena ei ainoastaan eurohyötyjä, vaan myös hyvinvoiva henkilöstö.

Muutos on aina mahdollisuus.