HR:n merkitys suljetussa maailmassa – ja mitä tulevaisuus saattaa tuoda tullessaan

HR-ammattilaiset työskentelevät tällä hetkellä valtavan paineen alla. Oli tilanne kuinka haastava tahansa, sillä on kuitenkin hopeareunus: HR:llä on nyt loistava tilaisuus osoittaa paikkansa luotettavana neuvonantajana, kun yritykset organisoivat liiketoimintaansa uudelleen selviytyäkseen ennalta arvaamattomasta tulevaisuudesta ja liiketoimintaan kohdistuvista muuttuvista vaatimuksista.

Kun muutoksen tuulet puhaltavat, osa ihmisistä rakentaa seiniä pitääkseen tuulen loitolla, ja osa ihmisistä rakentaa tuulimyllyjä. COVID-19-pandemia on jo jättänyt jälkensä maailmantalouteen, eikä kukaan tiedä, mihin olemme menossa. Lisääntynyt epävarmuus on jatkuva haaste.

Viestini HR:lle on tämä: paras tapa toimia juuri nyt – on toimia. Ajat ovat toki epävarmoja, mutta tarkastelemalla yrityksensä välittömiä sekä lyhyen ja pitkän aikavälin tarpeita HR-ammattilaiset voivat saada paljon aikaan ja johtaa organisaationsa läpi haastavien aikojen. Siirtymällä lähemmäksi päätöksentekoprosessia tänään, HR:stä tulee entistä keskeisempi osa liiketoimintastrategiaa myös tulevaisuudessa.

Viestini HR:lle on tämä: paras tapa toimia juuri nyt – on toimia."

Takaisin perusasioihin

Tällä hetkellä HR-osastot kaikkialla keskittyvät toimintoihin, jotka tukevat yrityksiä lyhyellä aikavälillä näiden etsiessä uusia toimintatapoja. Kaikilla yrityksillä on edessään sama haaste: päätöksiä on tehtävä, ja ne on tehtävä nopeasti. “Normaaliolosuhteissa” skaalaaminen alaspäin vaatii kuukausien huolelliset valmistelut, mutta juuri nyt nopeus on tärkeämpää. Tyylipisteitä ei tällä kertaa kerätä.

Ota löysät pois – mutta älä aiheuta tarpeetonta vahinkoa, joka vaikeuttaa kykyä kasvaa tulevaisuudessa. Yritysten on pyrittävä olemaan ketterämpiä skaalautumaan. Onko mahdollista skaalata alaspäin seuraavat kuusi kuukautta ja sitten nopeasti takaisin ylöspäin, kun siihen tulee tilaisuus?

HR voi vaivatta tukea näissä ratkaisevissa päätöksissä, jos se todella omaa organisaationsa henkilöstötiedot ja tietää, miten niitä käytetään. Rakentamalla asianmukaisen HR master datan, noudattamalla oikeita raportointikäytäntöjä ja pitämällä HR:n keskeiset suorituskykymittarit helposti saatavilla, HR voi tukea päätöksentekoa antamalla oikeat luvut ja ennakoimalla uusia mahdollisuuksia.

Vältä aiheuttamasta tarpeetonta vahinkoa, joka vaikeuttaa kykyä kasvaa tulevaisuudessa."

Jos sen sijaan painopiste on työntekijöiden määrän pysyvässä vähentämisessä, se on osoitus siitä, ettei yrityksellä ole aikomustakaan skaalata takaisin ylöspäin tulevaisuudessa. Tämä voi olla sekä lyhytnäköistä, että antaa väärän viestin tiimillesi. Työntekijöille on saattanut matkan varrella kertyä sellaista osaamista ja kokemusta, joka vaikuttaa merkittävästi tiimin toimintaedellytyksiin. Kannattaa siis pitää työntekijät, jotka auttavat yritystä kasvamaan pitkällä aikavälillä.

Työskentelytapamme muuttuu – ja HR voi tukea siirtymää

HR-ammattilaisilla, jotka antavat luotettavia ja tarkkoja tietoja johdon jäsenille seuraavien kuukausien aikana, on mahdollisuus muuttaa uudet ja päivitetyt HR-prosessit liiketoimintamahdollisuuksiksi.

Esimerkiksi etätyö näyttää jäävän käytännöksi joksikin aikaa, mikä tarjoaa mahdollisuuden rekrytoida lahjakkuuksia eri puolilta maailmaa. HR-osasto, jolla on rajat ylittävään työskentelyyn liittyviä oivalluksia, on ratkaisevan tärkeä yritykselle, joka haluaa kehittää etätyöskentelyn kulttuuria. Organisaatiot kokeilevat parhaillaan etätyötä maailmanlaajuisesti, ja voittajia ovat ne, jotka muuttavat nykyiset vaikeudet, kuten rekrytoinnin ja etäjohtamisen, tulevaisuuden mahdollisuuksiksi.

Laajemmassa kuvassa monet organisaatiot keskittyvät muutosvalmiuteen, eli sopeutumaan paremmin muutoksiin tulevaisuudessa. Sulut ja rajoitukset alkavat lopulta hellittää monissa maissa, ja yritykset ryhtyvät vähitellen palauttamaan toimintaansa sen mukaisesti. Tämä on ratkaiseva aika oppia muodostamaan HR-prosesseja ja työvoima, jota kohdellaan oikein, kun toimintaa tulevaisuudessa skaalataan ylös- tai alaspäin, oli odottamattoman muutoksen syy mikä tahansa.

Nyt on aika oppia muodostamaan HR-prosesseja, joiden avulla yritystä voidaan skaalata sekä ylös- että alaspäin."

Pitkäaikaisen menestyksen salaisuus on tarkoitus

Selvä tarkoitus on huomionarvoinen seikka HR-osastoille, sillä organisaatiot voivat rakentaa sen ympärille vahvan kulttuurin.

HR voi auttaa varmistamaan, että yrityksen toiminnalla on tarkoitus, jonka työntekijät ymmärtävät. Ne organisaatiot, jotka tekevät kaikkensa kohdellakseen työntekijöitään kunnioittavasti ja inhimillisesti kriisin aikana, jäävät mieleen.

Ulkoinen painostus ja työntekijöiden ajatukset pakottavat yritykset ryhtymään toimiin. Selvä tarkoitus, johon työntekijät voivat uskoa, auttaa heitä toimimaan ketterämmin, ja sen ansiosta yritykset voivat nopeasti ottaa käyttöön uusia työskentelytapoja. Yritykset, jotka omaksuvat siirtymisen “uuteen normaaliin”, ovat todennäköisimpiä onnistujia.

HR:llä on keskeinen asema kulttuurin ja tarkoituksen rakentamisessa. Astumalla esiin ja osoittamalla arvon, jonka HR voi tuoda tärkeiden liiketoimintapäätösten tueksi, HR pääsee sinne, minne se kuuluukin: organisaation keskiöön, jossa se varmistaa, että päätöksiä ohjaavat oikeat HR:n suorituskykymittarit.

HR:llä on nyt mahdollisuus siirtyä sinne, minne se kuuluukin: organisaation keskiöön, jossa se varmistaa, että päätöksiä ohjaavat oikeat HR:n suorituskykymittarit."

Lopuksi…

Tietä menestykseen ei voida määritellä varmalla tarkkuudella. Keskittymällä skaalautuviin ja joustaviin HR:n ydintoimintoihin, rakentamalla yrityksen päätöksentekoa vahvistavan vankan HR master datan ja yhtenäistämällä HR-prosessit yli rajojen ja teknologioiden, HR voi olla etulinjassa johtamassa yritystä kohti valoisampaa tulevaisuutta.

Miten voimme auttaa?

Tutustu HR-kirjastoomme tai ole meihin yhteydessä ja kysy, miten voimme auttaa sinua sekä nykyisissä, että tulevaisuuden haasteissa.