HR Tech World 2015 -kongressista opittua

Tässä kirjoituksessa pohdin Pariisin tämän vuoden HR Tech World -kongressista kertyneitä kokemuksia ja kerron muutamista nyt pinnalla olevista asioista, jotka kannattaa ottaa huomioon omaa HR-järjestelmäpolkua tarkasteltaessa.

Nykypäivän monimutkaisessa maailmassa käyttäjät haluavat intuitiivisia ja yksinkertaisia HR-järjestelmiä, sillä monimutkaisuutta ei yleensä saada hallintaan monimutkaisuutta lisäämällä. Tämä oli myös HR Tech World -kongressissa puhuneen Yves Morieuxin viesti. Kaikesta huolimatta monet ohjelmistokehittäjät tekevät edelleen järjestelmiä siltä pohjalta, että niihin on saatava mahdollisimman paljon ominaisuuksia, vaikka peruskäyttäjän näkökulmasta tämä yleensä tarkoittaa pelkkää monimutkaisuuden lisääntymistä.

Opetus 1: Miten käyttöliittymien suunnittelu pidetään yksinkertaisena?
Sympa HR -järjestelmän kehitystyössä lähtökohtana on ollut ”emotional design” eli tunteisiin perustuva suunnittelu. Sen tavoitteena on, että käyttöliittymien suunnittelussa noudatetaan samoja periaatteita, joita käytetään esimerkiksi sisustussuunnittelussa: visuaalista miellyttävyyttä ja helppoa käytettävyyttä. Käyttäjiltämme on tullut tähän mennessä hyvää palautetta, ja noudatamme samaa periaatetta Sympa HR -järjestelmän kehitystyössä jatkossakin.

Opetus 2: Mobiili, mobiili, mobiili…
Montako kertaa vilkaiset matkapuhelintasi tai jotain toista mobiililaitetta tavallisena päivänä? Itse asiassa tarkistamme kännykän vähän väliä lukuisia kertoja päivän (ja yön) mittaan, ja useimpiin tehtäviin käytämme mieluummin sovelluksia kuin responsiiviisia tai ei-responsiivisia nettisivuja. Tässäkin keskeisiä teemoja ovat käyttäjäkokemus ja yksinkertaisuus. Mutta onko matkapuhelin käyttäjäkokemuksen kannalta paras ratkaisu kaikkiin tilanteisiin? Onko tarkoituksenmukaista laatia yksittäisiä raportteja kännykällä tai käydä kehityskeskusteluja? Tästä voidaan keskustella, mutta mobiiliaikakaudesta huolimatta kysyntää on ainakin omasta mielestäni edelleen myös kunnollisella näppäimistöllä varustetulle kannettavalle tietokoneelle.

Mobiilissa on kuitenkin melkein pakko olla läsnä, sillä miksi yrityskäyttäjien pitäisi yritysohjelmistoja käyttäessään tyytyä heikkolaatuisempaan käyttäjäkokemukseen? Tämän päivän käyttäjät tahtovat työkaluja, jotka tarjoavat vähintään yhtä hyvän käyttäjäkokemuksen kuin kuluttajille tarkoitetut sovellukset tarjoavat. Tämä asia ei muutu miksikään, vaikka uudet sukupolvet astuvat työelämään. Joka tapauksessa on hyvä muistaa, mitä Yves Morieux puhui aiemmin yksinkertaisuudesta. Mobiiliin kannattaa siis siirtää vain ne prosessit, joita on käytännöllisempää hallita mobiililaitteella ja joiden tapauksessa mobiili tarjoaa kannettavaa tietokonetta yksinkertaisemman ja luontevamman käyttäjäkokemuksen.

Nyt kerronkin ilouutisen nykyisille ja tuleville asiakkaillemme: Sympa HR:stä tulee aidosti mobiili, ja se saa oman, tuoreen mobiilisovelluksensa! Sovelluksen sisällössä keskitytään niihin asioihin, joita on kätevintä käsitellä mobiililaitteilla, jolloin ulkonäkö ja käytettävyys pysyvät selkeinä. Tulemme kertomaan tästä lisää ensi vuoden aikana.

Opetus 3: Ennakoiva analytiikka
Kolmantena teemana HR Tech World -tapahtumassa oli analytiikka ja tarkemmin sanottuna ennustava analytiikka. Suuret toimijat tarjoavat jo nyt ratkaisuja, joissa monimutkaisia algoritmeja ja koneoppimista yhdistämällä tuotetaan tietoa yrityksestä ja henkilöstöstä HR-analyytikoiden käyttöön. Mitä tämä tarkoittaa pienemmille toimijoille? Meidän asiakkaamme ovat kooltaan pienempiä ja niillä on käytössä vähemmän resursseja, joten tarpeetkaan eivät ole yhtä pitkälle vietyjä kuin monikansallisilla yrityksillä. Selittäviä tekijöitä ovat muun muassa HR:n henkilöstöresurssien rajallisuus sekä se, etteivät yritykset ole valmiita suurten ohjelmistoyritysten edellyttämiin jätti-investointeihin. Markkinoilla on siis edelleen tilaa ketterille pienille toimijoille, jotka tarjoavat skaalautuvia, kustannustehokkaita tuotteita. Samoin menestyvät ne ohjelmistokehittäjät, jotka uskaltavat valita erikoistumisen. Analytiikan merkitystä tulevaisuudessa ei kuitenkaan voi vähätellä, ja mittakaavaetujen ansiosta jatkossa myös pienempien tarjoajien tuotteisiin tulee entistä kehittyneempää analytiikkaa.

Sympa HR:n analytiikkaominaisuuksia on kehitetty, ja niitä kehitetään edelleen. Seuraavassa versiossa on mukana uusia graafisia raportteja, jotka tukevat laadukkaampaa analysointia ja nostavat paremmin esiin mielenkiintoisia seikkoja. Tällä ratkaisulla pystymme nopeasti laajentamaan tukea erilaisille raportointinäkymille, jolloin asiakkaamme saavat mahdollisuuden katsella Sympa HR:n tietoja visuaalisessa muodossa. Käyttäjiä luultavasti ilahduttaa tieto siitä, että haluamme edelleen pitää kiinni Emotional Designin (tunteisiin perustuvan suunnittelun) periaatteista eli helppokäyttöisyydestä ja miellyttävästä ulkonäöstä. Tarkoituksenamme on jatkossakin suositella hyviä ohjelmistoja eri palvelutoimintoihin, esimerkiksi BI-ratkaisuja, jotka tuottavat lisäarvoa Sympa HR -järjestelmään integroituina.

HR Tech World -tapahtumassa kuultiin myös runsaasti muita mielenkiintoisia keskusteluita ja ohjelmistoesittelyitä eri teemoista, kuten työntekijöiden sitouttamisesta sekä yrityksen sisäisen palautteen antamisen, vastaanottamisen ja hallitsemisen tavoista. Kaiken kaikkiaan HR Tech World tarjosi loistavan tilaisuuden tarkastella ideoitamme ja verrata omia ohjelmistojamme suurten toimijoiden tarjoamiin. Tilaisuuden puhujavieraat olivat tasokkaita ja ilmapiiri myönteinen ja eteenpäin katsova, mikä valoi uskoa siihen, että meillä ohjelmistokehittäjillä on oikeasti mahdollisuus auttaa HR:ää ja yrityksiä voittamaan tuottavuuskriisi tulevaisuudessa.