3 tapaa, kuinka yritykset voivat hyödyntää HR-analytiikkaa

Hyvä HR-järjestelmä ei ole ”vain” HR-järjestelmä. Se sisältää henkilöstödataa, jota analysoimalla voidaan tehdä parempia päätöksiä. Data auttaa ymmärtämään paremmin työntekijöitä ja sitä, kuinka he voivat auttaa yritystä menestymään.

Analytiikan hyödyntäminen HR:ssä on kovassa kasvussa. Sympan Työn tulevaisuus ja tulevat HR-trendit -kyselyyn vastanneista yli puolet kertoi tekevänsä joitain päätöksiä datan perusteella.

1. Käytä dataa, niin johdat tiedolla – et mutulla

Tehdäänkö teilläkin henkilöstöön liittyviä päätöksiä musta tuntuu -pohjalta? Niin ei tarvitsisi olla, sillä nykyään luotettava henkilöstötieto tarjoaa valtavasti apua esimerkiksi henkilöstön johtamiseen, ymmärtämiseen ja sitouttamiseen.

Data auttaa huomaamaan trendejä vaikkapa poissaoloissa ja sairaustapauksissa. Esimerkiksi eräällä Sympan asiakasyrityksen työntekijöillä oli joka maaliskuu paljon poissaoloja. Selvisi, että poissaolot ajoituivat aina kaksi viikkoa vuosittaisten influenssarokotusten jälkeen. Kun rokotuksia porrastettiin, poissaolosuma kutistui.

Henkilöstödatan avulla voidaan huomata jo varhain merkkejä – kuten poissaolot tai koulutusmahdollisuuksien puute – jotka voivat johtaa työntekijöiden irtisanoutumiseen, ja tehdä asialle jotain. Datan perusteella HR voi ehkäistä henkilöstön kuormittumista ja tehdä ennakoivia rekrypäätöksiä jo ennen kuin tilanne lipsahtaa kriittiseksi.

HR-järjestelmään kirjatut osaamiset ja roolikuvaukset auttavat suunnittelemaan yrityksen strategian mukaisia rekrytointeja. Mitä osaamista meillä jo on, minkälaista tarvitsemme tulevaisuudessa ja toteutuuko monimuotoisuus rekrytoinnissa?

2. Henkilöstödata hyötykäyttöön – pomon ei tarvitse päättää kaikkea

Kyllä pomo päättää! Ennen oli itsestään selvää, että ylin johto tekee päätökset. Onneksi ajat muuttuvat. Samalla kun organisaatioissa annetaan työntekijöille enemmän vapautta, myös päätösvaltaa siirtyy alemmille johtotasoille.

Kun henkilöstöanalytiikan hyödyntäminen yleistyy, HR-ammattilaisilla tulee olemaan entistä enemmän painoarvoa koko firman päätöksenteossa. Päätöksentekoa voidaan jakaa myös keskijohdon kanssa, koska sillä on usein ylintä johtoa parempi käsitys siitä, minkälaisia peliliikkeitä yrityksen henkilöstödatan perusteella kannattaisi tehdä.

Datan perusteella HR voi ehkäistä henkilöstön kuormittumista ja tehdä ennakoivia rekrypäätöksiä jo ennen kuin tilanne lipsahtaa kriittiseksi.

3. Vähemmän paperinpyörittelyä, enemmän aikaa päätösten tekemiseen

Mitä veikkaat: kuinka paljon yrityksessäsi käytetään aikaa yksitoikkoiseen tietojen syöttöön ja asioiden veivaamiseen vanhentuneissa järjestelmissä?

Mitä vähemmän pakkopullarutiinit vievät aikaa, sitä enemmän ihmisillä jää aikaa ydintehtävien hoitamiseen ja päätöksentekoon.

Teettämässä asiakastutkimuksessamme selvisi, että keskikokoisissa suomalaisyrityksissä Sympan HR-ratkaisun käyttöönotto teki henkilöstöhallinnoinnin raportoinnista helpompaa. Jos kaikki yrityksen data oli ajan tasalla, Sympan ansiosta henkilöstöhallinnolta vapautui peräti 3 työtuntia viikossa – se tarkoittaa 140 tuntia vuodessa.

Kuinka päästä alkuun henkilöstö-analytiikassa?

Olemme laatineet seitsemänportaisen oppaan, jonka avulla voit aloittaa organisaatiosi henkilöstö­analytiikan hyödyntämisen. Tutustu oppaaseemme!